Number of found documents: 101
Published from to

Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se...2017
Faugnerová, Jitka
2017 - Czech
V Hradci Králové proběhl ve dnech 3.–4. dubna 2017 jubilejní dvacátý ročník konference ISSS, kterou jako obvykle doprovodila i visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, představuje jednu z největších konferencí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy. Jako obvykle se zde setkali vrcholní politici, ministři a šéfové státních úřadů se stovkami zástupců měst a obcí, informatiky krajských či městských úřadů, odborníky na informatizaci veřejné správy i vysocí manažeři dodavatelských firem. Hlavní témata ISSS 2017: ◾Co je v e-governmentu nového na národní i evropské úrovni; ◾Elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS); ◾Koncept Smart Cities – chytrá řešení pro chytrá města, internet věcí (IoT); ◾Otevřená data a transparentnost veřejné správy; ◾Mobilní technologie, cloud, konektivita, kybernetická bezpečnost; ◾Elektronizace zdravotnictví, e-justice, e-turismus, GIS; ◾Financování projektů, veřejné zakázky, podpora regionálního rozvoje; ◾V4DIS – informatizace veřejné správy v regionu V4; ◾Zlatý erb, Český zavináč, Biblioweb a další populární soutěže; ◾Doprovodné akce (setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apod.), panelové diskuse Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se...2017

V Hradci Králové proběhl ve dnech 3.–4. dubna 2017 jubilejní dvacátý ročník konference ISSS, kterou jako obvykle doprovodila i visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné ...

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2017

Strategie implementace INSPIRE
Faugnerová, Jitka
2016 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Strategie implementace INSPIRE

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2016

Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech
Cikánková, Jarmila
2016 - Czech
Keywords: ISSS; Místní Agenda 21; ISSS; Local Agency 21; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech

Cikánková, Jarmila
CENIA, 2016

INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí
Faugnerová, Jitka
2015 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

eENVplus
Roubínek, Jiří
2015 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
eENVplus

Roubínek, Jiří
CENIA, 2015

Copernicus v roce 2015 a situace v České republice
Hladíková, Lenka
2015 - Czech
Ve dnech 12.–13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Keywords: Copernicus; Copernicus; bezpečnost; monitoring; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Copernicus v roce 2015 a situace v České republice

Ve dnech 12.–13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem ...

Hladíková, Lenka
CENIA, 2015

Školící platforma eENVplus
Hume, Shane
2015 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Školící platforma eENVplus

Hume, Shane
CENIA, 2015

Činnost českého koordinačního výboru pro INSPIRE
Faugnerová, Jitka
2015 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Činnost českého koordinačního výboru pro INSPIRE

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA
Kvapil, Jiří
2015 - English
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA

Kvapil, Jiří
CENIA, 2015

CSspire – životní situace, georeporty
Faugnerová, Jitka
2015 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
CSspire – životní situace, georeporty

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases