Number of found documents: 66
Published from to

Databaze referenčních materiálů COMAR
Plzák, Zbyněk
2003 - Czech
Databáze COMAR obsahuje v současné době údaje o více než deseti tisících referenčních materiálů a je přístupná na Internetu. Databasis "COMAR" contains reference data and materials. Keywords: chemical analysis Available at various institutes of the ASCR
Databaze referenčních materiálů COMAR

Databáze COMAR obsahuje v současné době údaje o více než deseti tisících referenčních materiálů a je přístupná na Internetu.


Databasis "COMAR" contains reference data and materials.

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2003

EURACHEM a zabezpečování jakosti chemické analýzy
Plzák, Zbyněk
2003 - Czech
EURACHEM sdružuje evropské organisace, které mají za svůj cíl vytvořit system mezinárodní návaznosti chemických měření. EURACHEM - inthernational system chemical measurement. Keywords: chemical analysis Available at various institutes of the ASCR
EURACHEM a zabezpečování jakosti chemické analýzy

EURACHEM sdružuje evropské organisace, které mají za svůj cíl vytvořit system mezinárodní návaznosti chemických měření.


EURACHEM - inthernational system chemical measurement.

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2003

Podstata použití nanodestiček titaničitého ionexu pro a tikorozní pigmenty
Kváča, Zdeněk; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
2003 - Czech
Konformace jsou tvary molekul měnící se jeden ve druhý způsobené Brownovým pohybem molekul.Odlupování nadmolekulárních structur je delaminací. Description and generalization of principles nanotechnology, especially molecular Brownian motion for self-assemble and controled folding supramolecular polyonic nanostructures. Keywords: nanotechnology; nanomolecules; Brownian motion Available at various institutes of the ASCR
Podstata použití nanodestiček titaničitého ionexu pro a tikorozní pigmenty

Konformace jsou tvary molekul měnící se jeden ve druhý způsobené Brownovým pohybem molekul.Odlupování nadmolekulárních structur je delaminací....

Kváča, Zdeněk; Kalendová, A.; Kalenda, P.; Šubrt, Jan
Ústav anorganické chemie, 2003

Mikrostruktura a fotokatalytické vlastnosti směsí TiO2 anatas/rutil
Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav; Šubrt, Jan; Bezdička, Petr; Maříková, Monika
2003 - Czech
Oxid titaničitý je amfoterní a polymorfní látka a krystaluje ve třech krystalových modifikacích. Nanocrystalline titania catalyst with relatively high surface area and varying amound of anatase and rutile were synthesized and tested during photodegradation of 4-clorophenol. Keywords: analase; urea; nanoparticles Available at various institutes of the ASCR
Mikrostruktura a fotokatalytické vlastnosti směsí TiO2 anatas/rutil

Oxid titaničitý je amfoterní a polymorfní látka a krystaluje ve třech krystalových modifikacích....

Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav; Šubrt, Jan; Bezdička, Petr; Maříková, Monika
Ústav anorganické chemie, 2003

Fotokatalyticky aktivní TiO2 a samočisticí efekt
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Maříková, Monika
2003 - Czech
Příprava a charakteristika oxidu titaničitého jako fotokatalyzátoru.Existuje reálná možnost uplatnění samočisticích NH s obsahem FA pigmentu. Preparation and characterization of titanium oxide (anatase) with photocatalyticaly properties. This pigment can be us in coatings with self-cleaning effects. Keywords: anatase; urea; homogenous precipitation Available at various institutes of the ASCR
Fotokatalyticky aktivní TiO2 a samočisticí efekt

Příprava a charakteristika oxidu titaničitého jako fotokatalyzátoru.Existuje reálná možnost uplatnění samočisticích NH s obsahem FA pigmentu....

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Maříková, Monika
Ústav anorganické chemie, 2003

Moderní metody analýzy barevné vrstvy
Bezdička, Petr; Grygar, Tomáš; Kučková, Štěpánka; Hradilová, J.
2003 - Czech
Základní identifikace pigmentů nepostačuje k posouzení technické výstavby malířského díla, natož k posouzení jeho autentičnosti. Teprve kvalifikovaný výklad stratigrafie vrstev a popis jejich mikrostruktury opřený o správnou interpretaci výsledků různých analytických metod je zárukou, že materiálový průzkum přispěje k posouzení původu nebo pravosti malířského díla, a to jen v úzké součinnosti a spolupráci přírodovědců s restaurátory, uměleckými znalci a historiky. Navíc musí být podepřen systematickým sběrem srovnávacího materiálu. Rozmanitost forem, v nichž se může vyskytovat titan v barevné vrstvě, jen dokumentují nutnost vysoce kvalifikované práce a citlivého zacházení s výsledky. Baseline identification of pigments is not sufficient for the description of technical style of painting and its authentication. Qualified interpretation of the stratigraphy of colour layers accompanied by the description of their microstructure is only able to help with the evaluation of origin and authenticity of the painting. Wide comparative database and close cooperation of scientists, restorers and art historians is always necessary. Diversity of forms, in which titanium occurs in nature, could be given as an example documenting the necessity of highly professional and sensitive approach to data within this research area. Keywords: microstructural pattern; stratigraphy of colour layers; bole grounds Available at various institutes of the ASCR
Moderní metody analýzy barevné vrstvy

Základní identifikace pigmentů nepostačuje k posouzení technické výstavby malířského díla, natož k posouzení jeho autentičnosti. Teprve kvalifikovaný výklad stratigrafie vrstev a popis jejich ...

Bezdička, Petr; Grygar, Tomáš; Kučková, Štěpánka; Hradilová, J.
Ústav anorganické chemie, 2003

Příručka o použití referenčních materiálů v laboratoři
Plzák, Zbyněk
2003 - Czech
Databáze COMAR obsahuje v současné době údaje o více než deseti tisících referenčních materiálů a je přístupná na Internetu. Databasis "COMAR" contains reference data and materials. Keywords: chemical analysis Available at various institutes of the ASCR
Příručka o použití referenčních materiálů v laboratoři

Databáze COMAR obsahuje v současné době údaje o více než deseti tisících referenčních materiálů a je přístupná na Internetu.


Databasis "COMAR" contains reference data and materials.

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2003

Nebojte se nejistot
Plzák, Zbyněk
2002 - Czech
Příspěvek se zabývá základním pojmem metrologie v chemii - nejistotou měření. This contribution deals with basic term of metrology in chemistry - uncertainty of measurement. Keywords: uncertainty of measurement; analytical chemistry; metrology Available at various institutes of the ASCR
Nebojte se nejistot

Příspěvek se zabývá základním pojmem metrologie v chemii - nejistotou měření.


This contribution deals with basic term of metrology in chemistry - uncertainty of measurement.

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2002

Základní pojmy
Koruna, I.; Plzák, Zbyněk; Suchánek, M.
2002 - Czech
Je nutné používat přesné základní pojmy jako: skutečná hodnota, přesnost, opakovatelnost, odchylka ... Basic terminology are: True value, Precision, Repeatibility, Bias ... Keywords: conventional true value; repeatibility; trueness Available at various institutes of the ASCR
Základní pojmy

Je nutné používat přesné základní pojmy jako: skutečná hodnota, přesnost, opakovatelnost, odchylka ...


Basic terminology are: True value, Precision, Repeatibility, Bias ...

Koruna, I.; Plzák, Zbyněk; Suchánek, M.
Ústav anorganické chemie, 2002

Nová skla pro fotonické aplikace - systém PbCl2-Sb2O3-TeO2
Kostka, Petr; Ležal, Dimitrij; Pedlíková, Jitka; Poulin, M.
2002 - Czech
Keywords: special glasses; sklo; aplikace Available at various institutes of the ASCR
Nová skla pro fotonické aplikace - systém PbCl2-Sb2O3-TeO2

Kostka, Petr; Ležal, Dimitrij; Pedlíková, Jitka; Poulin, M.
Ústav anorganické chemie, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases