Number of found documents: 102
Published from to

Změna genetického složení bakterioplanktonu v podélném profilu nádrže Římov
Mašín, Michal; Šimek, Karel
2000 - Czech
Keywords: mutace; složení Available at various institutes of the ASCR
Změna genetického složení bakterioplanktonu v podélném profilu nádrže Římov

Mašín, Michal; Šimek, Karel
Hydrobiologický ústav, 2000

Vláknité mikroorganismy v šumavských jezerech
Nedoma, Jiří; Vrba, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: mikrobiologie; hydrologie jezer Available at various institutes of the ASCR
Vláknité mikroorganismy v šumavských jezerech

Nedoma, Jiří; Vrba, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Mikrobiální smyčka a zooplankton v pelagiálu jezer a nádrží různé trofie
Straškrábová, Viera
2000 - Czech
Keywords: hydrologie jezer; jímky Available at various institutes of the ASCR
Mikrobiální smyčka a zooplankton v pelagiálu jezer a nádrží různé trofie

Straškrábová, Viera
Hydrobiologický ústav, 2000

Semimikrostanovení fosforu v lyofilizovaných vzorcích sestonu, sedimentech a půdách
Kopáček, Jiří; Hejzlar, Josef
2000 - Czech
Keywords: fosfor; sedimenty Available at various institutes of the ASCR
Semimikrostanovení fosforu v lyofilizovaných vzorcích sestonu, sedimentech a půdách

Kopáček, Jiří; Hejzlar, Josef
Hydrobiologický ústav, 2000

Zooplankton v pelagiálu a zarostlém litorálu tůně s rybím potěrem
Hrbáček, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: ekologie; rybí maso Available at various institutes of the ASCR
Zooplankton v pelagiálu a zarostlém litorálu tůně s rybím potěrem

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Dvě strategie v ekosystému stojatých vod
Hrbáček, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: ekosystémy; strategie Available at various institutes of the ASCR
Dvě strategie v ekosystému stojatých vod

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni - srovnání s údolní nádrží
Matěna, Josef; Slavík, O.; Pichlová, R.; Karaová, L.; Korotvička, M.
2000 - Czech
Keywords: biologie; půdní biologie Available at various institutes of the ASCR
Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni - srovnání s údolní nádrží

Matěna, Josef; Slavík, O.; Pichlová, R.; Karaová, L.; Korotvička, M.
Hydrobiologický ústav, 2000

Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže
Devetter, Miloslav; Seďa, Jaromír
2000 - Czech
Keywords: preference; hydrologie jezer Available at various institutes of the ASCR
Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže

Devetter, Miloslav; Seďa, Jaromír
Hydrobiologický ústav, 2000

Vztah změn podílu perlooček > 0.7 mm v jejich celkové biomase k změně koncentrace chlorofylu, biomasy a druhovému složení fytoplanktonu
Hrbáček, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: změny; biomasa Available at various institutes of the ASCR
Vztah změn podílu perlooček > 0.7 mm v jejich celkové biomase k změně koncentrace chlorofylu, biomasy a druhovému složení fytoplanktonu

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Může dravá perloočka Leptodora kindtii významným způsobem ovlivnit společenstvo zooplanktonu?
Pichlová, Radka
2000 - Czech
Keywords: pospolitost; biocenózy Available at various institutes of the ASCR
Může dravá perloočka Leptodora kindtii významným způsobem ovlivnit společenstvo zooplanktonu?

Pichlová, Radka
Hydrobiologický ústav, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases