Number of found documents: 57
Published from to

Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností
Burgetová, Jarmila
2003 - Czech
Příspěvek obsahuje přehled zahraničních etických kodů v evropském knihovnictví a zároveň komentuje nejnovější odbornou literaturu k danému tématu. The contribution contains a survey of foreign code of ethics in European librarianship and at the same time comments the newest professional literature dealing with this topic. Keywords: code of ethics in librarianship- survey of foreign experiences-; code of ethics-foreign professional literature Available at various institutes of the ASCR
Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností

Příspěvek obsahuje přehled zahraničních etických kodů v evropském knihovnictví a zároveň komentuje nejnovější odbornou literaturu k danému tématu....

Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2003

Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou
Lhoták, Martin
2002 - Czech
Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově bohatých a hodnotných databází (univerzitních, knihovních, firemních, vládních atd.) nelze tímto způsobem prohledávat. Příspěvek se věnuje případům, ve kterých nelze tento obsah Internetu vyhledávácími stroji vyhledat a zároveň předkládá způsoby, jak se k těmto rozsáhlým zdrojům dostat. Neviditelný web a především jeho zmapování je další výzvou pro informační profesionály. Search engines such as Alta Vista, Google, etc. are mostly used tools for the Internet searching. The problem is that they are able to index just a smaller part of the web content. The rest, concerning of content-rich and valuable databases, is not possible to find this way. The presentation is oriented on those cases where is not appropriate to use general search engines and it is also giving solution how to reach this vast information resources. Invisible web and mainly its mapping and describing is a next challenge for information professionals. Keywords: invisible web; search engines Available in digital repository of the ASCR
Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou

Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2002

Pokročilé vyhledávání na internetu, neviditelný web
Lhoták, Martin
2001 - Czech
Keywords: invisible web Available at various institutes of the ASCR
Pokročilé vyhledávání na internetu, neviditelný web

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2001

Web of Science v České republice
Kadlecová, Ivana
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Web of Science v České republice

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2000

KEZ - Katalog elektronických zdrojů Knihovny AV ČR
Vítek, Antonín; Lhoták, Martin
2000 - Czech
V rámci grantu LB98250 řeší Knihovna Akademie věd ČR od roku 1998 vytváření katalogu elektronických zdrojů (KEZ), vznikajících či využívaných v rámci AV ČR. KEZ - Catalogue of electronic resources of the Library of the Academy of Sciences CR. Keywords: electronic resources; electronic catalogues Available at various institutes of the ASCR
KEZ - Katalog elektronických zdrojů Knihovny AV ČR

V rámci grantu LB98250 řeší Knihovna Akademie věd ČR od roku 1998 vytváření katalogu elektronických zdrojů (KEZ), vznikajících či využívaných v rámci AV ČR....

Vítek, Antonín; Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2000

Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR
Lhoták, Martin; Štveráková, Hana
2000 - Czech
Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR. Modern technologies in the information system and development of new information resources - Main Library of Czech Academy of Sciences case study Keywords: information system; modern technologies Available in digital repository of the ASCR
Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR

Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR....

Lhoták, Martin; Štveráková, Hana
Knihovna AV ČR, 2000

Projekt LINCA v pohledu roku 1999
Kadlecová, Ivana; Vítek, Antonín
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Projekt LINCA v pohledu roku 1999

Kadlecová, Ivana; Vítek, Antonín
Knihovna AV ČR, 1999

Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny
Veselá, Lenka
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 1999

Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR
Baďurová, Anežka
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR

Baďurová, Anežka
Knihovna AV ČR, 1999

Židovské dějiny a tradice v českých překladech Josepha Flavia před rokem 1620
Veselá, Lenka
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Židovské dějiny a tradice v českých překladech Josepha Flavia před rokem 1620

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases