Number of found documents: 225
Published from to

Globální ekonomický výhled - listopad 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zlaté rezervy centrálních bank. Analýza se zaměřuje na popis novodobé role zlata v rezervách centrálních bank a Mezinárodního měnového fondu. Přes ztrátu svého výsadního postavení v mezinárodním měnovém systému si zlato stále udržuje silnou pozici napříč různými ekonomickými subjekty, zejména pro svou schopnost redukovat systematické riziko a uchovávat hodnotu. Článek dále představuje současné snahy Indie, Číny nebo Ruska o změnu role zlata ve svých ekonomikách a finančním systému. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis Central banks’ gold reserves. This article sets out to summarise the facts about the role of gold in central banks’ reserves. Despite having lost its unique status in the international monetary system, gold maintains a strong position not only with central banks, but also with private investors thanks to its ability to reduce systemic risk and preserve value. The following paragraphs therefore outline the role of gold in the reserves of central banks and the IMF. Some countries – e.g. China, Russia and India – are currently seeking to change the role of gold in their economies and in the financial system as a whole. This phenomenon is therefore also dealt with in this article. Keywords: centrální banka cedulová; komodita; hrubý domácí produkt; makroekonomie; inflace; měnový kurz; trh zlata; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - listopad 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zlaté rezervy centrálních bank. Analýza se ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - prosinec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", který zkoumá příčiny významného poklesu dovozu do Číny, pozorovaného již téměř rok, a analyzuje jeho dopady na mezinárodní obchod. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains an article "The role of China in the slowdown in international trade". This article investigates the causes of the sizeable fall in imports into China observed for almost a year now and analyses its impacts on international trade. Keywords: Čínská ekonomika; Chinese economy; inflace; hrubý domácí produkt; úroková míra; komodita; měnový kurz; mezinárodní obchod Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - září 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace centrálních bank - zprávy o inflaci, se zabývá komunikací centrálních bank s veřejností. Přestože vysvětlovací a informační role těchto Zpráv je pro banky v režimu cílování inflace v podstatě neměnná, jednotlivé centrální banky pojímají Zpravý o inflaci odlišně, ať už z hlediska rozsahu, nebo z pohledu detailní struktury. Vybraný projev: "Aktuální nekonvenční politika ECB" přednesl viceprezident ECB Vítor Constâncio. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central bank communication - inflation reports, describe communication by central banks with the public. Although the explanatory and informational role of Inflation reports is essentially the same across inflation-targeting central banks, each central bank has its own take on what such reports should contain and how they should be structured. Selected speech: "The ECB's current unconventional monetary policy" by Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB. Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika; inflace Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace měnové a makroobezřetnostní politiky v norském stylu" se zabývá koordinací měnové a makroobezřetnostní politiky v různých fázích hospodářského a finančního cyklu na příkladu norské ekonomiky. Vybraný projev: "Integrace finanční stability do měnové politiky" přednesl Stephen S. Poloz, guvernér Bank of Canada. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight article "Coordination of monetary and macroprudential policy, norwegian style" examines the coordination of monetary and macroprudential policy in different phases of the business and financial cycle using the example of the Norwegian economy. Selected speech: "Integrating financial stability into monetary policy" by Stephen S. Poloz, Governor of the Bank of Canada Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - leden 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". Modelový rámec GVAR (globální vektorový autoregresní model) ukazuje, že pokles cen ropy vede k nárůstu protiinflačních tlaků, zejména pak v krátkém horizontu. V případě, že země dosáhla hranice nulových měnověpolitických sazeb, lze podle tohoto modelu očekávat podstatně větší vliv propadu cen ropy na inflaci. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The effect of oil prices on inflation from a GVAR model perspective" deals with the effect of oil prices on inflation from a GVAR (global vector autoregression) model perspective. This model framework shows that a fall in oil prices leads to an increase in anti-inflationary pressures, especially in the short run. If a country reaches the zero lower bound on monetary policy interest rates, a fall in oil prices can be expected to have a much greater impact on inflation according to this model. Keywords: model GVAR; GVAR model; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; ropa; monetarismus; monetární politika; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová politika a nůžky ekonomické nerovnosti“. Vybraný projev: „Trpělivost – klíč k úspěšnému exitu“ od prezidenta Fedu Charlese L. Evanse se věnuje otázce ukončování současné nekonvenční měnové politiky Fedu. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Monetary policy and inequality. Selected speech: „Patience is a virtue when normalizing monetary policy“ by Charles L. Evans (president of the Federal Reserve Bank of Chicago). Keywords: ekonomická nerovnost; FED; economic inequality; FED; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - prosinec 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ekonomikách". Analýza zkoumá platnost tzv. Okunova zákona, který empiricky hodnotí sílu vztahu mezi růstem nezaměstnanosti a HDP. V naší analýze ukazujeme na vzorku 59 zemí od konce 90. let minulého století významnou asymetrii ve vývoji Okunova koeficientu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "Applicability of Okun’s law to OECD countries and other economies" examines the validity of Okun's law, which empirically assesses the strength of the relationship between growth in unemployment and GDP. Using a sample of 59 countries, our analysis shows a significant asymmetry in the evolution of Okun's coefficient since the end of the 1990s. Keywords: Okunův zákon; Okun’s law; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra; nezaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - listopad 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Normalizace měnové politiky v USA" popisující ukončení měnových stimulů v rámci měnové politiky centrální banky USA a přechod na standardní měnovou politiku. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus our attention on the “normalisation” of monetary policy by the US Fed, i.e. the exit from its monetary stimulus and the switch to standard monetary policy. Keywords: hrubý národní produkt; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - listopad 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Normalizace měnové politiky v USA" popisující ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Monitoring centrálních bank - září 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Konec nekonvenčních nástrojů, návrat k normálu?“ se zabývá postupným ukončováním užívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky, zejména ve Velké Británii a USA. Vybraný projev: „Trh práce a měnová politika“ od šéfky Fedu Janet L. Yellen se věnuje dynamice trhu práce a důsledkům z toho plynoucích pro měnovou politiku. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: „Exit from unconventional instruments, back to normal?“. Selected speech: „Labour market dynamics and monetary policy“ by Fed chair Janett L. Yellen. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; trh práce Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Konec ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Monitoring centrálních bank - červen 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Baltské země a euro v kontextu hospodářské krize“. Vybraný projev: „Budoucnost měnové politiky“ od viceguvernéra BoE Charlese Beana reflektuje změny v měnové politice v posledních letech, zvláště se zamýšlí nad časováním a dopady exitu z nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: „The Baltic states and the euro during the economic crisis“. Selected speech: „The future of monetary policy“ by Charlie Bean (Deputy Governor of the BoE). Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; měnový systém evropský; hospodářská deprese; krize Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - červen 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Baltské země a ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases