Number of found documents: 48
Published from to

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2009
Česká národní banka
2009 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2009 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Výjimkou je vývoj fiskálních proměnných, kde je hodnocen i výhled do budoucnosti, který je však do jisté míry současným stavem předurčen. Obsah tohoto souboru analýz navazuje na stejnojmenné dokumenty publikované ČNB v předchozích letech. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi. Keywords: European union; European integration; fiscal policy; analysis; Evropská unie; evropská integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2009

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2009 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2009

3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě
Lebeda,Václav
2009 - Czech
Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází s deseti důvody, proč by měla být Lisabonská smlouva v České republice ratifikována. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; Policy Brief; Lisabosnká smlouva; občanské právo; právo; kompetence; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě

Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází ...

Lebeda,Václav
Evropské hodnoty o.s., 2009

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2007
Česká národní banka
2008 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2007 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2007

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2007 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2008

Europe freer, safer, stronger
Hokovsky,Radko; Riedel,Rafal; Rommens,Thijs; Rodríguez,Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
2008 - Czech
Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, prevence ilegální imigrace, nové strategie pro transatlantické partnerství, konkurenceschopnost ekonomiky a sociální systémy v EU. Policy papery jsou výsledkem druhého ročníku programu European Values Network. Keywords: Evropské hodnoty; think-tank; Evropská komise; politika; Evropská unie; evropská integrace; migrace Available in a digital repository NRGL
Europe freer, safer, stronger

Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, ...

Hokovsky,Radko; Riedel,Rafal; Rommens,Thijs; Rodríguez,Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
Evropské hodnoty o.s., 2008

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2008
Česká národní banka
2008 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2008 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech.Analýzy jsou rozděleny do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídá o velikosti rizika rozdílného ekonomického vývoje v České republice vůči eurozóně a tedy rizika, že jednotná měnová politika by byla pro českou ekonomiku výrazně suboptimální. Část „Přizpůsobovací mechanismy“ odpovídá na otázku, do jaké míry je česká ekonomika schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků prostřednictvím vlastních přizpůsobovacích mechanismů. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2008

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2008 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2008

Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU
Lebeda,Václav
2008 - Czech
Dostává se Vám do rukou publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Ač zní možná na první pohled technicky až technokraticky, skrývá v sobě problematika snižování administrativní zátěže konkrétní úspory pro evropské podniky, vyčíslované v řádech desítek až stovek miliónů eur. Věříme, že zejména v době hospodářské krize, zvláště citlivé na náklady, které jsou na evropské podnikatele právními předpisy uvalovány, je toto téma nanejvýš aktuální. Lze jistě namítnout, že jsou oblasti, které trápí objektivně evropské podniky více, neboť jim přinášejí nepoměrně vyšší náklady než informační povinnosti z nadbytečného „papírování“. Téma snižování administrativní zátěže je však důležité nejen z hlediska konkrétních dopadů, vyčíslených v kvantifikovatelných úsporách pro evropskou ekonomiku. S tímto téma- tem je spojena i obecnější problematika modernizace státní správy, jejíž rolí je jednoznačně vymezit a všemi dostupnými prostředky vymáhat dodržo- vání pravidel na trhu, ovšem pouze v míře nezbytně nutné. Tedy takové,do které je intervence státní správy a regulace v obecnějším smyslu přínosná pro rozvoj ekonomiky a uvolnění jejich hybných sil. Státní správa na evropské i národní úrovni jako otevřený a kvalifikovaný partner podnikatelů i neziskových organizací je i vizí Evropských hodnot. Mezi naše prioritní dlouhodobé závazky patří liberální a konkurenceschopná evropská ekonomika a s ní spojený regulační rámec, který dlouhodobou prosperitu Evropě umožní. Není proto náhodou, že jsme si za jednu z oblastí našeho zájmu, které jsme věnovali veřejnou diskusi, v rámci programu Evropský klub, vybrali právě problematiku snižování administrativní zátěže. Publikace, kterou jste před několika chvílemi otevřeli, má za cíl při- blížit Vám výsledky této veřejné debaty, pořádané v září 2009 v prostorách CERGE-EI. Na tuto diskusi navazuje i rozhovor se zástupcem Evropské komise Manuelem Santiago dos Santosem, který Vám přinášíme na dalších stránkách, stejně jako článek místopředsedkyně Evropských hodnot Aleny Falathové uveřejněný v deníku Mladá fronta E15, který se stal mediálním partnerem Evropského klubu. Tato publikace, ale ani uspořádání zářijového Evropského klubu na téma Snižování administrativní zátěže v EU, by nebyly možné bez laskavé pomoci našich partnerů – informační kanceláře Evropského parlamentu, Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, společ- nosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o., nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropského hnutí v ČR a společnosti Donath-Burson-Marsteller. Keywords: Evropská komise; Česká republika; think-tank; Evropské hodnoty; banky; vědecká setkání; výzkum; politika; Evropská unie; byrokracie Available in a digital repository NRGL
Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU

Dostává se Vám do rukou publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Ač zní možná na první pohled technicky až technokraticky, ...

Lebeda,Václav
Evropské hodnoty o.s., 2008

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2006
Česká národní banka
2006 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2006 navazuje na stejný dokument publikovaný ČNB v loňském roce. Jednotlivé studie jsou aktualizovány na základě nejnovějších statistických údajů a jejich záběr je v některých případech mírně rozšířen. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi, které jsou buď již nyní členy eurozóny, v blízké budoucnosti se jimi stanou nebo na toto členství aspirují. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2006

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2006 navazuje na stejný dokument publikovaný ČNB v loňském roce. Jednotlivé studie jsou aktualizovány na základě nejnovějších ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2006

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2005
Česká národní banka
2005 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny je proto rozdělen do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídá o velikosti rizika asymetrických šoků v české ekonomice vůči eurozóně a tedy rizika, že jednotná měnová politika by byla pro českou ekonomiku výrazně suboptimální. Část „Přizpůsobovací mechanismy“ odpovídá na otázku, do jaké míry by byla česká ekonomika sama schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků prostřednictvím vlastních přizpůsobovacích mechanismů. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2005

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny je proto rozdělen do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases