Number of found documents: 562
Published from to

Trest doživotí jako výjimečný trest
Bartošková, Petra; Černá, Martina; Fuksová, Veronika; Pultarová, Hana; Tetourová, Eva
2013 - Czech
Studie se zabývá srovnáním trestu odnětí svobody na doživotí ve vybraných evropských zemích z hlediska jeho povahy jako trestu výjimečného. Práce je zaměřena zejména na podmínky udělení a výkonu doživotního trestu, a na možnost podmíněného propuštění z výkonu trestu doživotí. V práci jsou také představeny specifické instituty spojené s trestem doživotí v některých zemích (časově neomezená detence, možnost přeměny doživotního trestu apod.) This study compares the life imprisonment as the exceptional punishment in european countries. It mainly deals with conditions and execution of the life imprisonment and with possibility of parole. Study introduces specific inistitutes connected with life imprisonment in some countries (unlimited detention, possibility of transformation of the life prison, etc.) Keywords: trest; odnění svobody; doživotí; punishment; imprisonment; in prison for life; trest odnětí svobody; výjimečný trest Available in a digital repository NRGL
Trest doživotí jako výjimečný trest

Studie se zabývá srovnáním trestu odnětí svobody na doživotí ve vybraných evropských zemích z hlediska jeho povahy jako trestu výjimečného. Práce je zaměřena zejména na podmínky udělení a výkonu ...

Bartošková, Petra; Černá, Martina; Fuksová, Veronika; Pultarová, Hana; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2013

Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky
Kuta, Martin
2013 - Czech
Parlamentní diplomacie představuje doplněk k tradiční zahraniční politice státu. Studie se zabývá historickým vývojem parlamentní diplomacie (konferenční diplomacie), její klasifikací (diplomatické styky jednotlivých poslanců a parlamentu jako celku) a výhodami a limity. Práce zdůrazňuje aktivitu české Poslanecké sněmovny v zahraniční politice (schvalování zahraniční koncepce, institucionální zakotvení v evropských strukturách). Součástí práce jsou charakteristiky parlamentních shromáždění mezinárodních organizací, jejímiž jsou Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR členy. Parliamentary diplomacy constitutes a supplement of the traditional state foreign policy. The paper deals with the historical background of parliamentary diplomacy (conference diplomacy), possible classification (relations based on particular parliamentarians and parliaments in general), and advantages and limits. The paper emphasizes international activities of the Czech Chamber of Deputies (approving the foreign policy conception, the role of the Chamber in European Politics). The paper also consists of characteristics of those international organizations’ parliamentary assemblies that the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic are part of. Keywords: parlament; diplomacie; zahraniční; politika; parliament; diplomacy; foreign; policy; diplomacie; parlament Available in a digital repository NRGL
Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky

Parlamentní diplomacie představuje doplněk k tradiční zahraniční politice státu. Studie se zabývá historickým vývojem parlamentní diplomacie (konferenční diplomacie), její klasifikací (diplomatické ...

Kuta, Martin
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích
Blížkovský, Radek; Němec, Jan
2013 - Czech
Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje základní sankční mechanismy, které jsou při porušení této povinnosti nejčastěji uplatňovány. Následně jsou představeny vybrané historické (Československo, Rakousko) i současné (Austrálie, Belgie, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko) příklady právní úpravy povinného hlasování. Keywords: právní; volební; povinnost; legal; vote; obligation; volby; právo Available in a digital repository NRGL
Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích

Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje ...

Blížkovský, Radek; Němec, Jan
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích
Blížkovský, Radek; Němec, Jan
2013 - Czech
Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje základní sankční mechanismy, které jsou při porušení této povinnosti nejčastěji uplatňovány. Následně jsou představeny vybrané historické (Československo, Rakousko) i současné (Austrálie, Belgie, Švýcarsko, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko) příklady právní úpravy povinného hlasování. The study deals with a compulsory voting with special emphasis on political and legal context of its application. The authors present the most common arguments for and against of compulsory voting and basic sanction mechanisms which are usually used in case of a breach of duty. Subsequently, the authors offer short studies of historical (Czechoslovakia, Austria) and existing (Australia, Belgium, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Liechtenstein) cases of compulsory voting regulation. Keywords: volební povinnost; volební systém; volby; compulsory voting; suffrage; election system; elections; volby Available in a digital repository NRGL
Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích

Studie se zabývá institutem volební povinnosti s důrazem na politické a právní souvislosti jejího uplatňování. Práce přibližuje argumenty pro a proti povinné účasti voličů ve volbách a představuje ...

Blížkovský, Radek; Němec, Jan
Parlamentní institut, 2013

Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU
Kamenický, Jiří; Český statistický úřad
2013 - Czech
Studie analyzuje dlouhodobý vývoj deficitu hospodaření a celkového dluhu vládního sektoru, vč, jejich vztahu k dynamice HDP v ČR i zemích EU. Sleduje hlavní výdajové položky vládního sektoru a detailněji jejich vývoj v období poznamenaném hlubokou recesí (2009 až 2012). Stručně mapuje i strukturu vládního dluhu, jakož i vztah mezi zadlužeností ústředních a místních vládních institucí. Keywords: dluhy; rozpočtový deficit; recese; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU

Studie analyzuje dlouhodobý vývoj deficitu hospodaření a celkového dluhu vládního sektoru, vč, jejich vztahu k dynamice HDP v ČR i zemích EU. Sleduje hlavní výdajové položky vládního sektoru a ...

Kamenický, Jiří; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; trh práce; výdaje; důchod; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Informační společnost v číslech - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Školství a Zdravotnictví. Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - Telecommunication and Internet Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, Public Authorities, Schools and Health Institutions. Keywords: technologie; informační společnost; telekomunikace Available in a digital repository NRGL
Informační společnost v číslech - 2013

Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; státní rozpočet; důchod; trh práce; výdaje Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; státní rozpočet; důchod; trh práce; výdaje Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; trh práce; důchod; výdaje; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases