Number of found documents: 1159
Published from to

Stochastic resonance in dynamics and related disciplines
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2019 - English
Stochastic resonance (SR) is a phenomenon which can be observed in some nonlinear dynamic systems under combined excitation including deterministic harmonic force and random noise. This phenomenon was observed the first in the early 1940s when investigating the Brownian motion. Later several disciplines in optics, plasma physics, biomedicine and social sciences encountered effects of this type. However, the actual discovery and start of intensive period of investigation is dated in early 1980s when the idea of SR initiated remarkable inter disciplinary interest including most areas of physics, chemistry and neuro-physiology with a significant overlap to engineering and industrial area. Promising opportunities to employ SR in mechanics emerged only recently to model certain post-critical effects in non-linear dynamics and simultaneously to develop new vibration damping devices, energy harvesting facilities, sophisticated measuring technics and others. The aim of the paper is to present information about a new challenging discipline offering a large field of basic research and possibilities for practical applications. Keywords: stochastic resonance; interwell hopping; non-linear vibration; Fokker-Planck equation Available at various institutes of the ASCR
Stochastic resonance in dynamics and related disciplines

Stochastic resonance (SR) is a phenomenon which can be observed in some nonlinear dynamic systems under combined excitation including deterministic harmonic force and random noise. This phenomenon was ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Mikroskopický rozbor omítky z fasády budovy ZŠ Na Smetance 1 v Praze 2. Zpráva
Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2019 - Czech
Rozbor povrchové úpravy omítky pomocí optické mikroskopie a SEM-EDS. Prvkové složení dvou novějších krycích vrstev na jádrové a štukové vrstvě původní omítky. Microscopical analyses of render´surface layers using optical microscopy and SEM-EDS. Statigraphy and elemental composition of the two newer surface layers applied on the core and stucco layers of the original rendering. The building was built in 1888 and reconstructed in 1996. Keywords: renders; microstructure; SEM-EDS Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopický rozbor omítky z fasády budovy ZŠ Na Smetance 1 v Praze 2. Zpráva

Rozbor povrchové úpravy omítky pomocí optické mikroskopie a SEM-EDS. Prvkové složení dvou novějších krycích vrstev na jádrové a štukové vrstvě původní omítky....

Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Distribution of hydration products in the microstructure of cement pastes
Hlobil, Michal
2019 - English
From all the hydration products formed during the reaction of ordinary Portland cement with water, the amorphous hydrate, consisting dominantly of the calcium silicate hydrate (C-S-H) gel, occupies the largest volume fraction. This case study focuses on the quantification of the amorphous hydrate distribution in the microstructure of hardened cement paste. The microstructural composition of an investigated cement paste was obtained from CEMHYD3D hydration model considering the particle size distribution of cement investigated and its chemical/mineralogical composition. Microtomographic scans of the hardenend cement paste were thresholded based on image histogram analysis to separate unhydrated cement grains, crystalline and amorphous hydrates, and capillary pores. The observed spatial distribution of the amorphous hydrate is not uniform and exhibits a strong gradient as the gel tends to concentrate around dissolving cement grains rather than precipitating in the available space. Keywords: cement paste; hydration products; microstructure Available at various institutes of the ASCR
Distribution of hydration products in the microstructure of cement pastes

From all the hydration products formed during the reaction of ordinary Portland cement with water, the amorphous hydrate, consisting dominantly of the calcium silicate hydrate (C-S-H) gel, occupies ...

Hlobil, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Zranitelná místa dřevěných krovů různých typů
Bláha, Jiří
2019 - Czech
Konstrukční rozdíly mezi krokevními a vaznicovými krovy. Přehled zranitelných míst obou typů s ohledem na dlouhodobou trvanlivost krovů. Structural differences between rafter and purlin roofs. Summary of vulnerabilities of both types with regard to long-term durability of roof trusses. Keywords: collar and rafter roofs; purlin roofs; timber Available at various institutes of the ASCR
Zranitelná místa dřevěných krovů různých typů

Konstrukční rozdíly mezi krokevními a vaznicovými krovy. Přehled zranitelných míst obou typů s ohledem na dlouhodobou trvanlivost krovů....

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Metodika č. 25/01/UTAM19 k nízkonákladovému krytí chránícího zakopané technologické infrastrukturní objekty před účinky kumulativních náloží
Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Wolf, Benjamin
2019 - Czech
Metodika popisuje specifický postup krytí zakopaných infrastrukturních prvků. Účelem tohoto postupu je ochrana zakopaných technologií před dynamickým ohrožením z povrchu. Jedná se zejména o položené výbušniny a kumulativní nálože. Hlavní postupy byly vloženy do plynárenského normativního předpisu TPG 70204 - Změna 2. The methodology describes specific procedures for covering of the buried infrastructure components. The purpose of these procedures is low cost protection for the buried technologies against dynamic ground threats. Mainly it is laid explosives and cumulative bullets. The basic procedures of this methodology have been implicated into the gas normative regulation TPG 70204 - Revision 2. Keywords: buried infrastructure; low cost protection; threats; explosion Available at various institutes of the ASCR
Metodika č. 25/01/UTAM19 k nízkonákladovému krytí chránícího zakopané technologické infrastrukturní objekty před účinky kumulativních náloží

Metodika popisuje specifický postup krytí zakopaných infrastrukturních prvků. Účelem tohoto postupu je ochrana zakopaných technologií před dynamickým ohrožením z povrchu. Jedná se zejména o položené ...

Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Proposal for loading tests of bridges - simulation and laboratory experiments
Bayer, Jan; Urushadze, Shota; Černý, Miloš
2018 - English
A new dynamic load testing of bridges is proposed and theoretically investigated. A transient analysis of passing vehicle over a bridge in ANSYS and an analytical program in MATLAB for the transient solution of piecewise linear mechanical structures were developed to assess the effects of the proposed dynamic load on a bridge model. According to the first laboratory experiments, it seems that the proposed travelling impulse load could surpass some of the shortcomings and limitations of the currently applied methods of bridge testing. The investigation is a part of a project aimed at drive-by identification of dynamic properties of bridges and further experimental and analytical research will follow. Keywords: dynamic loading tests; transient analysis; vibrations; vehicle-bridge interaction Fulltext is available at external website.
Proposal for loading tests of bridges - simulation and laboratory experiments

A new dynamic load testing of bridges is proposed and theoretically investigated. A transient analysis of passing vehicle over a bridge in ANSYS and an analytical program in MATLAB for the transient ...

Bayer, Jan; Urushadze, Shota; Černý, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy malt z hradu Bečov
Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Šterner, Adam
2018 - Czech
Pomocí chemické a mikroskopické analýzy bylo určeno, že analyzovaný vzorek malty z 13. stol. je vápenná malta s převážně křemenným a silikátovým pískem a vnitřní omítka z 13. stol. byla provedena z malty vápenohliněné s převážně silikátovým plnivem. Omítka obsahuje příměs dřevěných či rostlinných částic, byly identifikovány piliny. Malta obsahuje kousky strusky. Using chemical and microscopic analysis, it was determined that the analyzed sample of bedding mortar from the 13th century (Czech castle Bečov) is the air lime mortar with the quartz and silicate sand enriched by some content of slag grains. The internal plaster from the same building period of the castle was made using the lime-earthen mortar with predominantly silicate sand. The plaster contained an admixture of wood or plant particles, sawdust has been identified.\n\n Keywords: chemical composition; survey; material characterization; binder; aggregate; historic plaster; historic render Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy malt z hradu Bečov

Pomocí chemické a mikroskopické analýzy bylo určeno, že analyzovaný vzorek malty z 13. stol. je vápenná malta s převážně křemenným a silikátovým pískem a vnitřní omítka z 13. stol. byla provedena z ...

Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Šterner, Adam
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš; Eisler, Marek; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Skružná, Olga
2018 - Czech
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize. Recent archaeological findings discovered at an excavation in the southeastern section of the small courtyard of the old palace at the state castle in Telč sparked interest in further exploring hidden structures below ground and within the existing masonry. Therefore, a non-destructive survey of structures hidden beneath the current level of the courtyard using ground-penetrating radar was conducted, as was a survey of the masonry within the old walls of the palace using thermography. Keywords: cultural heritage; non-destructive testing; ground-penetrating radar; thermography Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč

Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ...

Drdácký, Miloš; Eisler, Marek; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Strength of composite yarn under biaxial loading
Valentová, S.; Hrbek, Vladimír; Vorel, J.; Šejnoha, M.
2018 - English
The present paper is concerned with two types of periodic unit cell of composite yarn with different geometry but the same material properties. Their macroscopic response under tensile and compressive loading in the transverse direction and their combination are plotted in the graphs. Based on stress-strain curves the failure envelopes are constructed. A simple maximum stress criterion and linear softening law is used in the adopted progressive damage analysis to outline the softening part of stress-strain diagrams. Finally the impact of selected representative volume element is observed through the comparison of results gained for both designed periodic unit cells in the microlevel, meaning the level of yarn. Keywords: composite yarn; periodic unit cell; strength; damage analysis; failure envelope Available at various institutes of the ASCR
Strength of composite yarn under biaxial loading

The present paper is concerned with two types of periodic unit cell of composite yarn with different geometry but the same material properties. Their macroscopic response under tensile and compressive ...

Valentová, S.; Hrbek, Vladimír; Vorel, J.; Šejnoha, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Analýza struktury a chemického složení omítkových souvrství na objektu zřícenina hradu Freudenstein (též Šlikův hrádek), věž „Šlikovka“, Ostroh nad Jáchymovem (Zámecký vršek u Jáchymova)
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika
2018 - Czech
Vzorky vnějších a vnitřních omítek byly zkoumány za účelem zjištění jejich struktury a chemického složení pomocí metod SEM a SEM-EDS SEM and SEM-EDS analyses was used for determination of renders and plasters microstructure and components Keywords: render; plaster; slag; cement; SEM-EDS analysis Available at various institutes of the ASCR
Analýza struktury a chemického složení omítkových souvrství na objektu zřícenina hradu Freudenstein (též Šlikův hrádek), věž „Šlikovka“, Ostroh nad Jáchymovem (Zámecký vršek u Jáchymova)

Vzorky vnějších a vnitřních omítek byly zkoumány za účelem zjištění jejich struktury a chemického složení pomocí metod SEM a SEM-EDS...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases