Number of found documents: 11938
Published from to

Environmentální program v přírodě Českosaského Švýcarska
Martina Lančaričová; vedoucí práce Petr Anděl
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem výukového programu, který začleňuje do výuky prožitkovou pedagogiku a environmentální výchovu. Cílem této práce je vytvoření programu pro třetí a čtvrtý ročník základní školy na téma environmentální výchova se zaměřením na Národní park Českosaské Švýcarsko. Keywords: environmentální výchova a vzdělávání Available to registered users in the Library of TUL
Environmentální program v přírodě Českosaského Švýcarska

Bakalářská práce se zabývá návrhem výukového programu, který začleňuje do výuky prožitkovou pedagogiku a environmentální výchovu. Cílem této práce je vytvoření programu pro třetí a čtvrtý ročník ...

Martina Lančaričová; vedoucí práce Petr Anděl
Technická univerzita v Liberci, 2014

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy
Daniel Šimek; vedoucí práce Ivana Honsnejmanová
2014 - Czech
Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník s názvem Květ zapomnění. V práci je popsána teoreticky a prakticky práce s dětmi při tvorbě divadelního představení (herectví, zpěv, tanec apod.) Součástí práce je fotodokumentace představení. Keywords: osobnostní a sociální výchova; dramatická výchova; děti školního věku Available to registered users in the Library of TUL
Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy

Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník ...

Daniel Šimek; vedoucí práce Ivana Honsnejmanová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal
Klára Štěpánová; vedoucí práce Jan Charousek
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tvorbou volejbalového tréninkového plánu pro budoucí volnočasové pedagogy. Úkolem této práce bylo navrhnout tréninkový a motivační plán pro děti mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje a popisuje pojmy týkajících se tématu této práce, např. beach volejbal, historie plážového volejbalu ve světě a v českých zemích, analýzou klasického a plážového volejbalu a jejich srovnání. Práce obsahuje také průzkum o zájmu sportovních aktivita mezi žákyněmi mladšího školního věku za pomocí dotazníku. Dále také charakterizuje hru a vymezuje pravidla plážového volejbalu. Následně vyjadřuje pojem motivace a období mladšího školního věku dětí. Praktická část se zaměřuje na popis celoročního tréninkového plánu a ukázku tréninkové jednotky. V závěru práce jsou vloženy materiály k tréninkovému plánu (tabulka), ukázka použitého dotazníku a fotodokumentace. Keywords: plážový volejbal; děti školního věku; sportovní trénink Available to registered users in the Library of TUL
Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal

Bakalářská práce se zabývá tvorbou volejbalového tréninkového plánu pro budoucí volnočasové pedagogy. Úkolem této práce bylo navrhnout tréninkový a motivační plán pro děti mladšího školního věku. ...

Klára Štěpánová; vedoucí práce Jan Charousek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Klasické tance a volný čas žáků základních škol
Petra Váňová; vedoucí práce Vladimír Píša
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá Klasickými tanci a jejich působením na žáka základní školy ve volném čase. Teoretická část je zaměřena na taneční výchovu a její začlenění do výuky. Praktická část obsahuje návrhy hudebně pohybových a tanečních her a aplikování tance do výuky. Obsahuje také výzkumnou část, do které spadá dotazník, výzkumné otázky a hodnocení. Keywords: zájmová činnost; děti školního věku; hudebně-pohybová výchova Available to registered users in the Library of TUL
Klasické tance a volný čas žáků základních škol

Bakalářská práce se zabývá Klasickými tanci a jejich působením na žáka základní školy ve volném čase. Teoretická část je zaměřena na taneční výchovu a její začlenění do výuky. Praktická část obsahuje ...

Petra Váňová; vedoucí práce Vladimír Píša
Technická univerzita v Liberci, 2014

Textilní techniky ve volnočasových aktivitách mládeže
Šárka Dvořáková; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit řadu výtvarných úkolů vycházejících z textilních technik určených pro volnočasové aktivity. Součástí práce je ověření úkolů v praxi a jejich zhodnocení. Teoretická část se zaměřuje na historii textilu obecně v regionu, přírodní textilní materiály a historii barvířství. Praktická část popisuje přípravu, pracovní postupy textilních technik a jejich realizaci s fotodokumentací. Závěrem je vyhodnocení realizačních úkolů a výstava vzniklých artefaktů. Keywords: volnočasové aktivity; textilní techniky; pedagogika volného času Available to registered users in the Library of TUL
Textilní techniky ve volnočasových aktivitách mládeže

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit řadu výtvarných úkolů vycházejících z textilních technik určených pro volnočasové aktivity. Součástí práce je ověření úkolů v praxi a jejich zhodnocení. ...

Šárka Dvořáková; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Grafické činnosti ve školní družině
Radomíra Stejskalová; vedoucí práce Puchmajerová Lucrezia Škaloudová
2014 - Czech
Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného programu, kterého se zúčastnily děti v rámci odpoledních aktivit ve školní družině při základní škole. Cílem bylo navrhnout a realizovat výtvarný program zaměřený na grafické techniky pro děti ve školní družině. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám pojmy, které souvisí s náplní a činnostmi ve školní družině. Také se věnuji grafickým technikám. Praktická část obsahuje popis realizace grafických činností a vyhodnocení programu. Keywords: školní družina; grafické techniky Available to registered users in the Library of TUL
Grafické činnosti ve školní družině

Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného programu, kterého se zúčastnily děti v rámci odpoledních aktivit ve školní družině při základní škole. Cílem bylo navrhnout a realizovat výtvarný ...

Radomíra Stejskalová; vedoucí práce Puchmajerová Lucrezia Škaloudová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí
Martin Frkal; vedoucí práce Jiří Lubina
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá základními principy štíhlé výroby a jejich aplikací v oblasti řízení výroby. Zpracovávané téma s názvem Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí se specializuje na řízení a optimalizaci výrobních procesů v tomto podniku, zvláště pak návrhy na zvýšení produktivity a efektivnosti výroby zaváděním moderních metod řízení. Současně objasňuje správnost používání vybraných metod a vhodnost jejich užití v různých systémech řízení výroby. Využil jsem zejména metody Kanban, SMED a nástroje JIT, 5S. Keywords: výrobní management; produktivita; výrobní procesy Available to registered users in the Library of TUL
Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Tato bakalářská práce se zabývá základními principy štíhlé výroby a jejich aplikací v oblasti řízení výroby. Zpracovávané téma s názvem Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov ...

Martin Frkal; vedoucí práce Jiří Lubina
Technická univerzita v Liberci, 2014

Návrhy tisku na ložní prádlo ve spolupráci s firmou Matějovský
Kristýna Vaníčková; vedoucí práce Jan Heger
2014 - Czech
Bakalářská práce obsahuje podklady pro realizaci digitálního tisku na povlečení ve spolupráci s firmou Matějovský. Návrhy byly nejdříve tvořeny ručně, akvarelem a poté byly upravovány v programu Adobe Photoshop CS 6. Po výtvarném a technologickém zpracování návrhů došlo k realizaci vybraného desénu. Keywords: textilní design; bytové textilie; potisky textilií Available to registered users in the Library of TUL
Návrhy tisku na ložní prádlo ve spolupráci s firmou Matějovský

Bakalářská práce obsahuje podklady pro realizaci digitálního tisku na povlečení ve spolupráci s firmou Matějovský. Návrhy byly nejdříve tvořeny ručně, akvarelem a poté byly upravovány v programu Adobe ...

Kristýna Vaníčková; vedoucí práce Jan Heger
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pevnost hybridního spoje v závislosti na teplotě zálisku
Vojtěch Dittrich; vedoucí práce Aleš Ausperger
2014 - Czech
Tato práce pojednává o vlivu teploty kovového zálisku na pevnost hybridního spoje. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis technologie vstřikování a na faktory ovlivňující pevnost hybridního spoje. Experimentální část popisuje zkoušku pevnosti hybridního spoje na trhacím stroji. V závěru práce jsou uvedeny získané výsledky. Keywords: vstřikování plastů; tváření plastů Available to registered users in the Library of TUL
Pevnost hybridního spoje v závislosti na teplotě zálisku

Tato práce pojednává o vlivu teploty kovového zálisku na pevnost hybridního spoje. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis ...

Vojtěch Dittrich; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2014

Optimalizace konstrukce plastového dílu
Jiří David; vedoucí práce Aleš Ausperger
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace konstrukce plastového dílu - držáku sluneční clony. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis technologie vstřikování plastů, objasnění zásad konstrukce plastových dílů a rozbor vznikajících vad. Experimentální část je zaměřena na popis postupu při optimalizaci konstrukce dílu. Změny na konstrukci byly prováděné na základě výsledků simulací vstřikovacího procesu v programu Cadmould. V simulačním softwaru byly dále upraveny také vstřikovací podmínky. V závěru práce jsou poté uvedeny získané výsledky. Keywords: vstřikování plastů; tváření plastů Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace konstrukce plastového dílu

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace konstrukce plastového dílu - držáku sluneční clony. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická ...

Jiří David; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases