Number of found documents: 91
Published from to

Odstraňování thallia z roztoků síranu hlinitoamonného a síranu hlinitého
Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
2003 - Czech
Experimentální ověření jednotlivých metod pro odstraňování iontů thallia z koncentrovaných roztoků síranu hlinitoamonného a síranu hlinitého ů sulfidického srážení, elektrochemické redukce a krystalizace směsného podvojného síranu (kamence) obsahujícího ionty hliníku, amonia, draslíku a thallia. 295 Experimental examination of several methods for thallium removal from concentrated solutions of ammonium aluminium sulphate and aluminium sulphate ů sulphide precipitation, electrochemical reduction and crystallization of mixed alum crystals containing aluminium, ammonium, potassium and thallium ions. Keywords: thallium removal ů ammonium aluminium sulphate solution ů crystallization Available at various institutes of the ASCR
Odstraňování thallia z roztoků síranu hlinitoamonného a síranu hlinitého

Experimentální ověření jednotlivých metod pro odstraňování iontů thallia z koncentrovaných roztoků síranu hlinitoamonného a síranu hlinitého ů sulfidického srážení, elektrochemické redukce a ...

Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
Ústav anorganické chemie, 2003

Zpráva o laboratorním průzkumu - Oltářní křídlo od jihoněmeckého malíře, r.1480 (olejová ů mastná tempera na plátně) Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David
2003 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména histochemické zkoušky a infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. histochemical tests or infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Oltářní křídlo od jihoněmeckého malíře, r.1480 (olejová ů mastná tempera na plátně) Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2003

Zpráva o laboratorním průzkumu ů Světice (kamenná polychromovaná plastika z r.1310), Katedrála Sv. Petra, Brno ů Petrov
Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Böhmová, V.
2003 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména histochemické zkoušky a infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. histochemical tests or infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu ů Světice (kamenná polychromovaná plastika z r.1310), Katedrála Sv. Petra, Brno ů Petrov

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Böhmová, V.
Ústav anorganické chemie, 2003

Dílčí průběžná výzkumná zpráva o studiu elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články pro MEGA a.s.,Stráž pod Rálskem
Vondrák, Jiří; Klápště, Břetislav; Velická, Jana; Černý, R.
2002 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje výsledky výzkumu v oblasti neplatinových elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články za rok 2002. The report summarises non-platinum electrocatalists for membrane electrolyte fuel cells research in 2002. Keywords: non-platinum electrocatalysts; membrane electrolyte -fuel cells Available at various institutes of the ASCR
Dílčí průběžná výzkumná zpráva o studiu elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články pro MEGA a.s.,Stráž pod Rálskem

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky výzkumu v oblasti neplatinových elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články za rok 2002....

Vondrák, Jiří; Klápště, Břetislav; Velická, Jana; Černý, R.
Ústav anorganické chemie, 2002

Laboratorní průzkum vybraných obrazů Františka Kupky a Edvarda Muncha
Hradilová, J.; Hradil, David; Bakardjieva, Snejana; Vojtíšková, M.; Langrová, A.; Korbelová, Z.; Novotná, M.
2002 - Czech
V relativně širokém rozsahu jsou zkoumána malířská díla moderních autorů, jmenovitě Edvarda Muncha a Františka Kupky. Účelná kombinace restaurátorského a materiálového průzkumu obrazu a barevných vrstev zde přináší komplexní pohled na malířskou techniku těchto autorů. V laboratorním průzkumu jsou použity hlavně metody optické a elektronové mikroskopie k analýze nepatrných fragmentů malby zalitých v polaesterové pryskyřici a vybroušených v příčném řezu. In relatively wide range, paintings of the modern authors - namely Edvard Munch and František Kupka wereinvestigated. The effective combination of the evalution by restorers and the materials research of the colour layers bring a very complex view on electron microscopy is used to analyse these less than one millimetre thick fragments of paintinds moulded in polyester resin and polished in cross-sections. Keywords: materials reserch; restoration Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní průzkum vybraných obrazů Františka Kupky a Edvarda Muncha

V relativně širokém rozsahu jsou zkoumána malířská díla moderních autorů, jmenovitě Edvarda Muncha a Františka Kupky. Účelná kombinace restaurátorského a materiálového průzkumu obrazu a barevných ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Bakardjieva, Snejana; Vojtíšková, M.; Langrová, A.; Korbelová, Z.; Novotná, M.
Ústav anorganické chemie, 2002

Krystalizace síranu hlinitoamonného
Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
2002 - Czech
V rámci výzkumu a vývoje technologie výroby vysoce čistého krystalického síranu amonno-hlinitého byly provedeny pokusy s krystalizací síranu hlinitoamonného z roztoku v poloprovozním měřítku (objem roztoku 50 litrů) a stanovena distribuce kontaminantů (Na, K, Fe, Si, Ca, Cr, Mg, Ti, Ga, Mn, Zn, Co, Pb a Cu) mezi krystalickou fází a roztokem. Dále byla vyhodnocena tepelná bilance krystalizace. The report deals with research and development of the process for production of extra pure ammonium aluminium sulphate by crystallization from solution. In the pilot plant, the crystallization experiments were carried out with the solution volume of 50 litres. The distribution of contaminants (Na, K, Fe, Si, Ca, Cr, Mg, Ti, Ga, Mn, Zn, Co, Pb a Cu) between the crystalline phase and solution was determined. The heat balance of the crystallization process was evaluated. Keywords: ammonium aluminium sulphate; purification; crystallization Available at various institutes of the ASCR
Krystalizace síranu hlinitoamonného

V rámci výzkumu a vývoje technologie výroby vysoce čistého krystalického síranu amonno-hlinitého byly provedeny pokusy s krystalizací síranu hlinitoamonného z roztoku v poloprovozním měřítku (objem ...

Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
Ústav anorganické chemie, 2002

Zpráva o laboratorním průzkumu - Portrét Josefa II. (olej na plátně)
Hradilová, J.; Hradil, David; Kurková, H.
2002 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-section of fragments with the aim to identifly pigments and to describe the statigraphy of re-paints involving to choose the restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; paintings layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Portrét Josefa II. (olej na plátně)

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Kurková, H.
Ústav anorganické chemie, 2002

Průběžná zpráva o studiu elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články. Část II. Měření anexových membrán metodou poločlánků
Vondrák, Jiří; Klápště, Břetislav; Velická, Jana; Černý, R.
2002 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje experimentální výsledky výzkumu anexových membránových elektrolytů pro palivové články získané poločlánkovou metodou za rok 2002. The report summarises experimental research results of the membrane elektrolytes for fuel cells in 2002 year. Keywords: half-cell method; anex membrane electrolyte; duel cells Available at various institutes of the ASCR
Průběžná zpráva o studiu elektrokatalyzátorů pro membránové palivové články. Část II. Měření anexových membrán metodou poločlánků

Výzkumná zpráva shrnuje experimentální výsledky výzkumu anexových membránových elektrolytů pro palivové články získané poločlánkovou metodou za rok 2002....

Vondrák, Jiří; Klápště, Břetislav; Velická, Jana; Černý, R.
Ústav anorganické chemie, 2002

Zpráva o laboratorním průzkumu - Nástěnná malba Ignáce Oderlického (1746) z klenby sv.Anny v Kostele sv. Máří Magdalény v Horním Městě u Rýmařova - nástěnná malba
Hradilová, J.; Hradil, David
2002 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-section of fragments with the aim to identifly pigments and to describe the statigraphy of re-paints involving to choose the restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Nástěnná malba Ignáce Oderlického (1746) z klenby sv.Anny v Kostele sv. Máří Magdalény v Horním Městě u Rýmařova - nástěnná malba

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2002

Zpráva o laboratorním průzkumu - Černá Matka Boží, část II - korunka Madony a Ježíška (polychromovaná dřevěná plastika). Galerie hlavního města Prahy
Hradilová, J.; Hradil, David
2002 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-section of fragments with the aim to identifly pigments and to describe the statigraphy of re-paints involving to choose the restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Černá Matka Boží, část II - korunka Madony a Ježíška (polychromovaná dřevěná plastika). Galerie hlavního města Prahy

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases