Number of found documents: 156
Published from to

Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop
Hradil, David; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kotrlý, M.; Hradilová, J.; Kolář, P.; Turková, I.; Svoboda, M.; Kurková, H.; Grünwaldová, Veronika; Bláhová, Anna
2006 - Czech
Byl vytvořen ucelený systém metodik pro nedestruktivní forenzní expertizy mikroskopických vzorků barevných vrstev - tj. fragmentů nátěrových systémů v širším pojetí a obdobných materiálů. Komplexní metodika zahrnuje přípravu vzorků ve formě nábrusů a mikrotomových řezů a následný soubor nestruktivních analytických metod (na bázi SEM, EDS, XRD, FTIR, optické mikroskopie, a obrazové analýzy) vedoucích k identifikaci a komparaci materiálů na jediném vzorku (bez jeho spotřebování, nebo ireverzibilních modifikací). Zavedení systému do kriminalisticko-technické expertizní praxe umožní realizaci některých typů expertiz a zejména zachování důkazní hodnoty stop (s ohledem na nedestruktivní mikroanalytické postupy), především v rámci řešení nejzávažnějších trestných činů v oblastech násilné trestné činnosti a organizovaného zločinu. Comprehensive methodology for non-destructive forensic expert examinations of microscopic samples of colour layers (i.e. fragments of lacquer systems in a broad sense, and similar materials) has been created. This comprehensive methodology encompasses sample preparation as polished sections and microtome slices, and subsequent set of non-destructive analytical methods (based on SEM, EDS, XRD, FTIR, optical microscopy and pattern analysis), which lead to identification and comparison of materials in one sample (without its exhausting or irreversible modifications). Implementation of this system into forensic-technical expert casework allows realisation of some types of expert examinations and, first and foremost, maintaining probative value of the evidence (with respect to non-destructive microanalytical procedures), primarily in terms of explaining crimes of extreme gravity in the field of violent and organized crime. Keywords: pigments; colour layers; microanalysis Available at various institutes of the ASCR
Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop

Byl vytvořen ucelený systém metodik pro nedestruktivní forenzní expertizy mikroskopických vzorků barevných vrstev - tj. fragmentů nátěrových systémů v širším pojetí a obdobných materiálů. Komplexní ...

Hradil, David; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kotrlý, M.; Hradilová, J.; Kolář, P.; Turková, I.; Svoboda, M.; Kurková, H.; Grünwaldová, Veronika; Bláhová, Anna
Ústav anorganické chemie, 2006

Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku
Barath, P.; Novák, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Roche, I.
2006 - Czech
Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku. The survy of electrode design for alkaline membrane fuel ceels. Keywords: fuel cell; electrode Available at various institutes of the ASCR
Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku

Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku.


The survy of electrode design for alkaline membrane fuel ceels.

Barath, P.; Novák, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Roche, I.
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu- Assumpta z Bílé hory, Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika; Bezdička, Petr; Kurková, H.
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Assumpta z Bílé hory, Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika; Bezdička, Petr; Kurková, H.
Ústav anorganické chemie, 2006

Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů
Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Hradil, David
2006 - Czech
Zdá se, že republikové i evropské grantové projekty umožňují překonat problém značné finanční náročnosti moderních metod. Především neinvazivní techniky dnes mají reálnou šanci vstoupit do praxe, což se děje v posledních několika letech s mobilními RTG fluorescenčními spektrometry. The problem of rising economical demands of modern methods in materials research of art objects can be overcome by national and European grant systems. Keywords: microanalysis of pigments Available at various institutes of the ASCR
Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

Zdá se, že republikové i evropské grantové projekty umožňují překonat problém značné finanční náročnosti moderních metod. Především neinvazivní techniky dnes mají reálnou šanci vstoupit do praxe, což ...

Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2006

Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek
Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav
2006 - Czech
Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek. Nanodispersive oxides and hydroxides Ti, Fe, Al, Zn, a Zr for destruction of warfare agents. Keywords: nanodispersive oxides Available at various institutes of the ASCR
Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek

Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek.


Nanodispersive oxides and hydroxides Ti, Fe, Al, Zn, a Zr for destruction of warfare agents.

Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav
Ústav anorganické chemie, 2006

Nové pojetí referenčních materiálů dle pokynů ISO
Plzák, Zbyněk
2006 - Czech
Využití referenčních materiálů v laboratorní medicíně má svá specifika. Vyšší stupeň regulace v této oblasti daný existencí směrnice EU IVD MD 98/79/EC přímo ukládá, aby návaznost hodnot kalibrátorů či kontrolních materiálů byla zajištěna stanoveným referenčním měřicím postupem nebo dostupným referenčním materiálem vyššího stupně. Development on categorization and nomenclature of reference materials is discussed in relation to new ISO Guides and EU directive IVD MD. Keywords: reference materials Available at various institutes of the ASCR
Nové pojetí referenčních materiálů dle pokynů ISO

Využití referenčních materiálů v laboratorní medicíně má svá specifika. Vyšší stupeň regulace v této oblasti daný existencí směrnice EU IVD MD 98/79/EC přímo ukládá, aby návaznost hodnot kalibrátorů ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2006

Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty
Vondrák, Jiří; Reiter, Jakub; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Krejza, O.; Kocián, M.
2006 - Czech
Studují se polymerní elektrolyty, založené na bázi roztoků bezvodých solí v PC, které jsou imobilizovány přítomností PMMA.Jejich konzistence je gelovitá, obvykle jsou ohebné a transparentní. A review of our latest issues. Keywords: aprotic polyhmer electrolyhtes Available at various institutes of the ASCR
Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty

Studují se polymerní elektrolyty, založené na bázi roztoků bezvodých solí v PC, které jsou imobilizovány přítomností PMMA.Jejich konzistence je gelovitá, obvykle jsou ohebné a transparentní....

Vondrák, Jiří; Reiter, Jakub; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Krejza, O.; Kocián, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela Panny Marie a 14. Sv. pomocníků v Kadani, severní stěna presbytáře: Lucas Cranach (nástěnná malba)
Hradilová, J.; Grygar, Tomáš; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela Panny Marie a 14. Sv. pomocníků v Kadani, severní stěna presbytáře: Lucas Cranach (nástěnná malba)

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Grygar, Tomáš; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně
Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2006

Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?
Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
2006 - Czech
V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. Popularita jednoho z nich, Neapolské žluti, je omezena obdobím od.17 do 19. století, a v průběhu této doby se její složení měnilo. Především její cín obsahující varieta, Pb2Sb2-xSnxO7-x/2, s jasně žlutým až citronovým odstínem, by se měla odlišovat od Neapolské žluti Pb2Sb2O7, která má tmavší, žloutkový odstín. Jejich odlyšný výskyt by mohl přispět k odhadu provenience malířského díla. Ověřujeme metody identifikace těchto dvou různých pigmentů a poprvé popisujeme použití Pb-Sb-Sn žluti ve středoevropské malbě, jednou v obraze z františkánského kostela v Kadani, a pak v polovině 19. století v obrazech dvou autorů z vídeňské Akademie. Several Pb-containing yellow pigments were used in traditional European painting. Recipes for their production were probably adapted by those for yellow glass and enamel, having been known from antiquity. The popularity of one of them, Naples yellow, PB2Sb2O7, is strictly limited to the period from 17th to 19th century and its actual composition chanced within this period. Keywords: Naples Yellou Available at various institutes of the ASCR
Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?

V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. ...

Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
Ústav anorganické chemie, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases