Number of found documents: 256
Published from to

Sulfonace polystyrenových kuliček.
Strašák, Tomáš
2016 - Czech
Tato výzkumná zpráva popisuje sulfonaci polystyrenových (PS) kuliček s úzkou distribucí velikostí typicky o průměru 2-8 µm. Tyto částice jsou využívány jako stacionární fáze pro iontově výměnnou chromatografii (IEC). Výhodou předkládaného postupu je nahrazení rizikových postupů využívajících při této modifikaci olea nebo kyselinu chlorsírovou jako sulfonačního činidla postupem, který používá koncentrovanou kyselinou sírovou. This report describes sulphonation of polystyrene beads with narrow size distribution of particles typically with diameter 2-8 µm. These particles serve as starting material for preparation of stationary phase for ion exchange chromatography (IEC). An advantage of this procedure is replace of risk procedures which worked with chlorosulphonic acid or oleum as a sulfonating agent by procedure using concentrated sulphuric acid. Keywords: sulphonation of polystyrene beads; ion exchange chromatography; chlorosulphonic acid Available at various institutes of the ASCR
Sulfonace polystyrenových kuliček.

Tato výzkumná zpráva popisuje sulfonaci polystyrenových (PS) kuliček s úzkou distribucí velikostí typicky o průměru 2-8 µm. Tyto částice jsou využívány jako stacionární fáze pro iontově výměnnou ...

Strašák, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2016

Palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO
Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Stanovský, Petr; Krček, Martin; Durda, Tomáš; Tošnarová, Markéta
2015 - Czech
Ve zprávě jsou shrnuty význačné palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO. In the report, there are summarized significant fuel-energy properties of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) and important properties of suitable melts for process MSO. Keywords: anion exchanger; cation exchanger; fuel-energy properties Available at various institutes of the ASCR
Palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO

Ve zprávě jsou shrnuty význačné palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO....

Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Stanovský, Petr; Krček, Martin; Durda, Tomáš; Tošnarová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2015

Fluidní spalování kontaminované biomasy - závěrečná zpráva
Durda, Tomáš; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Kameníková, Petra; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Moško, Jaroslav; Punčochář, Miroslav
2015 - Czech
Ve zprávě byla prokázána možnost účinně spalovat předupravenou kukuřičnou slámu ve fluidním reaktoru se stacionární bublinovou vrstvou za přítomnosti významného podílu draslíku. In the report, it has been shown how to effectively burn pretreated cornstalks in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed in the presence of a significant proportion of potassium. Keywords: fluidized-bed; incineration; contaminated biomass Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování kontaminované biomasy - závěrečná zpráva

Ve zprávě byla prokázána možnost účinně spalovat předupravenou kukuřičnou slámu ve fluidním reaktoru se stacionární bublinovou vrstvou za přítomnosti významného podílu draslíku....

Durda, Tomáš; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Kameníková, Petra; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Moško, Jaroslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2015

Stavba zařízení pro testování provozních parametrů pro čištění reálných spalin pomocí tkaninových filtrů
Pohořelý, Michael; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
2015 - Czech
Tato zpráva se zabývá návrhem experimentální jednotky pro testování provozních parametrů suchého čištění pomocí tkaninových nebo keramických katalytických filtrů. Jednotlivé části aparatury jsou popsány a jsou udány důvody pro volbu konkrétních detailů. Součástí této zprávy je 3D model zařízení vytvořený v programu AutoCAD. This report focuses on the design of an experimental unit intended for testing of operating conditions of dry flue gas treatment on fabric or ceramic catalytic filters. Individual part of apparatus are described in detail and the reasons for the design choices are stated. A part of this report is also a 3D model of the apparatus created in AutoCAD. Keywords: catalytic filtration; dry sorption; 4D filtration Available at various institutes of the ASCR
Stavba zařízení pro testování provozních parametrů pro čištění reálných spalin pomocí tkaninových filtrů

Tato zpráva se zabývá návrhem experimentální jednotky pro testování provozních parametrů suchého čištění pomocí tkaninových nebo keramických katalytických filtrů. Jednotlivé části aparatury jsou ...

Pohořelý, Michael; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2015

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů II
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2015 - Czech
Ve zprávě byla prokázána možnost účinně spalovat stabilizované čistírenské kaly ve fluidním reaktoru se stacionární bublinovou vrstvou. In the report, it has been shown how to effectively burn dry stabilized sewage sludge in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed. Keywords: fluidized bed; incineration; sewage sludge Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů II

Ve zprávě byla prokázána možnost účinně spalovat stabilizované čistírenské kaly ve fluidním reaktoru se stacionární bublinovou vrstvou....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2015

Spolu-spalování uhlí a gumového granulátu ve fluidní vrstvě
Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Krček, Martin; Durda, Tomáš; Kameníková, Petra; Tošnarová, Markéta
2014 - Czech
Hlavním cílem práce bylo provést test spolu-spalování uhlí dodaného firmou Alpiq Generation (CZ), s.r.o., a gumového granulátu dodaného firmou PATREM PIPE TECHNOLOGIES, s.r.o., ve fluidní vrstvě popela dodaného firmou Alpiq Generation (CZ), s.r.o., v hmotnostním poměru uhlí / gumový granulát minimálně 9 / 1, tj. minimálně 10 hm. % gumového granulátu v palivové směsi. The main aim of the study was to carry out test of the co-combustion of the coal supplied by Alpiq Generation (CZ), s.r.o. and the granules of rubber supplied by PATREM PIPE TECHNOLOGIES, s.r.o. in a fluidized bed of the ash supplied also by Alpiq Generation (CZ), s.r.o., provided that the blended fuel mixture contains at least 10 % by weight of the rubber granules. Keywords: co-combustion of the coal; fluidized-bed; fuel mixture Available at various institutes of the ASCR
Spolu-spalování uhlí a gumového granulátu ve fluidní vrstvě

Hlavním cílem práce bylo provést test spolu-spalování uhlí dodaného firmou Alpiq Generation (CZ), s.r.o., a gumového granulátu dodaného firmou PATREM PIPE TECHNOLOGIES, s.r.o., ve fluidní vrstvě ...

Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Krček, Martin; Durda, Tomáš; Kameníková, Petra; Tošnarová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2014

Pokročilé separační metody pro směsi kapalin
Jiřičný, Vladimír; Vychodilová, Hana; Wagner, Zdeněk; Bendová, Magdalena; Křišťál, Jiří; Stavárek, Petr
2014 - Czech
Zpráva shrnuje poznatky o pokročilých separačních metodách pro směsi vybraných kapalin. Report summarizes the information about the advanced separation methods for selected liquid mixtures. Keywords: liquid-liquid mixtures; separation process; liquid equilibrium Available at various institutes of the ASCR
Pokročilé separační metody pro směsi kapalin

Zpráva shrnuje poznatky o pokročilých separačních metodách pro směsi vybraných kapalin.


Report summarizes the information about the advanced separation methods for selected liquid mixtures.

Jiřičný, Vladimír; Vychodilová, Hana; Wagner, Zdeněk; Bendová, Magdalena; Křišťál, Jiří; Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2014

Závěrečná zpráva výzkumného projektu: Použití mikroreaktorů pro reakce v plynné fázi s heterogenním katalyzátorem
Stavárek, Petr; Křišťál, Jiří; Jiřičný, Vladimír; Vajglová, Zuzana
2014 - Czech
Teoretická studie řeší problémy spojené s možnosmti aplikace mikroreaktorů pro heterogenně katalyzované procesy v plynné fázi. Theoretical study focused on application of microreactors for gas phase reactions in presence of heterogenous catalyst. Keywords: microreactor; catalytic reaction; process intensification Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva výzkumného projektu: Použití mikroreaktorů pro reakce v plynné fázi s heterogenním katalyzátorem

Teoretická studie řeší problémy spojené s možnosmti aplikace mikroreaktorů pro heterogenně katalyzované procesy v plynné fázi....

Stavárek, Petr; Křišťál, Jiří; Jiřičný, Vladimír; Vajglová, Zuzana
Ústav chemických procesů, 2014

Hydrodynamic Study of the Downward Annular Gas-Liquid Flow under the Pilot Plant Operating Conditions 2013-2014.
Stavárek, Petr; Křišťál, Jiří
2014 - English
Hydrodynamics of annular liquid flow in a vertical tube with cocurrent gas flow has been studied. Effect of gas - liquid flow rate and liquid viscosity on two-phase flow hydrodynamics was investigated for glycerol – air system. The evaluated parameters were pressure drop and hydrodynamic regime at different gas/liquid ratios. Keywords: annular gas-liquid flow; pressure drop; hydrodynamics Available at various institutes of the ASCR
Hydrodynamic Study of the Downward Annular Gas-Liquid Flow under the Pilot Plant Operating Conditions 2013-2014.

Hydrodynamics of annular liquid flow in a vertical tube with cocurrent gas flow has been studied. Effect of gas - liquid flow rate and liquid viscosity on two-phase flow hydrodynamics was investigated ...

Stavárek, Petr; Křišťál, Jiří
Ústav chemických procesů, 2014

Posouzení vhodnosti pevných paliv pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie procesy zplyňování a pyrolýzy
Pohořelý, Michael; Jeremiáš, Michal; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Kameníková, Petra; Durda, Tomáš; Punčochář, Miroslav
2014 - Czech
Ve zprávě je posouzena vhodnost pevných paliv pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie procesy zplyňování a pyrolýzy. The report assessed the suitability of solid fuels for combined heat and power production by processes of gasification and pyrolysis. Keywords: combined heat and power production; gasification; pyrolysis Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vhodnosti pevných paliv pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie procesy zplyňování a pyrolýzy

Ve zprávě je posouzena vhodnost pevných paliv pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie procesy zplyňování a pyrolýzy....

Pohořelý, Michael; Jeremiáš, Michal; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Kameníková, Petra; Durda, Tomáš; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases