Number of found documents: 140
Published from to

Zoologické dny Brno 2013: sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013
Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
2013 - Czech
V roce 2013 bylo registrováno 487 účastníků (z toho 289 studentů), odeznělo 137 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 182 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska. Do již tradiční studentské soutěže (podporované zejména časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) bylo zařazeno 62 přednášek a 109 posterů. Letos poprvé byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Keywords: Zoology; Conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2013: sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013

V roce 2013 bylo registrováno 487 účastníků (z toho 289 studentů), odeznělo 137 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 182 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se ...

Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2013

Sborník 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie
Cvačka, Josef; Vrkoslav, Vladimír
2013 - Czech
Sborník plných verzí přednášek zaměřených na základy hmotnostní spektrometrie, ionizační techniky, hmotnostní analyzátory, spojení hmotnostní spektrometrie a chromatografie, kvantifikaci, proteomiku, metabolomiku a interpretaci dat. Proceedings of full versions of lectures covering basics of mass spectrometry, ionization techniques, mass analyzers, coupling of mass spectrometry to chromatography, quantification, proteomics, metabolomics and data interpretation. Keywords: mass spectrometry; fundamentals; proteomics; metabolomics Available at various institutes of the ASCR
Sborník 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

Sborník plných verzí přednášek zaměřených na základy hmotnostní spektrometrie, ionizační techniky, hmotnostní analyzátory, spojení hmotnostní spektrometrie a chromatografie, kvantifikaci, proteomiku, ...

Cvačka, Josef; Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2013

Zoologické dny Olomouc 2012: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012
Bryja, Josef; Albrechtová, Jana; Tkadlec, Emil
2012 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Olomouc 2012: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012

Bryja, Josef; Albrechtová, Jana; Tkadlec, Emil
Ústav biologie obratlovců, 2012

Příprava tenkých vrstev feromagnetických polovodičů
Koštejn, Martin
2012 - Czech
Příspěvek komentuje experimentální přípravu Mn dopovaného křemíku. Si:Mn může být potenciální materiál s feromagnetickými vlastnostmi za pokojové teploty. Si:Mn bylo připraveno pulzní laserovou depozicí Mn terče při 20Pa SiH4 pomocí ArF laseru. Byla určena počáteční teplota 1mm nad povrchem na 1,9eV. Přpravené přesycené vrstvy obsahují 11% manganu a jsou tvořeny malými částicemi. Difrakční obrazy neukazují žádnou krystalizaci Mn nebo Si. ale jsou v nich náznaky silicidů. Připravený materiál je amorfní nebo se skládá z krystalitů pod limitou detekce. EPR spektra ukazují nevázané elektrony, které jsou nutné pro feromagnetické vlastnosti. Žíháním na 1100C dochází ke změně krystalizace a začíná probíhat separace Si a Mn. The paper reports on the experiments of preparation Mn diluted in Silicon. Si:Mn can be a material with the potential of room temperature ferromagnetism. Si:Mn have been prepared by pulsed laser deposition of Mn target under 20 Pa of silane by ArF laser. We estimate initial temperature 1 mm above surface as 1.9 eV. The prepared supersaturated layers contain 11% of manganese atoms, and they are formed by small particles. Diffraction images show no crystallization of Mn or Si, but there are signs of formation of silicides. The prepared material is amorphous or it contains only nanosized crystals below our limit of detection. Electron paramagnetic spectra show unbounded electrons which are needed for ferromagnetic properties. By annealing to 1100 ̊C changes in the crystallization and start of silicon and manganese separation were observed. Keywords: room temperature ferromagnetism; pulsed laser deposition; diluted magnetic semiconductors Available in a digital repository NRGL
Příprava tenkých vrstev feromagnetických polovodičů

Příspěvek komentuje experimentální přípravu Mn dopovaného křemíku. Si:Mn může být potenciální materiál s feromagnetickými vlastnostmi za pokojové teploty. Si:Mn bylo připraveno pulzní laserovou ...

Koštejn, Martin
Ústav chemických procesů, 2012

Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a Bavorsku / Zecken und Zecken-ubertragene Infektionskrankheiten in Sudmohmen end Bayern
Hönig, Václav; Zubriková, D.; Vogerl, M.; Švec, P.; Pfister, K.; Grubhoffer, Libor
2011 - Czech
Hlavním cílem projektu bylo stanovení prostorové distribuce rizika infekce dvema nejvýznamnejšími klíštaty prenášenými onemocneními.Celkove bylo prokázáno, že obe území vykazují zvýšené riziko infekce klíštaty prenášenými patogeny. Puvodce lymeské boreliózy je prakticky všudyprítomný, výskyt viru klíštové encefalitidy je ohniskový v prípade Jihoceského kraje a velmi vysoce ohniskový v prípade Bavorska. / Das Projekt hatte die räumliche und zeitliche Untersuchung der Verteilung von Zecken und Zecken-übertragenen Infektionserregern (FSME-Virus und Borrelien) sowie die Abschätzung des Infektionsrisikos mit diesen Erregern einschließlich der Erstellung lokaler Risikokarten für ausgewählte Standorte zum Ziel. Es konnte bei diesem Projekt gezeigt werden, dass beide Untersuchungsgebiete verstärktes Risiko für Infektionen durch Zecken-übertragene Erreger zeigen. The main aim of the project was to find out the space distribution of the infection-risk of two most important tick-borne diseases. It was shown, that there is an elevated risk of infection by tick-borne pathogens in both regions. The infection agent causing Lyme disease is almost ubiquitous, while the tick-borne encephalitis virus is focal in South Bohemia and highly focal in Bavaria. Keywords: tick; tick-borne diseases; epidemiology Available at various institutes of the ASCR
Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a Bavorsku / Zecken und Zecken-ubertragene Infektionskrankheiten in Sudmohmen end Bayern

Hlavním cílem projektu bylo stanovení prostorové distribuce rizika infekce dvema nejvýznamnejšími klíštaty prenášenými onemocneními.Celkove bylo prokázáno, že obe území vykazují zvýšené riziko infekce ...

Hönig, Václav; Zubriková, D.; Vogerl, M.; Švec, P.; Pfister, K.; Grubhoffer, Libor
Biologické centrum, 2011

Evoluční aspekty biologie rostlin
Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
2011 - Czech
Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS. Evolutionary aspects of plant biology was published as a special issue of the journal "Zprávy České Botanické Společnosti" at the occasion of the conference of the Czech Botanical Society. Keywords: evolution; molecular markers; DNA sequences Available at various institutes of the ASCR
Evoluční aspekty biologie rostlin

Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS....

Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
Botanický ústav, 2011

Zoologické dny Brno 2011: sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011
Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
2011 - Czech
V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce. Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů. Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2011: sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011

V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší ...

Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2011

5. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, postery.)
Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
2011 - Czech
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, postery z 5. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. Conference proceedings containing the program, abstracts, posters from the 5th Workshop on Solid-State NMR and Computational Methods. Keywords: NMR crystallography; solid state NMR spectroscopy; powder X ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
5. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, postery.)

Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, postery z 5. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod....

Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
Ústav makromolekulární chemie, 2011

Revitalizace Orlické nádrže 2010
Borovec, Jakub; Očásková, I.
2010 - Czech
Keywords: phosphorus pollution; watershed nutrient mass-balance; intergrated project Available at various institutes of the ASCR
Revitalizace Orlické nádrže 2010

Borovec, Jakub; Očásková, I.
Biologické centrum, 2010

Programová brožura konference
Kovářová, Jana
2010 - Czech
Cílem pravidelných bilaterálních setkávání českých a slovenských vědců v oboru makromolekulární chemie a fyziky, je prohloubení vzájemné informovanosti o aktuálních výzkumných projektech a výsledcích nejen akademického charakteru, ale i z oblasti cíleného a aplikovaného výzkumu. The aim of the regular bilateral meetings of Czech and Slovak researchers in the field of macromolecular chemistry and physics is deepening of mutual awareness about current research projects and results not only of the academic character but also from the targeted and applied research. Keywords: international conference; polymers Available at various institutes of the ASCR
Programová brožura konference

Cílem pravidelných bilaterálních setkávání českých a slovenských vědců v oboru makromolekulární chemie a fyziky, je prohloubení vzájemné informovanosti o aktuálních výzkumných projektech a výsledcích ...

Kovářová, Jana
Ústav makromolekulární chemie, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases