Number of found documents: 83
Published from to

Produkce neutronů v reakcích relativistických protonů na tlustých terčích aneb najde se cesta jak spalovat jaderný odpad pomocí zařízení s urychlovačem?
Krása, V.; Wagner, Vladimír; Belina, L.; Henzlová, D.; Henzl, V.; Kugler, Andrej; Adam, Jindřich; Čaloun, Pavel; Krivopustov, M. I.; Tumendelger, Th.
2002 - Czech
Je hledán způsob, jak odstraňovat jaderný odpad transmutací radioaktivních jader rychlými neutrony, produkovanými svazkem protonů. We look for the way how to burn the nuclear waste by the transmutation of radioactive nuclei by the fast neutrons produced by proton beam. Keywords: neutrons production; proton reaction; transmutation Available at various institutes of the ASCR
Produkce neutronů v reakcích relativistických protonů na tlustých terčích aneb najde se cesta jak spalovat jaderný odpad pomocí zařízení s urychlovačem?

Je hledán způsob, jak odstraňovat jaderný odpad transmutací radioaktivních jader rychlými neutrony, produkovanými svazkem protonů....

Krása, V.; Wagner, Vladimír; Belina, L.; Henzlová, D.; Henzl, V.; Kugler, Andrej; Adam, Jindřich; Čaloun, Pavel; Krivopustov, M. I.; Tumendelger, Th.
Ústav jaderné fyziky, 2002

Studium struktury .sup.127./sup.Te pomocí jaderných reakcí (n,ç) a (d,p) s polarizovanými deuterony
Honzátko, Jaroslav; Bondarenko, V.; Tomandl, Ivo; Egidy, T. von; Wirth, H. F.; Bucurescu, D.; Ponomarev, Yu.; Marginemam, N.; Hertenberger, R.; Eisermann, Y.; Graw, G.; Rubáček, L.
2002 - Czech
Měřena spektrometrická data .sup.127./sup.Te. The spectrometric data of .sup.127./sup.Te measured. Keywords: nuclear reactions; polarised deuterons Available at various institutes of the ASCR
Studium struktury .sup.127./sup.Te pomocí jaderných reakcí (n,ç) a (d,p) s polarizovanými deuterony

Měřena spektrometrická data .sup.127./sup.Te.


The spectrometric data of .sup.127./sup.Te measured.

Honzátko, Jaroslav; Bondarenko, V.; Tomandl, Ivo; Egidy, T. von; Wirth, H. F.; Bucurescu, D.; Ponomarev, Yu.; Marginemam, N.; Hertenberger, R.; Eisermann, Y.; Graw, G.; Rubáček, L.
Ústav jaderné fyziky, 2002

Experimentální studium isospinových příměsí v atomových jádrech
Zákoucký, Dalibor; Vénos, Drahoslav; Srnka, Dušan
2002 - Czech
Isospinové příměsi v základním stavu jader jsou určeny pomocí úhlových asymetrií záření beta. Isospin admixtures in ground state of nuclei determined from angular asymetries of beta radiation. Keywords: isospin admixtures in nuclei; beta decay Available at various institutes of the ASCR
Experimentální studium isospinových příměsí v atomových jádrech

Isospinové příměsi v základním stavu jader jsou určeny pomocí úhlových asymetrií záření beta.


Isospin admixtures in ground state of nuclei determined from angular asymetries of beta radiation.

Zákoucký, Dalibor; Vénos, Drahoslav; Srnka, Dušan
Ústav jaderné fyziky, 2002

Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod
Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří
2002 - Czech
Různé jaderné analytické metody jsou užity pro studium povrchů. Various nuclear analytic methods are used in the surface studies. Keywords: Rutherford backscattering spectrometry; elastic recoil detection analysis; PIXE; PIDE; NDP Available at various institutes of the ASCR
Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod

Různé jaderné analytické metody jsou užity pro studium povrchů.


Various nuclear analytic methods are used in the surface studies.

Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří
Ústav jaderné fyziky, 2002

Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod
Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří
2002 - Czech
Nedestruktivní jaderné metody umožňující hloubkově selektivní prvkové analýzy od desítek do tisíců nanometrů jsou využívány pro charakterizaci různých fyzikálně i technologicky zajímavých systémů a pro sledování chemických a fyzikálních jevů na povrchu pevných fází. Kombinace metod RBS, ERDA, NDP, PIXE a PIGE umožňuje určit a rozlišit lehké i těžké prvky. Analysis of surface layers by combining of nuclear methods. Keywords: RBS; ERDA; PIXE Available at various institutes of the ASCR
Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod

Nedestruktivní jaderné metody umožňující hloubkově selektivní prvkové analýzy od desítek do tisíců nanometrů jsou využívány pro charakterizaci různých fyzikálně i technologicky zajímavých systémů a ...

Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří
Ústav jaderné fyziky, 2002

Vázané stavy v rovných kvantových vlnovodech s kombinovanou okrajovou podmínkou
Dittrich, Jaroslav; Kříž, Jan
2002 - Czech
Vyšetříme diskrétní spektrum hamiltoniánu popisujícího kvantovou částici v rovném povinném pásu. Neprostupnost stěnyvlnovodu je modelována Dirichletovou a Neumannovou okrajovou podmínkou na různých částech hranice. Ukážeme příklady vlnovodů s vázaným stavem pod prahem esenciálního spectra i bez diskrétního spectra. Discrete spectrum of the Hamiltonian describing quantum particle in a straight planar strip with Dirichlet and Neumann boundary condition on the different parts of boundary is studied. Keywords: quantum waveguides; Dirichlet and Neumann boundary condition Available at various institutes of the ASCR
Vázané stavy v rovných kvantových vlnovodech s kombinovanou okrajovou podmínkou

Vyšetříme diskrétní spektrum hamiltoniánu popisujícího kvantovou částici v rovném povinném pásu. Neprostupnost stěnyvlnovodu je modelována Dirichletovou a Neumannovou okrajovou podmínkou na různých ...

Dittrich, Jaroslav; Kříž, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2002

Co nám řeknou slabé rozpady hyperjader 10Be.LAMBDA. a 10B.LAMBDA.?
Majling, Lubomír; Batusov, Yu.; Lukstins, J.; Parfenov, A.; Chren, D.; Sopko, B.
2002 - Czech
Uvádíme fyzikální motivaci připravovaného experimentu na Nukletronu SÚJV v Dubně - měření bezmezonového rozpadu hyperjader 10Be.LAMBDA. a 10B.LAMBDA. Hypernuclei not only bring a new flavor - strangeness to nuclear physics, they provide also a background to extension of nucleon - nucleon interaction into baryon - baryon one. They are a convenient laboratory to study the four baryon.LAMBDA.N -> NN weak interaction and associated effective weak Hamiltonian. We have proposed to use the unique feature of the .sup.9./sup.Be nucleus: after removing a neutron from its ground state several groups of ŕ-particles appear from different excited states of a residual .sup.8./sup.Be. Keywords: relativistic hypernuclei; weak decays of hypernuclei Available at various institutes of the ASCR
Co nám řeknou slabé rozpady hyperjader 10Be.LAMBDA. a 10B.LAMBDA.?

Uvádíme fyzikální motivaci připravovaného experimentu na Nukletronu SÚJV v Dubně - měření bezmezonového rozpadu hyperjader 10Be.LAMBDA. a 10B.LAMBDA....

Majling, Lubomír; Batusov, Yu.; Lukstins, J.; Parfenov, A.; Chren, D.; Sopko, B.
Ústav jaderné fyziky, 2002

Rozvoje v parametru 1/L v tzv. PT symetrické kvantové teorii
Znojil, Miloslav
2002 - Czech
Presentováno sjednocení konceptu tzv. 1/L rozvojů s konceptem tzv. PT symetrie. A common concept of 1/L expansions in several PT symmetric models is presented. Keywords: PT symmetry; perturbation theory Available at various institutes of the ASCR
Rozvoje v parametru 1/L v tzv. PT symetrické kvantové teorii

Presentováno sjednocení konceptu tzv. 1/L rozvojů s konceptem tzv. PT symetrie.


A common concept of 1/L expansions in several PT symmetric models is presented.

Znojil, Miloslav
Ústav jaderné fyziky, 2002

Jaderné analytické metody pro nedestruktivní studium hloubkových koncentračních profilů
Peřina, Vratislav; Hnatowicz, Vladimír; Voseček, Václav
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Jaderné analytické metody pro nedestruktivní studium hloubkových koncentračních profilů

Peřina, Vratislav; Hnatowicz, Vladimír; Voseček, Václav
Ústav jaderné fyziky, 1998

Obsah některých přírodních a umělých radionuklidů v pražském ovzduší
Rulík, P.; Bučina, I.; Malátová, I.; Tomášek, Milan
1997 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Obsah některých přírodních a umělých radionuklidů v pražském ovzduší

Rulík, P.; Bučina, I.; Malátová, I.; Tomášek, Milan
Ústav jaderné fyziky, 1997

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases