Number of found documents: 60
Published from to

Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
2006 -
6. česko-polská konference o geologii hornoslezské pánve je tradičním setkáním odborníků obou zemí. V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se velmi rozsáhlou problematikou - sedimentárním vývojem a tektonikou, datování,tvorbou digitálních modelů uhelných ložisek, petrografií hornin a uhlí, fyzikálními a chemickými vlastnostmi hornin a uhlí. The 6th Czech-Polish Conference on Geology of the Upper Silesian Coal basin in traditional meeting of experts of both countries. Presented conference papers deal with wide problems - sedimentary evolution and tectonics, daling creation of digital models of coal deposits, petrography of rocks and coal, physical and chemical properties of rocks and coal. Keywords: Upper Silesian Coal basin; sedimentary evolution; petrography of rocks and coal; uhlí; fyzikální vlastnosti Available at various institutes of the ASCR
Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".

6. česko-polská konference o geologii hornoslezské pánve je tradičním setkáním odborníků obou zemí. V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se velmi rozsáhlou problematikou - ...

Ústav geoniky, 2006

Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
2006 -
Keywords: numerical mathematics; geotechnics; landscape; krajina; numerická analýza Available at various institutes of the ASCR
Ph.D. Workshop 2006 Proceedings

Ústav geoniky, 2006

Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
2005 - English
Seminář numerické analýzy 2005 je vědecké setkání věnované pokroku v numerických metodách, které jsou důležité pro náročnou simulaci a matematické modelování ve vědě a inženýrství. Seminar on Numerical Analysis 2005 is a scientific meeting devoted to the progress in numerical methods, which are important for challenging simulation and mathematical modelling in science and engineering. Keywords: numerical analysis; modelling; simulation; numerická analýza; simulace Available at various institutes of the ASCR
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra

Seminář numerické analýzy 2005 je vědecké setkání věnované pokroku v numerických metodách, které jsou důležité pro náročnou simulaci a matematické modelování ve vědě a inženýrství....

Ústav geoniky, 2005

Geography in Europe of Regions
2005 - English
Příspěvky z 6. Moravské geografické konference CONGEO, Luhačovice, 22.-26.8.2005. The proceedings of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO, Luhačovice, Czech Republic, 22.-26.8.2005. Keywords: regional geography; urban geography; regionální geografie Available at various institutes of the ASCR
Geography in Europe of Regions

Příspěvky z 6. Moravské geografické konference CONGEO, Luhačovice, 22.-26.8.2005.


The proceedings of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO, Luhačovice, Czech Republic, 22.-26.8.2005.

Ústav geoniky, 2005

Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
2005 -
Problematika geografické organizace Česka a Slovenska v současném období. Problematic s of geographical organization of Czechia and Slovakia at the present period. Keywords: geographical organization; Czech Republic; Slovakia; organizace; sociální organizace Available at various institutes of the ASCR
Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období

Problematika geografické organizace Česka a Slovenska v současném období.


Problematic s of geographical organization of Czechia and Slovakia at the present period.

Ústav geoniky, 2005

Geografie malých měst
Vaishar, Antonín; Frantál, Bohumil
2004 - Czech
Keywords: small towns; Czech Republic; regional geography Available at various institutes of the ASCR
Geografie malých měst

Vaishar, Antonín; Frantál, Bohumil
Ústav geoniky, 2004

Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs. Proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson
2004 - English
Tento sborník obsahuje rozšířené abstrakty referátů přednesených na konferenci Iterační metody, předpodmínění a numerické parciální diferenciální rovnice (IMET 2004), konané v Praze. Témata konference jsou motivována matematickým modelováním ve vědě a technice, které vyvolává velký zájem o diskretizační metody a řešení takto vzniklých soustav lineárních a nelineárních rovnic. Rozvoj numerických simulací silně závisí na pokroku jak v efektivních metodách numerického řešení, tak ve využití vysoce výkonných (paralelních) počítčů. Poslední trendy a vývoj v numerických metodách řešení, většinou využívajících iterační techniky, jsou v článcích konference dobře zdokumentovány. These proceedings contain extended abstracts of the contributions delivered to the conference Iterative methods, preconditioning and numerical PDEs (IMET 2004) held in Prague. The topics of the conference are motivated ny mathematical modelling in science and engineering, which lead to a great interest in discretization methods and solution of the arising systems of linear or nonlinear equations. The advances in numerical simulations strongly depend on the achievements in both efficient numerical solution methods and in using high performance (parallel) computers. The recent trends and progress in numerical solution methods, mostly exploiting iterative techniques, are well documented by the conference papers. Keywords: numerical mathematics; conference; Owe Axelsson; numerická analýza Available at various institutes of the ASCR
Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs. Proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson

Tento sborník obsahuje rozšířené abstrakty referátů přednesených na konferenci Iterační metody, předpodmínění a numerické parciální diferenciální rovnice (IMET 2004), konané v Praze. Témata konference ...

Ústav geoniky, 2004

Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia)
Hrádek, Mojmír
2003 - English
V práci se srovnává účinnost povodní na Ostravsku v průběhu 19. a 20.stol. s povodní v roce 1997,poukazuje se na některé negativní účinky prováděných regulací divočících říčních koryt a zásahů do jejich ekosystémů, upozorňuje se přitom na rozdílné přístupy některých měst k regulacím. Keywords: historical floods, channelization of rivers, riverside ecology Available at various institutes of the ASCR
Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia)

V práci se srovnává účinnost povodní na Ostravsku v průběhu 19. a 20.stol. s povodní v roce 1997,poukazuje se na některé negativní účinky prováděných regulací divočících říčních koryt a zásahů do ...

Hrádek, Mojmír
Ústav geoniky, 2003

Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek
Blaheta, Radim; Starý, Jiří
2003 - English
This proceedings contains the extended abstracts of the contributions delivered at the Seminar on Numerical Analysis, held at the Institute of Geonics AS CR Ostrava. The scope of the seminar includes study of algorithms for the solution of problems of continuous mathematics, algorithms of numerical linear algebra and application of the numerical methods in mathematical modelling. Keywords: numerical analysis; mathematical modelling Available at various institutes of the ASCR
Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek

This proceedings contains the extended abstracts of the contributions delivered at the Seminar on Numerical Analysis, held at the Institute of Geonics AS CR Ostrava. The scope of the seminar includes ...

Blaheta, Radim; Starý, Jiří
Ústav geoniky, 2003

Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
Hrádek, Mojmír
2003 - Czech
V práci jsou vyjádřeny vstupy a výstupy energetické soustavy tvořené přečerpávací vodní nádrží a jadernou elektrárnou a impakty do okolní krajiny. In the paper inputs and outputs of energy system containing re-pumping water reservoirs and nuclear power plant are expressed and some impacts into landscape are mentioned. Keywords: energy system of water reservoirs and nuclear power plant; inputs and outputs; impacts Available at various institutes of the ASCR
Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny

V práci jsou vyjádřeny vstupy a výstupy energetické soustavy tvořené přečerpávací vodní nádrží a jadernou elektrárnou a impakty do okolní krajiny....

Hrádek, Mojmír
Ústav geoniky, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases