Number of found documents: 49
Published from to

2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009
Státní technická knihovna
2009 - Czech
Keywords: digitální repozitář; PSH; dlouhodobá ochrana; digital repository; PSH; long-term preservation; digitální knihovny; konference; šedá literatura Available in the NTK library.
2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2009

2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009
Státní technická knihovna
2009 - Czech
Keywords: digitální repozitář; PSH; dlouhodobá ochrana; digital repository; PSH; long-term preservation; digitální knihovny; konference; šedá literatura Available in the NTK library.
2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2009

Program Beati mortui qui in domino moriuntur
Roháček, Jiří
2009 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Beati mortui qui in domino moriuntur

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2009

Regiony - časoprostorové průsečíky?
Semotanová, Eva
2008 - Czech
Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, transdisciplinární problematiku, k níž se vyjadřují historikové, geografové, etnologové, sociologové, demografové a mnozí další odborníci. Kritéria a možné přístupy k charakteristice a pojetí regionů svědčí o mnohovrstevnaté tematice, dotýkající se současné Evropy (a škály jejích regionů včetně Euroregionů) i historických evropských zemí a států. Cílem konference bylo ilustrovat šíři tématu, naznačit obecné i speciální otázky a teoretické úvahy propojit s regionálními sondami.Vědomí historické příslušnosti k vlastnímu regionu totiž bude i nadále hrát ve společnosti nezastupitelnou roli. Keywords: historie; geografie; konference; history; geography; historie; regionální geografie; historické mapy; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Regiony - časoprostorové průsečíky?

Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby
Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
2008 - Czech
Keywords: Zdeněk Wirth; dějiny umění; památková péče; Zdenek Wirth; art history; heritage preservation; výzkum Available in a digital repository NRGL
Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby

Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2008

Program Mortui immortales
Roháček, Jiří
2008 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mortui immortales

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2008

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008
Státní technická knihovna
2008 - Czech
V roce 2008 byl poprvé uspořádán Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Program byl odrazem řešení projektu v roce 2008 a byl sestaven s cílem nejen transparentně informovat o projektu, ale také předat zájemcům o šedou literaturu část informací, které řešitelský tým zohlednil při svém výzkumu. Na semináři byl prezentován projekt samotný, stav systémů pro šedou literaturu ve světě, formát PDF a ISO standardy pro dlouhodobé archivování, standardizace otevřených archivů se zaměřením na popis a výměnu agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE, autorská práva prostřednictvím licencí Creative Commons a stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR. Seminář se v roce 2008 konal společně se seminářem „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP“. In 2008 we organised the first seminar on making grey literature accessible. The program of the seminar was a start to the work on the solution of the project in 2008, and it not only aimed at providing information about the project, but also provided the participants interested in grey literature with information taken into account during the research of the Working Group. The issues presented at the seminar were as follows: the project itself, the current situation of the systems for grey literature in the world, PDF format and ISO standards for long-term archiving, standardisation of open archives focused on description and exchange of aggregated web resources via OAI-ORE. Further there was presented the issue of copyright by means of licences Creative Commons and the stage of implementation of persistent identifiers in the National Library in the Czech Republic. Keywords: seminář; projekt; seminar; project; vědecká setkání; digitální knihovny; elektronické dokumenty; šedá literatura Available in the NTK library.
Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008

V roce 2008 byl poprvé uspořádán Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Program byl odrazem řešení projektu v roce 2008 a byl sestaven s cílem nejen transparentně informovat o projektu, ale také ...

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2008

Program Mors principium est
Roháček, Jiří
2007 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mors principium est

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2007

Program Mors immortalis
Roháček, Jiří
2006 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mors immortalis

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases