Number of found documents: 281
Published from to

The question of Jewish identity in Jewish-American literature
Truncová, Kateřina; Bubíková, Šárka
2003 - English
Práce je zaměřena na rozbor románů Abrahama Cahana "Vzestup Davida Levinského" a Isaaca Bashevise Singera "Kejklíř z Lublinu", rozebírá otázku židovské identity, vztah k židovským kořenům, otázku asimilace a sekularizace. Keywords: americká literatura; židovská literatura; Židé; židovství; asimilace; rozbor literárního díla; národní identita Available in the UPCE Library.
The question of Jewish identity in Jewish-American literature

Práce je zaměřena na rozbor románů Abrahama Cahana "Vzestup Davida Levinského" a Isaaca Bashevise Singera "Kejklíř z Lublinu", rozebírá otázku židovské identity, vztah k židovským kořenům, otázku ...

Truncová, Kateřina; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2003

Multimedia applications in call
Wünschová, Sylva; Ježková, Šárka
2003 - English
Práce je zaměřená na využití multimediálních aplikací ve výuce angličtiny s ohledem na jejich efektivnost. Soustřeďuje se na obecné požadavky kladené na tyto programy, zejména pak na obecné požadavky kladené na tyto programy, zejména pak na požadavky pedagogické a didaktické. Snaží se upřesnit situaci v České republice. Keywords: Anglický jazyk; výuka jazyků; výukové programy; multimediální výuka; Multimédia; didaktika Available in the UPCE Library.
Multimedia applications in call

Práce je zaměřená na využití multimediálních aplikací ve výuce angličtiny s ohledem na jejich efektivnost. Soustřeďuje se na obecné požadavky kladené na tyto programy, zejména pak na obecné požadavky ...

Wünschová, Sylva; Ježková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2003

Development of characters in the novels of James Ellroy : Compared to early hard-boiled fiction heroes
Benda, Martin; Roebuck, Olga
2002 - English
Práce představuje dílo Dashiella Hammetta a Jamese Ellroy, zvláště shodné a odlišné typy jejich literárních hrdinů. Keywords: americká literatura; srovnávací studie; textová analýza; detektivky; literární postavy; muži; Hammett, Dashiell; Ellroy, James Available in the UPCE Library.
Development of characters in the novels of James Ellroy : Compared to early hard-boiled fiction heroes

Práce představuje dílo Dashiella Hammetta a Jamese Ellroy, zvláště shodné a odlišné typy jejich literárních hrdinů.

Benda, Martin; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2002

Stylistic Changes in the Characters in Virginia Woolf's "Orlando", "Jacob's Room" and "To The Lighthouse"
Šuchmová, Lucie; Kaylor, Michael M.
2002 - English
Práce se snaží definovat stylistické postupy, které Virginia Woolf použila k vykreslení ústředních postav ve svých novelách "Orlando", "Jacob's Room" a "To The Lighthouse". Zabývá se především hlediskem vypravěče, úhledm pohledu a atmosférou daných novel. Keywords: Woolfová, Virginie; novely; literární postavy Available in the UPCE Library.
Stylistic Changes in the Characters in Virginia Woolf's "Orlando", "Jacob's Room" and "To The Lighthouse"

Práce se snaží definovat stylistické postupy, které Virginia Woolf použila k vykreslení ústředních postav ve svých novelách "Orlando", "Jacob's Room" a "To The Lighthouse". Zabývá se především ...

Šuchmová, Lucie; Kaylor, Michael M.
Univerzita Pardubice, 2002

Friendship and brotherhood of men in Steinbeck`s novels and their usage in English language classrooms
Komárková, Jitka; Linhartová, Yveta
2002 - English
Práce popisuje a porovnává vztahy mužů ve Steinbeckových dílech. Zároveň se zabývá jejich využitím při výuce anglického jazyka. Keywords: americká literatura; Steinbeck, John; rozbor literárního díla; literární postavy; muži; vztahy Available in the UPCE Library.
Friendship and brotherhood of men in Steinbeck`s novels and their usage in English language classrooms

Práce popisuje a porovnává vztahy mužů ve Steinbeckových dílech. Zároveň se zabývá jejich využitím při výuce anglického jazyka.

Komárková, Jitka; Linhartová, Yveta
Univerzita Pardubice, 2002

The role of violence in Flannery O`Connor`s fiction
Rejnková, Lenka; Bubíková, Šárka
2002 - English
Násilí je jen jeden z mnoha aspektů, který provází tvorbu americké jižanské spisovatelky, píšící především v 50. letech tohoto století, Flannery O`Connor. Tato práce se snaží na tento aspekt její tvorby zaměřit, analyzovat ho a vysvětlit jakou funkci v její tvorbě zastává. Keywords: americká literatura; O`Connor, Flannery; povídky; rozbor literárního díla; násilí Available in the UPCE Library.
The role of violence in Flannery O`Connor`s fiction

Násilí je jen jeden z mnoha aspektů, který provází tvorbu americké jižanské spisovatelky, píšící především v 50. letech tohoto století, Flannery O`Connor. Tato práce se snaží na tento aspekt její ...

Rejnková, Lenka; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2002

Norman Mailer-"The naked and the dead"
Jirásek, Lukáš; Bubíková, Šárka
2002 - English
Práce analyzuje román "Nazí a mrtví" z hlediska obsahového i formálního a zařadí ho rovněž do širšího kulturního a literárního kontextu s přihlédnutím k válečné tematice díla. Keywords: americká literatura; Mailer, Norman; válečná literatura; rozbor literárního díla Available in the UPCE Library.
Norman Mailer-"The naked and the dead"

Práce analyzuje román "Nazí a mrtví" z hlediska obsahového i formálního a zařadí ho rovněž do širšího kulturního a literárního kontextu s přihlédnutím k válečné tematice díla.

Jirásek, Lukáš; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2002

Communicative teaching in military courses
Kellnerová, Zdena; Linhartová, Yveta
2002 - English
Práce se zabývá vojenskou jazykovou přípravou v rámci české armády, jejíž hlavní formu tvoří zkouška STANAG, metodami a prostředky vyučování používanými v současné době ve vojenských kurzech, které zefektivňují proces výuky. Keywords: výuka jazyků; jazykové kurzy; didaktické metody; komunikativní metody; armáda; vojenská akademie Available in the UPCE Library.
Communicative teaching in military courses

Práce se zabývá vojenskou jazykovou přípravou v rámci české armády, jejíž hlavní formu tvoří zkouška STANAG, metodami a prostředky vyučování používanými v současné době ve vojenských kurzech, které ...

Kellnerová, Zdena; Linhartová, Yveta
Univerzita Pardubice, 2002

Harold Pinter`s plays: The caretaker and The homecoming
al-Rashyová, Shereen; Mánek, Bohuslav
2002 - English
Práce se zaměřuje na rozbor dramatické tvorby Harolda Pintera, především na srovnání jeho her The Caretaker a The Homecoming z hlediska charakteru postav, mezilidských vztahů, jazyka aj. Práce pojednává i o souvislosti autorova díla se soudobým absurdním divadlem. Keywords: Pinter, Harold; absurdní divadlo; moderní drama; rozbor; dramatická tvorba Available in the UPCE Library.
Harold Pinter`s plays: The caretaker and The homecoming

Práce se zaměřuje na rozbor dramatické tvorby Harolda Pintera, především na srovnání jeho her The Caretaker a The Homecoming z hlediska charakteru postav, mezilidských vztahů, jazyka aj. Práce ...

al-Rashyová, Shereen; Mánek, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2002

The Effectiveness of the use of games and role plays in teaching English as a foreign language
Nedvědová, Věra; Koblížková, Andrea
2001 - English
Autorka v práci pojednává o využití her a role play při výuce angličtiny jako cizího jazyka a o jejich efektivnosti. Keywords: Anglický jazyk; výuka jazyků; cizí jazyky; Hry; efektivita; didaktika Available in the UPCE Library.
The Effectiveness of the use of games and role plays in teaching English as a foreign language

Autorka v práci pojednává o využití her a role play při výuce angličtiny jako cizího jazyka a o jejich efektivnosti.

Nedvědová, Věra; Koblížková, Andrea
Univerzita Pardubice, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases