Number of found documents: 398
Published from to

Übersetzung eines juristischen Fachtextes und ihre Analyse
Šteiglová, Jana; Jaklová, Helena
2006 - German
Práce se zabývá překladem právního textu z německého jazyka do českého a jeho syntaktickou, morfologickou, lexikální a terminologickou analýzou. Práce se též dotýká problematických částí překladu. Keywords: Translatologie; překlady; němčina; čeština; syntax; morfologie; lexikologie Available in the UPCE Library.
Übersetzung eines juristischen Fachtextes und ihre Analyse

Práce se zabývá překladem právního textu z německého jazyka do českého a jeho syntaktickou, morfologickou, lexikální a terminologickou analýzou. Práce se též dotýká problematických částí překladu.

Šteiglová, Jana; Jaklová, Helena
Univerzita Pardubice, 2006

Die komparative Ansicht über die rechtsradikale und rechtsextremistische Szene in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland - ihre Verbindung und Kontakte
Hořínková, Lucie; Černá, Jindra
2006 - German
Práce se zabývá problematikou pravicového extremismu, vysvětluje hlavní pojmy a zprostředkovává informace o nejdůležitějších uskupeních a organizacích působících v Německu a česku. Poslední kapitola je věnována komparativnímu náhledu na Českou a německou pravicovou scénu a na jejich kontakty a propojení. Keywords: pravicový extremismus; radikalismus; Německo; Česko; organizace; komparace Available in the UPCE Library.
Die komparative Ansicht über die rechtsradikale und rechtsextremistische Szene in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland - ihre Verbindung und Kontakte

Práce se zabývá problematikou pravicového extremismu, vysvětluje hlavní pojmy a zprostředkovává informace o nejdůležitějších uskupeních a organizacích působících v Německu a česku. Poslední kapitola ...

Hořínková, Lucie; Černá, Jindra
Univerzita Pardubice, 2006

Zwansgsarbeiter während des Zweiten Weltkrieges
Kupka, Petr; Černá, Jindra
2006 - German
Práce se zabývá problematikou nuceně nasazených za druhé světové války, jejich náborem, životními a pracovními podmínkami, odškodněním a odpovědností. Keywords: 2. světová válka; nucené práce; pracovní podmínky; Německo Available in the UPCE Library.
Zwansgsarbeiter während des Zweiten Weltkrieges

Práce se zabývá problematikou nuceně nasazených za druhé světové války, jejich náborem, životními a pracovními podmínkami, odškodněním a odpovědností.

Kupka, Petr; Černá, Jindra
Univerzita Pardubice, 2006

Tschechien zwischen Bayern und Sachsen : eine Nachbarschaft in Mitteleuropa
Štěpánová, Taťána; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá historickými souvislostmi ve vztahu Česka s Bavorskem a Saskem, vnímáním Česka tamějšími médii a vzájemnou spoluprácí. Keywords: Česko; Bavorsko; Sasko; Česko; Spolupráce; Média; střední Evropa Available in the UPCE Library.
Tschechien zwischen Bayern und Sachsen : eine Nachbarschaft in Mitteleuropa

Práce se zabývá historickými souvislostmi ve vztahu Česka s Bavorskem a Saskem, vnímáním Česka tamějšími médii a vzájemnou spoluprácí.

Štěpánová, Taťána; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Die deutsch-tschechischen Probleme in Sušice (Schüttenhofen) während des Protektorats
Friedová, Edita; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se na základě výpovědi svědka a dostupných pramenů zabývá každodenním životem a událostmi ve měste Sušice v průběhu druhé světové války. Keywords: Sušice; 2. světová válka; okupace; odboj Available in the UPCE Library.
Die deutsch-tschechischen Probleme in Sušice (Schüttenhofen) während des Protektorats

Práce se na základě výpovědi svědka a dostupných pramenů zabývá každodenním životem a událostmi ve měste Sušice v průběhu druhé světové války.

Friedová, Edita; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Spolupráce české a německé mládeže
Zahradníková, Lenka; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá spolky a organizacemi, které se podílejí na rozvoji spolupráce české a německé mládeže. Popisuje aktivity a projekty, které jsou společně realizovány. Keywords: česko-německé vztahy; Spolupráce; mládež; Spolky Available in the UPCE Library.
Spolupráce české a německé mládeže

Práce se zabývá spolky a organizacemi, které se podílejí na rozvoji spolupráce české a německé mládeže. Popisuje aktivity a projekty, které jsou společně realizovány.

Zahradníková, Lenka; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Religion in Deutschland
Vondráková, Iveta; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá německou religiozitou, analyzuje tradiční německé křesťanské církve a nové netradiční náboženské vlivy a církve, jenž se v Německu objevili s přílivem emigrantů, hodnotí jejich vliv na současný život a shrnuje projevy jejich vzájemné koexistence v rámci společenského života. Keywords: Německo; Náboženství; pluralismus; koexistence Available in the UPCE Library.
Religion in Deutschland

Práce se zabývá německou religiozitou, analyzuje tradiční německé křesťanské církve a nové netradiční náboženské vlivy a církve, jenž se v Německu objevili s přílivem emigrantů, hodnotí jejich vliv na ...

Vondráková, Iveta; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Einkaufszentren, Einkaufspassagen
Gromusová, Gabriela; Matušková, Lenka
2006 - German
Práce se zabývá nákupními centry a nákupními pasážemi v Německu, Rakousku a v České republice. Hlavními body je historie nákupních center, různé typy, důvody vzniku v Evropě a porovnání dvou konkrétních příkladů z Německa a České republiky. Keywords: Německo; Česko; Rakousko; nákupní centra Available in the UPCE Library.
Einkaufszentren, Einkaufspassagen

Práce se zabývá nákupními centry a nákupními pasážemi v Německu, Rakousku a v České republice. Hlavními body je historie nákupních center, různé typy, důvody vzniku v Evropě a porovnání dvou ...

Gromusová, Gabriela; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2006

Auswirkungen kultureller Unterschiede auf die deutsch-tschechischen Geschäftsbeziehungen
Moučková, Eliška; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá problematikou odlišností české a německé kultury a jejím vlivem na česko-německé obchodní vztahy. Keywords: Obchodní vztahy; kulturní rozdíly; Česko; Německo Available in the UPCE Library.
Auswirkungen kultureller Unterschiede auf die deutsch-tschechischen Geschäftsbeziehungen

Práce se zabývá problematikou odlišností české a německé kultury a jejím vlivem na česko-německé obchodní vztahy.

Moučková, Eliška; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Adenauer- Erster deutscher Nachkriegskanzler
Bednářová, Jana; Beníšková, Bianca; Matušková, Lenka
2006 - German
Available in the UPCE Library.
Adenauer- Erster deutscher Nachkriegskanzler

Bednářová, Jana; Beníšková, Bianca; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases