Number of found documents: 328
Published from to

Solowův model hospodářského růstu
Voňková, Kateřina,
2005 - Czech
Keywords: Modely ekonomické; Práce bakalářské; ekonomický růst; Solow, Robert Merton, 1924- Available in a digital repository NRGL
Solowův model hospodářského růstu

Voňková, Kateřina,
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche
Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
2005 - Czech
Keywords: zahraniční kapitál; obchodní společnosti; vzdělávací programy; podnikové vzdělávání; odborné vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche

Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
Univerzita Karlova, 2005

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci
Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Keywords: daňové úřady; sociální komunikace; Vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci

Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
2005 - Czech
Keywords: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Osobní rozvoj

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
Univerzita Karlova, 2005

Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků
Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
2005 - Czech
Keywords: Konkurs; lidský kapitál; personální management; přijímací pohovory; Pracovníci Available in a digital repository NRGL
Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků

Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu
Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
2005 - Czech
Keywords: personální management; empirické výzkumy; odborné vzdělávání; zdravotní sestry; Zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu

Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného
Skolková, Linda; Pálka, Peter,
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; Mezinárodní desetinné třídění; Selekční jazyky; Třídění bibliologické; Věcné pořádání; Živný, Ladislav Jan Available in a digital repository NRGL
Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného

Skolková, Linda; Pálka, Peter,
Univerzita Karlova, 2005

Reaction functions of the CNB and the NBS
Miklovič, Michal,; Hlaváček, Michal
2005 - English
Keywords: Česká národní banka; Česko; Národní banka Slovenska; Politika měnová; Práce bakalářské; Slovensko Available in a digital repository NRGL
Reaction functions of the CNB and the NBS

Miklovič, Michal,; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti a meze vzdělávání seniorů v České republice
Maloveczká, Andrea; Beneš, Milan
2005 - Czech
Myšlenka zvolit si jako téma bakalářské práce možnosti a meze vzdělávání seniortJ v České republice se zrodila v době, kdy se v tomto životním období ocitli moji prarodiče. Bylo zřejmé, že s možnostmi, které se jim nabízejí, nejsou příliš spokojeni. V té době jsem si uvědomila, že zpasob prožívání poslední životní etapy souvisí s osobními dispozicemi jedince na straně jedné a na straně druhé se společností, její nabídkou - možnostmi, které skýtá, a aktivitami směřujícími k senioram. Nemá-Ii být pojem naplnění a kvalita života jen prázdnou frází, měl by mít člověk možnost uspokojovat své fyziologické, psychické a sociální potřeby po celý život, jeho poslední etapu nevyjímaje. Keywords: Senioři; Vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Možnosti a meze vzdělávání seniorů v České republice

Myšlenka zvolit si jako téma bakalářské práce možnosti a meze vzdělávání seniortJ v České republice se zrodila v době, kdy se v tomto životním období ocitli moji prarodiče. Bylo zřejmé, že s ...

Maloveczká, Andrea; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Sustainability of the U. S. current account deficit
Hanzlík, Viktor; Mertlík, Pavel
2005 - English
Keywords: Bilance platební; Deficit; Práce bakalářské; Účty; USA Available in a digital repository NRGL
Sustainability of the U. S. current account deficit

Hanzlík, Viktor; Mertlík, Pavel
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases