Number of found documents: 4392
Published from to

Linka důvěry jako psychosociální služba pro seniory
Pešková, Kateřina; Šípek, Jiří
2005 - Czech
Keywords: krizová intervence; Linka důvěry; Osobnost; Senioři; Sociálně psychologické aspekty; Stárnutí; Stáří (fenomén); empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Linka důvěry jako psychosociální služba pro seniory

Pešková, Kateřina; Šípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Problematika depresivních symptomů u osob trpících revmatoidní artritidou
Švábová, Irena,; Hrachovinová, Tamara
2005 - Czech
Keywords: Deprese; Nemoci; tělesný pohyb; psychologické aspekty; Symptomatologie Available in a digital repository NRGL
Problematika depresivních symptomů u osob trpících revmatoidní artritidou

Švábová, Irena,; Hrachovinová, Tamara
Univerzita Karlova, 2005

Společenská odpovědnost firem
Hovorková, Jana; Kittnerová, Dana,
2005 - Czech
Keywords: podnikání etika; Podniky; sociologické analýzy; sociologie podniku; nadnárodní společnosti Available in a digital repository NRGL
Společenská odpovědnost firem

Hovorková, Jana; Kittnerová, Dana,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Pencová, Markéta; Kittnerová, Dana,
2005 - Czech
Keywords: sociální interakce; interkulturní komunikace; transnacionální podniky; psychologický trénink sociálně; empirické výzkumy; vzájemné vztahy Available in a digital repository NRGL
noTitle

Pencová, Markéta; Kittnerová, Dana,
Univerzita Karlova, 2005

Medicínské a farmaceutické informační portály
Pečený, Ondřej; Papík, Richard
2005 - Czech
Keywords: Diplomové práce - INSK; Informatika a knihovnictví; Internet; informační portály; lékařství; medicínské informace; Elektronické informační zdroje; Reklama Available in a digital repository NRGL
Medicínské a farmaceutické informační portály

Pečený, Ondřej; Papík, Richard
Univerzita Karlova, 2005

Domácí vzdělávání v ČR
Slabá, Markéta; Mertin, Václav
2005 - Czech
Keywords: Diagnostika; pedagogická diagnostika; Hodnocení vzdělávacích výsledků; pedagogická psychologie; domácí vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Domácí vzdělávání v ČR

Slabá, Markéta; Mertin, Václav
Univerzita Karlova, 2005

Výchova a vzdělávání dospělých s mentálním postižením
Palánová, Ivana; Šnýdrová, Ivana
2005 - Czech
Tématem mé diplomové práce je výchova a vzdělávání dospělých s mentálním postižením. Proč zrovna toto téma? Již od dětství jsem se ve svém nejbližším okolí (ve škole, v sousedství i v rodině) setkávala s lidmi s mentálním postižením. Během studia na základní škole jsem se pravidelně účastnila dobrovolného sociálního programu ZŠ U Santošky v Praze s Ústavem sociální péče ve Stráži nad Nežárkou. Cílem programu bylo seznámení a sblížení žáku základní školy a chovancu ÚSP (záměrně používám staré označení pro klienty ÚSP). Mohla jsem tedy nahlédnout do zpusobu života mentálně postižených. Dále jsem měla a stále mám možnost sledovat životní vývoj mé mentálně postižené sestřenice Darinky i jejích přátel. Tato problematika je mi proto velice blízká. V souvislosti s oborem, který studuji, tj. vzdělávání dospělých, sem se rozhodla napsat o výchově a vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením. Keywords: Andragogika; mentální postižení Available in a digital repository NRGL
Výchova a vzdělávání dospělých s mentálním postižením

Tématem mé diplomové práce je výchova a vzdělávání dospělých s mentálním postižením. Proč zrovna toto téma? Již od dětství jsem se ve svém nejbližším okolí (ve škole, v sousedství i v rodině) ...

Palánová, Ivana; Šnýdrová, Ivana
Univerzita Karlova, 2005

Výzkum a vývoj v EU v oblasti digitalizace obsahů kulturního dědictví se zvláštním zaměřením na knihovny
Hrbatík, Jan; Hradilová, Jitka
2005 - Czech
Keywords: Digitalizace; Digitální knihovny; Diplomové práce - INSK; Evropská komise; Evropská unie - programy; Kulturní dědictví Available in a digital repository NRGL
Výzkum a vývoj v EU v oblasti digitalizace obsahů kulturního dědictví se zvláštním zaměřením na knihovny

Hrbatík, Jan; Hradilová, Jitka
Univerzita Karlova, 2005

Standardizace zaškolování sester
Hanzáková, Monika; Vrzáček, Petr
2005 - Czech
Keywords: Diplomové práce FHS KŘS; zdravotnictví; sociální péče; ošetřovaltelství; lidské zdroje; kompetence; zaškolení; vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Standardizace zaškolování sester

Hanzáková, Monika; Vrzáček, Petr
Univerzita Karlova, 2005

Komunitní plánování sociálních služeb v Jičíně z pohledu členů jedné z pracovních skupin
Marhanová, Jitka; Havrdová, Zuzana
2005 - Czech
Keywords: Diplomové práce FHS KŘS; Komunitní plánování; Sociální služby Available in a digital repository NRGL
Komunitní plánování sociálních služeb v Jičíně z pohledu členů jedné z pracovních skupin

Marhanová, Jitka; Havrdová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases