Number of found documents: 1356
Published from to

Využití manganitých komplexů pro rozklad hydroperoxidů
Kosenko, Liliia; Honzíček, Jan
2017 - English
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu manganitých sikativů na průběh autooxidace u zasychání alkydových pryskyřic. Teoretická část je zaměřena na rozklad hydroperoxidů a jejich funkci v oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmotách a na mechanismus autooxidace. V praktické části je popsáno měření rychlosti zasychání a stupně tvrdosti pro zkušební nátěry alkydových pryskyřic s různou koncentrací vybraných manganitých komplexů. Keywords: hydroperoxidy; sikativ; alkydy; autooxidace; hydroperoxides; drier; alkyds; autoxidation Available in digital repository of UPCE.
Využití manganitých komplexů pro rozklad hydroperoxidů

Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu manganitých sikativů na průběh autooxidace u zasychání alkydových pryskyřic. Teoretická část je zaměřena na rozklad hydroperoxidů a jejich funkci v ...

Kosenko, Liliia; Honzíček, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Nature in the Work of Thomas Hardy
Novotná, Zdeňka; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
2017 - English
The work focuses on the portrayal of nature in three novels by Thomas Hardy - Far From the Madding Crowd, Tess of the d'Urbervilles and The Return of the Native. The first part of this paper focuses on the historical and literary background of the 19th century Britain as well as on the features of two movements important for this thesis naturalism, and romanticism. The aim of the paper is to analyze these novels, in the second part of this paper, and decide whether or not the author was influenced by naturalistic ideas of the 19th century, but also by the still remaining influence of the Romantic period. Keywords: Hardy; naturalismus; romantismus; příroda; krajina; Hardy; naturalism; romanticism; nature; landscape Available in digital repository of UPCE.
Nature in the Work of Thomas Hardy

The work focuses on the portrayal of nature in three novels by Thomas Hardy - Far From the Madding Crowd, Tess of the d'Urbervilles and The Return of the Native. The first part of this paper focuses ...

Novotná, Zdeňka; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2017

Estimation of States and Parameters from Dynamic Response of Wheelset
Onat, Altan; Kalinčák, Daniel; Kalivoda, Jan
2017 - English
V této disertacní práci je predstaveno využití metod filtrace založených na modelu pro dvojkolí kolejových vozidel. Tato práce zejména prezentuje aplikaci inovativní metody odhadu paramteru na základe dynamické odezvy obvyklého dvojkolí, celého vozidla a tramvajového kola na zkušebním stavu. V této souvislosti je nejprve dán úvod. Navazuje prehled literatury k tomuto tématu. Tretí kapitola objasnuje úcel práce a jasne vytýká cíle disertacný práce. Následující kapitola podrobne popisuje metody a modely, které jsou použity v této práci. Další kapitoly postupne predstavují prínosy provedených rozboru, shrnutí disertacní práce, seznam literatury a seznam publikací doktoranda. Keywords: kontakt kolo-kolejnice; dynamika dvojkolí; filtrování založené na modelu; dynamika kolejových vozidel; Kálmánuv filtr; unscentovaný Kálmánuv filtr; wheel-rail contact; wheelset dynamics; model based filtering; railway vehicle dynamics; Kalman filter; unscented Kalman filter Available in digital repository of UPCE.
Estimation of States and Parameters from Dynamic Response of Wheelset

V této disertacní práci je predstaveno využití metod filtrace založených na modelu pro dvojkolí kolejových vozidel. Tato práce zejména prezentuje aplikaci inovativní metody odhadu paramteru na ...

Onat, Altan; Kalinčák, Daniel; Kalivoda, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Human Individual in H. G. Wells' Prose Fiction
Kendík, Miloš; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
2017 - English
The bachelor thesis focuses on human individual in the fiction prose of the father of science fiction Herbert George Wells, particularly on the way the individual is described by Wells, and the relationship between the individual and the society in which he lives. The paper closely analyses the evolution of individual characters, their role in the story and the perception of individualism in the context of technical development, which is an essential part of each fictional world of H. G. Wells. The paper also illustrates methods which are used by individual characters to take advantage of their development and acquired knowledge within their community and organized society. Keywords: evolution; humanity; character; individuality; science; technology; evoluce; individualita; lidskost; postava; technika; věda Available in digital repository of UPCE.
Human Individual in H. G. Wells' Prose Fiction

The bachelor thesis focuses on human individual in the fiction prose of the father of science fiction Herbert George Wells, particularly on the way the individual is described by Wells, and the ...

Kendík, Miloš; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2017

Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development
Keene, Alena; Reimannová, Irena; Zitková, Helena
2017 - English
This thesis deals with the development of speaking skills as one of the aims and means of communicative competence development. Opportunities for speaking skills development are explored primarily in connection with the use of individual organizational forms, mainly group work and pair work. A strategy of collaborative action research was employed in order to increase the opportunities for speaking skills development in a particular ELT class. The thesis is divided into a practical part and a theoretical part accordingly. Keywords: speaking skills; communicative competence; speaking activities; pair work; group work; řečová dovednost mluvení; komunikační kompetence; aktivity pro rozvoj mluvení; práce ve dvojicích; skupinová práce Available in digital repository of UPCE.
Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development

This thesis deals with the development of speaking skills as one of the aims and means of communicative competence development. Opportunities for speaking skills development are explored primarily in ...

Keene, Alena; Reimannová, Irena; Zitková, Helena
Univerzita Pardubice, 2017

Irish Ideals of Womanhood in The Country Girls Trilogy by Edna O´Brien
Janáková, Michaela; Kleprlík, Michal; Vít, Ladislav
2017 - English
Keywords: perioperative care; mental disability; communication; nursing care; perioperační péče; mentální disabilita; komunikace; ošetřovatelská péče Available in digital repository of UPCE.
Irish Ideals of Womanhood in The Country Girls Trilogy by Edna O´Brien

Janáková, Michaela; Kleprlík, Michal; Vít, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Cockney Dialect and Slang in Selected British Films and TV Series
Vtípilová, Aneta; Huschová, Petra; Nováková, Eva
2017 - English
This thesis is devoted to the lexico-semantic features of Cockney dialect and slang in selected British films and TV series. The theoretical part focuses on the description of Cockney dialect and slang in general and it thoroughly describes three main lexico-semantic features of Cockney, namely general vocabulary of Cockney slang, rhyming slang and back slang. The analytical part studies the meanings, usage and connotations of the aforementioned features in regard to the situational context of the films and TV series. Keywords: Cockney; dialekt; slang; rýmovaný slang; význam; konotace; Cockney; dialect; slang; rhyming slang; meaning; connotation Available in digital repository of UPCE.
Cockney Dialect and Slang in Selected British Films and TV Series

This thesis is devoted to the lexico-semantic features of Cockney dialect and slang in selected British films and TV series. The theoretical part focuses on the description of Cockney dialect and ...

Vtípilová, Aneta; Huschová, Petra; Nováková, Eva
Univerzita Pardubice, 2017

The Disintegration of the American Dream in the Short Stories of Francis Scott Fitzgerald
Šlechtová, Martina; Kleprlík, Michal; Roebuck, Olga
2017 - English
The work deals with the phenomenon of the American Dream and its historical, cultural and sociological roots in the context of three short stories by the American writer F. Scott Fitzgerald. The first part is divided into four chapters. It contains the historical circumstances of the rise of the American Dream, a brief biography of an American writer F. Scott Fitzgerald and his comparison with Theodore Dreiser and Ernest Hemingway, the individual components of the American Dream, and the influence of ambition on the achievement of life goals. The second part deals with an analysis of three short stories by F. Scott Fitzgerald. It examines the way their protagonists use their ambitions in their quest for the American Dream. Keywords: americký sen; Fitzgerald; ambice; cíle; materialismus; The American Dream; Fitzgerald; ambition; goals; materialism Available in digital repository of UPCE.
The Disintegration of the American Dream in the Short Stories of Francis Scott Fitzgerald

The work deals with the phenomenon of the American Dream and its historical, cultural and sociological roots in the context of three short stories by the American writer F. Scott Fitzgerald. The first ...

Šlechtová, Martina; Kleprlík, Michal; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2017

YouTube in Learning English as a Foreign Language: Learners' Stories
Peterová, Nikola; Reimannová, Irena; Zitková, Helena
2017 - English
This diploma thesis deals with online social media called YouTube and its role in secondary school students life. The thesis is divided into two main parts. The aim of the theoretical part is to introduce key aspects of the thesis, such as lifelong learning, interest as a source of motivation and YouTube as a modern medium used in informal learning of English language. Practical part deals with multiple-case study of secondary school students and their relationship to YouTube as a learning material. Keywords: YouTube; celoživotní vzdělávání; informální vzdělávání; zájem; YouTube; lifelong learning; informal learning; interest Available in digital repository of UPCE.
YouTube in Learning English as a Foreign Language: Learners' Stories

This diploma thesis deals with online social media called YouTube and its role in secondary school students life. The thesis is divided into two main parts. The aim of the theoretical part is to ...

Peterová, Nikola; Reimannová, Irena; Zitková, Helena
Univerzita Pardubice, 2017

The Development of the Victorian Domestic Novel
Filipiová, Simona; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
2017 - English
This bachelor thesis defines the term "domestic novel" and analyzes how the aspects of this genre are interpreted in the works of Jane Austen, Charlotte Brontë and George Eliot. The analysis shows how this genre evolved through time and what the chosen novels Pride and Prejudice, Jane Eyre and The Mill on the Floss have in common, which aspects are shared and which ones are different. The special focus is given to the role of women in the Victorian Britain, how their position developed and how it changed. The role of the women is described, analyzed and examined using the examples and citations from the chosen novels. Keywords: domácí; romány; Viktoriánská Británie; ženy; rodiny; manželství; domestic; novel; Victorian Britain; woman; family; marriage Available in digital repository of UPCE.
The Development of the Victorian Domestic Novel

This bachelor thesis defines the term "domestic novel" and analyzes how the aspects of this genre are interpreted in the works of Jane Austen, Charlotte Brontë and George Eliot. The analysis shows how ...

Filipiová, Simona; Vít, Ladislav; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases