Number of found documents: 73
Published from to

ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
2018 - Czech
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle zásad OAIS modelu a bude volně dostupnou variantou ke komerčním softwarovým řešením. Řešení je určeno i pro další paměťové instituce – muzea, galerie a archivy. Jedním z výstupů projektu jsou i dvě komplexní metodiky – Metodika logické ochrany digitálních dat a Metodika bitové ochrany. The presentation introduces project ARCLib. The project aims to create complex open source Long Term Preservation solution for libraries. ARCLib ensures long term preservation of digital data according OAIS guidelines and provides a free alternative to commercial software solutions. ARCLib is designed as a solution for all types of memory institutions – museums, galleries and archives. As part of the project two methodical guidelines were created – Methodology for logical preservation of digital data and Methodology for bit preservation. Keywords: dlouhodobé uchování; OAIS; open source; long term preservation; open source; OAIS; knihovny; digitální knihovny; teorie dat Available in the NTK library.
ARCLib – LTP řešení pro knihovny

V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle ...

Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Schöpfel, Joachim
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; databázové systémy; metadata; vědecká setkání Available in the NTK library.
Data Papers

Schöpfel, Joachim
Národní technická knihovna, 2018

Data Papers
Farace, Dominic
2018 - English
Keywords: šedá literatura; teorie dat; výzkum; vědecká setkání; informační prameny Available in the NTK library.
Data Papers

Farace, Dominic
Národní technická knihovna, 2018

The Delicate Dance of Decentralization and Aggregation: keynote speech
Verborgh, Ruben
2018 - English
Ruben Verborgh is a professor of Semantic Web technology at Ghent University – imec and a research affiliate at the Decentralized Information Group at MIT. He aims to build a more intelligent generation of clients for a decentralized Web at the intersection of Linked Data and hypermedia-driven Web APIs. Through the creation of Linked Data Fragments, he introduced a new paradigm for query execution at Web-scale. He has co-authored two books on Linked Data, and contributed to more than 200 publications for international conferences and journals on Web-related topics. Keywords: linked data; linked data; API; www; rozhraní Available in the NTK library.
The Delicate Dance of Decentralization and Aggregation: keynote speech

Ruben Verborgh is a professor of Semantic Web technology at Ghent University – imec and a research affiliate at the Decentralized Information Group at MIT. He aims to build a more intelligent ...

Verborgh, Ruben
Národní technická knihovna, 2018

The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
2017 - English
Keywords: vědci; researchers; šedá literatura; teze; doktorandské vzdělání Available in the NTK library.
The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature

Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Národní technická knihovna, 2017

Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat
Andrejčíková, Naděžda
2016 - Czech
Věda a výzkum generuje neustále větší množství dat. Pro orientaci v těchto datech by měl sloužit i digitální repozitář publikovaných výsledků vědy a výzkumu i samotných vědeckých dat. Svůj velký význam v něm mají metadata, jejichž prostřednictvím umíme propojit související data i z úplně odlišných externích zdrojů. V našem příspěvku se zaměřujeme na využití externích zdrojů při budování institucionálního repozitáře. Research generates ever more data. For guidance in these data a digital repository of published results of science and research should serve as well as a digital repository containing these scientific data. Metadata are very important in this process. They can link related data from completely different external sources. In our paper, we focus on the use of external resources in building institutional repositories. Keywords: digitální knihovny; otevřený přístup; katalogy Available in the NTK library.
Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat

Věda a výzkum generuje neustále větší množství dat. Pro orientaci v těchto datech by měl sloužit i digitální repozitář publikovaných výsledků vědy a výzkumu i samotných vědeckých dat. Svůj velký ...

Andrejčíková, Naděžda
Národní technická knihovna, 2016

Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?
Římanová, Radka; Melichar, Marek
2016 - Czech
K rozvoji českých digitálních repozitářů se váže i potřeba nové české terminologie. Jedním z nových termínů je název pracovní pozice, specializace, „digitální kurátor“. Tento termín označuje specialistu, který je odpovědný za sbírku digitálních objektů. V rámci dostupné literatury se v kompetenčním modelu digitálního kurátorství snoubí technické, organizační i komunikační/marketingové dovednosti a znalosti. Z hlediska odborné přípravy se předpokládají znalosti z informatiky, ale i informační vědy a knihovnictví. Průzkum mezi několika správci českých digitálních knihoven hledá odpověď na otázku, jak lze profesně označit tuto skupinu zaměstnanců knihoven vzhledem k tomu, jaké činnosti tito lidé reálně vykonávají – digitální kurátoři, správci digitálních knihoven nebo digitální knihovníci? Význam označení pracovní pozice má pevné vazby nejen do systému studijních programů, ale i do oblasti managementu institucí a koordinovaného systému odměňování zaměstnanců knihoven, akademických a výzkumných institucí. The development of digital repositories reveals the need for new Czech terminologies for library positions. One such job title or specialization is “digital curator”, a term which refers to a specialist responsible for digital collections. Competencies for digital curators include technical, organizational, communication, and marketing skills as well as some level of expertise in computer science as well as in information and library science. A survey of several administrators of Czech digital libraries asks how to best professionally label this group of library staff with respect to the actual activities they perform in their jobs - digital curators, administrators of digital libraries, or digital librarians? Job titles have a strong impact on higher education curricula, on the management of libraries, and also on the coordinated system of remuneration of employees at libraries, academic, and research institutions. Keywords: digitální kurátoři; digital curators; digitální knihovny; knihovnictví; vysoké školy Available in the NTK library.
Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?

K rozvoji českých digitálních repozitářů se váže i potřeba nové české terminologie. Jedním z nových termínů je název pracovní pozice, specializace, „digitální kurátor“. Tento termín označuje ...

Římanová, Radka; Melichar, Marek
Národní technická knihovna, 2016

Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury
Savić, Dobrica
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá současnými IT trendy a jejich vlivem na šedou literaturu. Je založený na analýze převládajících trendů v oblasti informačního managementu a nových informačních technologií, které budou ovlivňovat další vývoj informačního managementu a šedé literatury v digitální éře. Analýza byla vypracována na základě sedmi studií vydaných v roce 2016 pěti předními světovými poradenskými společnostmi, které mají zvláštní zájem na zkoumání dopadů IT technologií na naše podnikové prostředí, pracovní postupy a chování. This paper deals with emerging information technology (IT) and other trends and their impact on the grey literature. It is based on analysis of the most prevalent trends in general information management and new IT solutions, which will define and impact the digital future of related information management activities, as well as the grey literature. The analysis was done based on seven reports issued in 2016 by five world leading consulting and service companies that have a special interest in researching the impacts of IT on our business environments, work procedures and behaviors. Keywords: výpočetní technika; šedá literatura Available in the NTK library.
Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury

Příspěvek se zabývá současnými IT trendy a jejich vlivem na šedou literaturu. Je založený na analýze převládajících trendů v oblasti informačního managementu a nových informačních technologií, které ...

Savić, Dobrica
Národní technická knihovna, 2016

Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře
Skůpa, Jan
2016 - Czech
Digitální knihovna VUT v Brně je institucionální repozitář, který byl stvořen (v prvé řadě) jako místo pro uložení VŠKP. Je postaven na systému DSpace, aktuálně ve verzi 5.3. Nabídka jeho služeb se postupně rozrůstá. Příspěvek se zabývá službami repozitáře, procesem zveřejňování závěrečných prací a hlavně podporou otevřené vědy. Repozitář umožnuje autorům z VUT v Brně ukládat výsledky své vědecké práce v režimu otevřeného přístupu. Uložení plného textu je integrováno do procesu vykazování publikační činnosti (RIV). The Brno University of Technology (BUT) Digital Library is an institutional repository running of DSpace (version 5.3) initially created in 2007 as a repository for theses. The Digital Library‘s range of services is gradually growing and this paper deals specifi cally with repository services, the process for publishing theses, and support for open access. The repository enables authors to store the research results in open access mode. Full text is integrated into the national Czech systems for reporting publications (RIV). Keywords: Vysoké učení technické v Brně; Brno University of Technology; digitální knihovny; otevřený přístup; šedá literatura Available in the NTK library.
Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře

Digitální knihovna VUT v Brně je institucionální repozitář, který byl stvořen (v prvé řadě) jako místo pro uložení VŠKP. Je postaven na systému DSpace, aktuálně ve verzi 5.3. Nabídka jeho služeb se ...

Skůpa, Jan
Národní technická knihovna, 2016

Assessing awareness of library services
Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie
2016 - English
In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech Republic. A multi-layered data gathering strategy was employed, including semi-structured in-person interviews as well as in situ and virtual observations of participants interacting with learning environments. This data enabled the authors to examine whether or not students are aware of library services. “Library services” are here broadly defined to include not only traditional support services but also new, emerging areas of activity which can be categorized under the broader concept of undergraduate student support. Findings indicate very poor awareness of library offerings although participants were aware of the library as a study space. The authors additionally touch briefly upon the concept of “backward design” for service development, in which research data is gathered and considered prior to service design and launch. Keywords: studentská informační gramotnost; zpětný výukový design; engineering undergraduates; student-centered information literacy; backward instructional design; etnografie; informační gramotnost; studenti Available in the NTK library.
Assessing awareness of library services

In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech ...

Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases