Number of found documents: 224
Published from to

Globální ekonomický výhled - prosinec 2015
Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů; Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", který zkoumá příčiny významného poklesu dovozu do Číny, pozorovaného již téměř rok, a analyzuje jeho dopady na mezinárodní obchod. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains an article "The role of China in the slowdown in international trade". This article investigates the causes of the sizeable fall in imports into China observed for almost a year now and analyses its impacts on international trade. Keywords: Čínská ekonomika; Chinese economy; inflace; hrubý domácí produkt; úroková míra; komodita; měnový kurz; mezinárodní obchod Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", ...

Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů; Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - leden 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". Modelový rámec GVAR (globální vektorový autoregresní model) ukazuje, že pokles cen ropy vede k nárůstu protiinflačních tlaků, zejména pak v krátkém horizontu. V případě, že země dosáhla hranice nulových měnověpolitických sazeb, lze podle tohoto modelu očekávat podstatně větší vliv propadu cen ropy na inflaci. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The effect of oil prices on inflation from a GVAR model perspective" deals with the effect of oil prices on inflation from a GVAR (global vector autoregression) model perspective. This model framework shows that a fall in oil prices leads to an increase in anti-inflationary pressures, especially in the short run. If a country reaches the zero lower bound on monetary policy interest rates, a fall in oil prices can be expected to have a much greater impact on inflation according to this model. Keywords: model GVAR; GVAR model; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; ropa; monetarismus; monetární politika; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - září 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace centrálních bank - zprávy o inflaci, se zabývá komunikací centrálních bank s veřejností. Přestože vysvětlovací a informační role těchto Zpráv je pro banky v režimu cílování inflace v podstatě neměnná, jednotlivé centrální banky pojímají Zpravý o inflaci odlišně, ať už z hlediska rozsahu, nebo z pohledu detailní struktury. Vybraný projev: "Aktuální nekonvenční politika ECB" přednesl viceprezident ECB Vítor Constâncio. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central bank communication - inflation reports, describe communication by central banks with the public. Although the explanatory and informational role of Inflation reports is essentially the same across inflation-targeting central banks, each central bank has its own take on what such reports should contain and how they should be structured. Selected speech: "The ECB's current unconventional monetary policy" by Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB. Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika; inflace Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace měnové a makroobezřetnostní politiky v norském stylu" se zabývá koordinací měnové a makroobezřetnostní politiky v různých fázích hospodářského a finančního cyklu na příkladu norské ekonomiky. Vybraný projev: "Integrace finanční stability do měnové politiky" přednesl Stephen S. Poloz, guvernér Bank of Canada. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight article "Coordination of monetary and macroprudential policy, norwegian style" examines the coordination of monetary and macroprudential policy in different phases of the business and financial cycle using the example of the Norwegian economy. Selected speech: "Integrating financial stability into monetary policy" by Stephen S. Poloz, Governor of the Bank of Canada Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová politika a nůžky ekonomické nerovnosti“. Vybraný projev: „Trpělivost – klíč k úspěšnému exitu“ od prezidenta Fedu Charlese L. Evanse se věnuje otázce ukončování současné nekonvenční měnové politiky Fedu. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Monetary policy and inequality. Selected speech: „Patience is a virtue when normalizing monetary policy“ by Charles L. Evans (president of the Federal Reserve Bank of Chicago). Keywords: ekonomická nerovnost; FED; economic inequality; FED; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - prosinec 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ekonomikách". Analýza zkoumá platnost tzv. Okunova zákona, který empiricky hodnotí sílu vztahu mezi růstem nezaměstnanosti a HDP. V naší analýze ukazujeme na vzorku 59 zemí od konce 90. let minulého století významnou asymetrii ve vývoji Okunova koeficientu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "Applicability of Okun’s law to OECD countries and other economies" examines the validity of Okun's law, which empirically assesses the strength of the relationship between growth in unemployment and GDP. Using a sample of 59 countries, our analysis shows a significant asymmetry in the evolution of Okun's coefficient since the end of the 1990s. Keywords: Okunův zákon; Okun’s law; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra; nezaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Platnost Okunova zákona v zemích OECD a dalších ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - listopad 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Normalizace měnové politiky v USA" popisující ukončení měnových stimulů v rámci měnové politiky centrální banky USA a přechod na standardní měnovou politiku. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus our attention on the “normalisation” of monetary policy by the US Fed, i.e. the exit from its monetary stimulus and the switch to standard monetary policy. Keywords: hrubý národní produkt; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - listopad 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Normalizace měnové politiky v USA" popisující ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Monitoring centrálních bank - září 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Konec nekonvenčních nástrojů, návrat k normálu?“ se zabývá postupným ukončováním užívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky, zejména ve Velké Británii a USA. Vybraný projev: „Trh práce a měnová politika“ od šéfky Fedu Janet L. Yellen se věnuje dynamice trhu práce a důsledkům z toho plynoucích pro měnovou politiku. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: „Exit from unconventional instruments, back to normal?“. Selected speech: „Labour market dynamics and monetary policy“ by Fed chair Janett L. Yellen. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; trh práce Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Konec ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Monitoring centrálních bank - červen 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Baltské země a euro v kontextu hospodářské krize“. Vybraný projev: „Budoucnost měnové politiky“ od viceguvernéra BoE Charlese Beana reflektuje změny v měnové politice v posledních letech, zvláště se zamýšlí nad časováním a dopady exitu z nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: „The Baltic states and the euro during the economic crisis“. Selected speech: „The future of monetary policy“ by Charlie Bean (Deputy Governor of the BoE). Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; měnový systém evropský; hospodářská deprese; krize Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - červen 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Baltské země a ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Monitoring centrálních bank - březen 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová politika Turecka“. Vybraný projev: „Šoky, mezery výstupu a měnová politika“ prezidenta a výkonného ředitele Federální rezervní banky ve Filadelfii Charlese I. Plossera se zabývá charakterem ekonomických šoků, měřením potenciálního produktu a jejich implikacemi pro optimální nastavení měnové politiky. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: „The monerary policy of Turkey“. Selected speech: „Shocks, gaps and monetary policy“ by Charlie I. Plosser (President and CEO of Federal Reserve Bank of Philadephia). Keywords: Turecko; Turkey; monetární politika; centrální banka cedulová Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases