Number of found documents: 133
Published from to

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na zadaných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Konečná, Markéta; Vašek, Mojmír
2012 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Keywords: juvenile fish; River Oder Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na zadaných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Konečná, Markéta; Vašek, Mojmír
Ústav biologie obratlovců, 2012

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy v roce 2012
Koubek, Petr
2012 - Czech
Cílem projektu je s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu. The aim of the project is to evaluate the status of large carnivores’ populations (European lynx, wolf, and brown bear) in SCI Beskydy using different monitoring methods. Keywords: large carnivores; Beskydy Mts. Available at various institutes of the ASCR
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy v roce 2012

Cílem projektu je s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu....

Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Ústav biologie obratlovců AV ČR
Honza, Marcel
2011 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Ústav biologie obratlovců AV ČR

Honza, Marcel
Ústav biologie obratlovců, 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Ústav biologie obratlovců AV ČR
Honza, Marcel
2010 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Ústav biologie obratlovců AV ČR

Honza, Marcel
Ústav biologie obratlovců, 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Ústav biologie obratlovců AV ČR
Zima, Jan
2009 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Ústav biologie obratlovců AV ČR

Zima, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 - Ústav biologie obratlovců AV ČR
Zima, Jan
2008 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 - Ústav biologie obratlovců AV ČR

Zima, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2008

Roční zpráva Ústavu biologie obratlovců AV ČR za rok 2006
Zima, Jan
2007 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Roční zpráva Ústavu biologie obratlovců AV ČR za rok 2006

Zima, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2007

Roční zpráva Ústavu biologie obratlovců AV ČR za rok 2005
Zima, Jan
2006 - Czech
Keywords: Annual report Fulltext is available at external website.
Roční zpráva Ústavu biologie obratlovců AV ČR za rok 2005

Zima, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2006

Návrh úpravy systému hospodaření se spárkatou zvěří
Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Kamler, Jiří
2001 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Návrh úpravy systému hospodaření se spárkatou zvěří

Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Kamler, Jiří
Ústav biologie obratlovců, 2001

Minimalizace vlivu liniových bariér tvořených dopravní infrastrukturou na volně žijící živočichy
Hlaváč, V.; Toman, A.; Tomášek, M.; Marhoul, P.; Červený, Jaroslav; Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Volf, O.; Suchomelová, E.; Andreas, M.; Matyáštík, T.; Šafář, J.; Ráš, V.; Pykal, J.; Čeřovský, V.; Rejl, J.; Vykopal, V.; Zajíček, R.
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Minimalizace vlivu liniových bariér tvořených dopravní infrastrukturou na volně žijící živočichy

Hlaváč, V.; Toman, A.; Tomášek, M.; Marhoul, P.; Červený, Jaroslav; Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Volf, O.; Suchomelová, E.; Andreas, M.; Matyáštík, T.; Šafář, J.; Ráš, V.; Pykal, J.; Čeřovský, V.; Rejl, J.; Vykopal, V.; Zajíček, R.
Ústav biologie obratlovců, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases