Number of found documents: 87
Published from to

Vývoj kultivačních technologií výroby intracelulárních alkoholdehydrogenáz
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2014 - English
Development and optimization of pilot cultivations and DSP of intracellular recombinant enzyme productions. Keywords: enzyme production; bacterial production; submergeed aerobic cultivation Available at various institutes of the ASCR
Vývoj kultivačních technologií výroby intracelulárních alkoholdehydrogenáz

Development and optimization of pilot cultivations and DSP of intracellular recombinant enzyme productions.

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2014

Vývoj technologie produkce bakteriálních polymerů
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2014 - Czech
Vývoj a scale up technologie přípravy biopolymerů bakteriální kultivací na odpadní surovině. Využití pro přípravu biodegradovatelných plastů. Development and scale-up of technology of biopolymers' preparation by bacterial cultivation using waste material. Usage in preparation of biodegradable plastics. Keywords: microbial production; downstream processing; scale-up Available at various institutes of the ASCR
Vývoj technologie produkce bakteriálních polymerů

Vývoj a scale up technologie přípravy biopolymerů bakteriální kultivací na odpadní surovině. Využití pro přípravu biodegradovatelných plastů....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2014

Host interactions and lactobacilli: from fly model to mouse model/ Role of the intestinal lactobacilli in growth promoting in juvenile development
Kozáková, Hana
2014 - English
We confirmed the hypothesis that the intestinal flora supports juvenile growth in mice, and that the bacterial isolate is capable and mice recapitulate promote growth, similarly as complete microflora. Keywords: flies; lactobacili; mice Available at various institutes of the ASCR
Host interactions and lactobacilli: from fly model to mouse model/ Role of the intestinal lactobacilli in growth promoting in juvenile development

We confirmed the hypothesis that the intestinal flora supports juvenile growth in mice, and that the bacterial isolate is capable and mice recapitulate promote growth, similarly as complete ...

Kozáková, Hana
Mikrobiologický ústav, 2014

6 Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
6 Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

4 Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
4 Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

Transfer of technology for production of AEH from Sphingomonas sp
Kyslíková, Eva; Palyzová, Andrea; Marešová, Helena; Štěpánek, Václav; Zahradník, Jiří; Bečka, Stanislav; Dobišová, Marie; Kyslík, Pavel
2014 - English
Research report on construction of a recombinant production microorganism, the way of its cultivation in stirred bioreactor, overproduction and isolation of AEH and stabilization of AEH as cross linked enzyme agregate Keywords: Alpha aminoacid ester hydrolase; heterologous expression; stirred bioreactor Available at various institutes of the ASCR
Transfer of technology for production of AEH from Sphingomonas sp

Research report on construction of a recombinant production microorganism, the way of its cultivation in stirred bioreactor, overproduction and isolation of AEH and stabilization of AEH as cross ...

Kyslíková, Eva; Palyzová, Andrea; Marešová, Helena; Štěpánek, Václav; Zahradník, Jiří; Bečka, Stanislav; Dobišová, Marie; Kyslík, Pavel
Mikrobiologický ústav, 2014

Testování interakce Pythium oligandrum s patogenními a nepatogenními plísněmi
Kolařík, Miroslav
2014 - Czech
Práce shrnuje výsledky pěti řešených úkolů. 1. Charakterizace bakteriální a houbové kontaminace dodaných vzorků, kvantifikace aktivní látky. 2. Utilizace živin kmenem Pythium oligandrum. 3. Molekulárně genetická charakterizace P. oligandrum. 4. Interakce P. oligandrum s vybranými druhy hub. 5. Testování přípravku Biorepel v reálných podmínkách. The final report summarizes results of five main objectives defined by the contract. 1. Characterization of the bacterial and fungal contamination of various samples, quantification of the active compound. 2. Utilization of the nutrient sources by Pythium oligandrum. 3. Molecular genetics characterization of P. oligandrum. 4. Interaction of P. oligandrum with selected yeasts and moulds. 5. Testing of the preparation Biorepel in the real conditions. Keywords: Pythium oligandrum; interaction; parasitism Available at various institutes of the ASCR
Testování interakce Pythium oligandrum s patogenními a nepatogenními plísněmi

Práce shrnuje výsledky pěti řešených úkolů. 1. Charakterizace bakteriální a houbové kontaminace dodaných vzorků, kvantifikace aktivní látky. 2. Utilizace živin kmenem Pythium oligandrum. 3. ...

Kolařík, Miroslav
Mikrobiologický ústav, 2014

3 Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
3 Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

Sekvenování DNA
Felsberg, Jürgen
2014 - Czech
Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování DNA. Performance of scientific and technical work largely consisting of DNA sequencing according to client specification. In adition all DNA analysis necessery for DNA sequencing are carried out. Keywords: DNA sequencing Available at various institutes of the ASCR
Sekvenování DNA

Provedení vědecko-technických prací, spočívajících v sekvenování DNA podle zadání objednatele. Dále jsou prováděny všechny potřebné analýzy nukleových kyselin nutné k sekvenování ...

Felsberg, Jürgen
Mikrobiologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases