Number of found documents: 739
Published from to

Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2019 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes. Keywords: dialectology *; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2019

Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka
Šipková, Milena
2019 - Czech
Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy podomních obchodníků budou zpracovány ve Slovníku nářečí českého jazyka.\n\n Based on the linguistic material from the Correspondence Lexical Survey of the 1950s, the paper deals with the dialectal names of peddlers (door-to-door traders) from the turn of the 19th and 20th centuries. Recorded names of doorstep merchants will be processed in the Czech Dialect Dictionary.\n\n Keywords: peddlers; door-to-door traders; dialect dictionary; Dictionary of Czech Dialects Available at various institutes of the ASCR
Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka

Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2019

Popis projektu „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ
Dvořáková, Žaneta
2019 - Czech
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak lze přiblížit problematiku motivací českých příjmení žákům na 1. stupni základní školy. K tomuto účelu vytvořené pracovní listy se snaží v dětech hravou a poutavou formou podnítit zájem o vlastní jména a etymologii. The paper is focused on possible ways of introducing lower primary school pupils to the topic of motivations of Czech surnames. Worksheets have been created to encourage children's interest in proper names and etymology in a playful and engaging manner. Keywords: proper names; surnames; etymology; motivation of family names; teaching Fulltext is available at external website.
Popis projektu „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ

Příspěvek se zabývá možnostmi, jak lze přiblížit problematiku motivací českých příjmení žákům na 1. stupni základní školy. K tomuto účelu vytvořené pracovní listy se snaží v dětech hravou a poutavou ...

Dvořáková, Žaneta
Ústav pro jazyk český, 2019

Deminutivní tvoření oikonym na území Čech
Martinkovičová, Barbora
2019 - Czech
Cílem studie je předložit seznam všech doložených deminutivních oikonym na území Čech odvozených od obyvatelských a posesivních místních jmen, popsat slovotvorné typy, jejich chronologizaci a způsob vzniku. Studie umožňuje srovnání s výsledky analýzy Rudolfa Šrámka, jenž zkoumal deminutivní oikonyma na moravskoslezském území. Dospívá k závěru, že se deminutiva na území Čech liší ve všech zkoumaných aspektech, důvodem by mohly být větší územní rozsah sledované oblasti a čilejší kolonizační aktivita na tomto území. The aim of the article is to originate the list of every documented diminutive oikonyms in Bohemian derived from inhabitant and possessive toponyms, describe word-forming types, chronological development and the way of their origin. The paper enables the comparison with the analysis of Rudolf Šrámek, who explored the diminutive oikonyms in the area of Moravian and Silesian. The paper shows, that the diminutive oikonyms in Bohemian are different in every explored aspects. The reasons for this state could be the larger expanse of the observed area and bigger colonization activity. Keywords: toponymy; oikonyms; diminutives; topoformants; Bohemia; list Fulltext is available at external website.
Deminutivní tvoření oikonym na území Čech

Cílem studie je předložit seznam všech doložených deminutivních oikonym na území Čech odvozených od obyvatelských a posesivních místních jmen, popsat slovotvorné typy, jejich chronologizaci a způsob ...

Martinkovičová, Barbora
Ústav pro jazyk český, 2019

Rozdíly v deklinaci apelativ a proprií
Smejkalová, Kamila
2019 - Czech
Příspěvek se zabývá rozdíly v e skloňování proprií a apelativ. Srovnává se pohled lingvistů a laiků na problematiku proprií a uvádějí se některé jazykové i mimojazykové argumenty, kterými laičtí mluvčí podporují své názory. Problematiku ilustrují typy jmen, jejichž skloňování je problematické z pohledu veřejnosti i odborníků s využitím databáze dotazů jazykové poradny. Paper describes differences between declination of proper and common nouns. The paper compares the linguistic point of view with that of non-professional users and shows linguistic and non-linguistic arguments used by non-professional users to support their opinions. The topic is illustrated by the types of nouns, that are morfologically problematic from the point of view of the general public and linguists using the database of the enquiries cunsulted with the Language Consulting Centre. Keywords: language norm; proper names; language culture; codification; morphology Available at various institutes of the ASCR
Rozdíly v deklinaci apelativ a proprií

Příspěvek se zabývá rozdíly v e skloňování proprií a apelativ. Srovnává se pohled lingvistů a laiků na problematiku proprií a uvádějí se některé jazykové i mimojazykové argumenty, kterými laičtí ...

Smejkalová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2019

Staroslověnské dědictví ve staré češtině
Vykypěl, Bohumil
2019 - Czech
Keywords: linguistics Available at various institutes of the ASCR
Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2019

Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století
Hejdová, Tereza
2019 - Czech
Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany. The article describes the properties, which belonged to the convent of Poor Clares in Panenský Týnec from the time of its founding to the first third of the 17th century. Information are found in documents, that are deposited in the National Archive, from the liber citationum, from the Land tables and marginal from the literature. The article describes selected property disputes, which abbess of the convent in Panenský Týnec led with secular lords, convent subjects or with priests and chaplains. Keywords: Panenský Týnec; convent of Poor Clares; abbesses; correspondence; disputes; secular lords; priests; properties; convent subjects Available at various institutes of the ASCR
Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století

Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého ...

Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2019

Česká dialektologie - současný stav a výhledy
Šimečková, Marta
2019 - Czech
Příspěvek se zabývá současným stavem české dialektologie. Zaměřuje se na hlavní práce z oboru, např. Český jazykový atlas, Slovník nářečí českého jazyka nebo Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naznačeny jsou také možnosti budoucího výzkumu.\n The paper deals with present research of Czech dialects. It is focused on main works. e. g. The Czech Linguistic Atlas, Dictionary of Czech Dialects, Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. There are discussed some directions for future research too.\n Keywords: Dialectology, dialect dictionary, linguistic atlas, minor place names; dialect dictionary; linguistic atlas; minor place names Available at various institutes of the ASCR
Česká dialektologie - současný stav a výhledy

Příspěvek se zabývá současným stavem české dialektologie. Zaměřuje se na hlavní práce z oboru, např. Český jazykový atlas, Slovník nářečí českého jazyka nebo Slovník pomístních jmen na Moravě a ve ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2019

Odkaz Evy Havlové etymologickému oddělení
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
2019 - Czech
Keywords: etymology; Eva Havlová Available at various institutes of the ASCR
Odkaz Evy Havlové etymologickému oddělení

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2019

Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie
Vykypěl, Bohumil
2019 - Czech
Keywords: etymology Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases