Number of found documents: 252
Published from to

Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek
Peterka, Pavel
2005 - Czech
Úspěch erbiem dopovaných vláknových zesilovačů v telekomunikacích podnítil i nedávný rozvoj vláknových laserů, které v mnoha aplikacích začínají nahrazovat konvenční pevnolátkové lasery. V přednášce je podán přehled základních principů vláknových zesilovačů a laserů. Jsou popsány i některé aplikace vláknových laserů. Success of erbium doped fiber amplifiers in telecommunications stimulated also recent developments in the field of fiber lasers. Basic principles of fiber amplifiers and lasers are overviewed in the paper. Some applications of fiber lasers are described as well. Keywords: optical communication; optical fibre amplifiers Available at various institutes of the ASCR
Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek

Úspěch erbiem dopovaných vláknových zesilovačů v telekomunikacích podnítil i nedávný rozvoj vláknových laserů, které v mnoha aplikacích začínají nahrazovat konvenční pevnolátkové lasery. V přednášce ...

Peterka, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v roce 2005. The report contains a summary of the results achieved at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard of the Institute of Radio Engineering and Electronics in primary time and frequency metrology within the M/19/05 project of The Metrology Program of the Czech Office for Standards, Metrology, and Testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Použití pyroelektrického senzoru TGS v pokusném infračerveném analyzátoru plynů
Zelinka, Jiří
2005 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje použití pyroelektrického senzoru na bázi síranu triglycinia pro analýzu obsahu kysličníku uhličitého v jednoduchém pokusném infračerveném plynovém analyzátoru. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti analyzátoru, zjištění jeho kalibrační křivky a střednědobé stability. Uvádí poznatky z pokusných úprav zapojení a z provozování analyzátoru použitelné pro případný další vývoj přístroje. The research report descibes the utilization of a triglycine sulfate pyroelectric sensor in an experimental infrared gas analyzer designed in IREE for the control of the carbon dioxide concentration in gaseous mixtures. The report includes details about the construction of the analyzer, describes its function, method of calibration and its medium term stability. Information gained during the development and testing of the analyzer is also included and can be considered in case of future further development of this unit. Keywords: feeroelectric materials; pyroelectric detectors; gas mixtures Available at various institutes of the ASCR
Použití pyroelektrického senzoru TGS v pokusném infračerveném analyzátoru plynů

Výzkumná zpráva popisuje použití pyroelektrického senzoru na bázi síranu triglycinia pro analýzu obsahu kysličníku uhličitého v jednoduchém pokusném infračerveném plynovém analyzátoru. Obsahuje ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Integrovaná fotonika
Čtyroký, Jiří
2005 - Czech
V přednášce pro středoškolské učitele fyziky jsou objasněny principy šíření optického záření v dielektrických vlnovodech, dále jsou popsány principy funkce typických pasivních, dynamických a aktivních fotonických vlnovodných součástek, zejména součástek pro aplikace v optickém sdělování. V závěru jsou zmíněny struktury s vysokým kontrastem indexu lomu perspektivní pro fotonické součástky s vysokým stupněm integrace. In the lecture for secondary school physics teachers, principles of light propagation in dielectric waveguides are explained. Operation principles of passive, dynamic and active photonic devices, especially components for optical communnication are described, too. Finally, structures with high refractive-index contrast perspective for large-scale photonic integration are mentioned. Keywords: optical communication; optical waveguide components; integrated optics Available at various institutes of the ASCR
Integrovaná fotonika

V přednášce pro středoškolské učitele fyziky jsou objasněny principy šíření optického záření v dielektrických vlnovodech, dále jsou popsány principy funkce typických pasivních, dynamických a ...

Čtyroký, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Stanovení teplotní závislosti pyroelektrického činitele a permitivity síranu triglycinia (TGS) pomocí aproximační funkce
Zelinka, Jiří
2005 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje matematickou metodu, která umožňuje vyhodnocení vlastností pyroelektrických materiálů na bázi síranu triglycinia připravovaných v našem ústavu. Naměřené hodnoty teplotní závislosti kapacity a polarizační křivky vzorku se prokládají vhodnou aproximační funkcí. Výpočetní program optimalizuje hodnoty parametrů funkce, mezi které náležejí mj. jmenovitá permitivita a pyroelektrický koeficient. Technical report describes the numerical method emploeyd for evaluation of properties of tryglicinium sulfate based pyroeletric materials prepared in the IREE. The raw experimental data related to temperature dependence of capacitance and of the polarization curves of the samples are interpolated using appropriate approximation function. The program optimizes parameter values of the function expressing the permitivity and the pyroelectric coefficient. Keywords: feeroelectric materials; pyroelectric detectors Available at various institutes of the ASCR
Stanovení teplotní závislosti pyroelektrického činitele a permitivity síranu triglycinia (TGS) pomocí aproximační funkce

Výzkumná zpráva popisuje matematickou metodu, která umožňuje vyhodnocení vlastností pyroelektrických materiálů na bázi síranu triglycinia připravovaných v našem ústavu. Naměřené hodnoty teplotní ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Optický kamerový systém pro tester elektrických vlastností polovodičových vzorků
Kostka, František; Starý, Robert; Ronovský, Petr; Krechler, Jindřich
2005 - Czech
Kamerový vizualizační systém slouží k přesnému nastavení polohy snímací jehly proti zkoumanému polovodičovému vzorku upevněném na křížovém mikroposuvném stolku testeru. The CCD camera vizualization system is used for precision position setting of testing needle for topografical I/U measuring characteristic. Keywords: video equipment; closed circuit television; cameras Available at various institutes of the ASCR
Optický kamerový systém pro tester elektrických vlastností polovodičových vzorků

Kamerový vizualizační systém slouží k přesnému nastavení polohy snímací jehly proti zkoumanému polovodičovému vzorku upevněném na křížovém mikroposuvném stolku testeru....

Kostka, František; Starý, Robert; Ronovský, Petr; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Další možnosti optického zesilování v pásmu 1310nm
Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
2005 - Czech
Experimentálně byly vyšetřovány možnosti zesílení signálu 10GE v pásmu 1310nm pomocí polovodičových optických zesilovačů a rozprostřeným zesílením založeným na stimulovaném Ramanově jevu. Application of optical semiconductor amplifiers and distributed Raman amplifiers for distribution of 10GE signals at 1310nm has been studied experimentally. Keywords: optical communication; amplifiers; wavelength division multiplexing Available at various institutes of the ASCR
Další možnosti optického zesilování v pásmu 1310nm

Experimentálně byly vyšetřovány možnosti zesílení signálu 10GE v pásmu 1310nm pomocí polovodičových optických zesilovačů a rozprostřeným zesílením založeným na stimulovaném Ramanově ...

Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/55/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence - rozšíření úkolu Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Šojdr, Ludvík; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/55/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v roce 2005. The report brings a summary of the results obtained by the IREE at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard in realizing the M/55/05 project of The Metrology Program of the Czech Office for Standards, Metrology, and Testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/55/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence - rozšíření úkolu Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/55/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Šojdr, Ludvík; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Pokroky v optických přístupových a metropolitních sítích
Kuchar, Anton
2005 - Czech
V příspěvku je podán přehled stavu vývoje přístupových a metropolitních sítí s důrazem na jejich optické varianty. Kromě technologických aspektů jsou diskutovány také otázky ekonomické a legislativní a stav jejich zavádění do praxe u nás i zejména v zahraničí. The paper presents an overview of the access and metropolitan area networks with emphasis on their optical variations. Apart from the technological aspects also the economical and legislature issues are discussed. The state of deployment of the networks at home and abroad is reported. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Pokroky v optických přístupových a metropolitních sítích

V příspěvku je podán přehled stavu vývoje přístupových a metropolitních sítí s důrazem na jejich optické varianty. Kromě technologických aspektů jsou diskutovány také otázky ekonomické a legislativní ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Modulační metody pro impulsní rádiové ultraširokopásmové systémy
Bezucha, Petr
2005 - Czech
Práce se zabývá ultraširokopásmovými signály a analyzuje možnosti jejich impulsního vytváření a jejich kódové a datové modulace. This essay deals with ultrawideband signals and analyses possibilities of their impulse generation and their code and data modulation. Keywords: wireless LAN; radar detection; spread spectrum communication Available at various institutes of the ASCR
Modulační metody pro impulsní rádiové ultraširokopásmové systémy

Práce se zabývá ultraširokopásmovými signály a analyzuje možnosti jejich impulsního vytváření a jejich kódové a datové modulace....

Bezucha, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases