Number of found documents: 263
Published from to

Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha. The report contains an evaluation of the impact of cooling towers of the power plant Kladno on visibility and frequency of ice occurrence on the territory of Prague airport. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru
Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
2014 - Czech
Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych oblastech (vysok e a n zk e s rky). V praktick e c asti jsou prezentov any v ysledky m e ren z vertik aln ho ionosf erick eho sondov an v obdob geomagneticky poru sen e situace z oblasti st redn ch s rek ze stanice Pr uhonice. Je uk az an pokles maxim aln elektronov e koncentrace a zm ena v y sek vrstvy F2. Keywords: ionosféra; geomagnetická aktivita Available at various institutes of the ASCR
Geomagnetická aktivita a její vliv na ionosféru

Cl anek se zab yv a vazbou geomagnetick e aktivity na ionosf eru. Je pops an mechanismus pusoben poru sen eho meziplanetarního pole slune cn ho v etru na zemsk e magnetick e pole v r uzn ych ...

Mošna, Zbyšek; Koucká Knížová, Petra
Ústav fyziky atmosféry, 2014

HF Doppler Radar Observations of Geomagnetic Pulsations
Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
2014 - English
Geomagnetic pulsations interact with the ionosphere, which influences the propagation properties of high frequency (HF) radio waves. In this work we present results of an experimental study focused on investigation of relations between the geomagnetic pulsations observed on the ground and the Doppler frequency shift oscillations observed remotely in the ionosphere by a Doppler sounding system in the Czech Republic. We study mainly the dependence of phase shift between them on various parameters. Keywords: Doppler sounding; ionosphere; geomagnetic pulsations Available at various institutes of the ASCR
HF Doppler Radar Observations of Geomagnetic Pulsations

Geomagnetic pulsations interact with the ionosphere, which influences the propagation properties of high frequency (HF) radio waves. In this work we present results of an experimental study focused ...

Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série
Hanslian, David
2014 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává ze 7 dílčích zpráv. Počet stran: 17, 18, 17, 17, 17, 17, 16 + přílohy. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 7 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře
Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
2014 - Czech
Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny). Neutral atmosphere affects strongly the ionosphere. We study influence of the neutral wave activity on the ionosphere in range of periods from minutes to days (acoustic waves to planetary waves). Keywords: acoustic waves; gravity waves; vertical coupling Available at various institutes of the ASCR
Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře

Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny)....

Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity
Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
2014 - Czech
Keywords: geomagnetic storm; ionospheric storm; total electron content Available at various institutes of the ASCR
Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity

Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the impact of new cooling towers of the power plant Dukovany on local temperature, humidity and shading by a visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the effect of the old cooling towers and the proposed new cooling tower of the power station Jaslovske Bohunice on local temperature, humidity and shading by visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí. The report includes a study of the impact of the new energy block Domoradice on local climate and will be used as the basis for updating the impact of the project on the environment. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima

Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska
Hanslian, David
2014 - Czech
Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy větrných podmínek na dlouhodobý normál. Finální výpočet energie byl proveden modelem WAsP. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. The expected energy production of proposed wind farm was calculated on the basis of local wind mast measurements. The study includes detailed analysis of measured wind data, correction of discovered inaccuracies and correction for long-term wind conditions (measure-correlate-predict analysis). The final calculation of wind energy production was performed by WAsP model. The uncertainty analysis was performed as well. Keywords: wind energy; wind resource assessmen; wind measurement; measure-correlate-predict; Poland; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska

Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases