Number of found documents: 492
Published from to

Posouzení energetické bilance fotovoltaického systému na základě meteorologických dat
Prokop, L.; Mišák, S.; Pelikán, Emil; Juruš, Pavel; Kasanický, Ivan
2013 - Czech
V příspěvku je analyzován koncept energetické bilance pro domácnosti využívající fotovoltaické zdroje energie. Výsledky analýzy spotřeby energie pro vybranou domácnost pak byly využity jako vstup pro posouzení energetické bilance a porovnány s potenciální výrobou energie na základě meteorologických a klimatických dat získaných ze satelitních měření. Byly diskutovány různé možnosti dosažení dostatečného množství dostupné fotovoltaické energie. Energy concept for family house power supply using photovoltaic power plant (PV) with possibility to operate in off-grid mode was analyzed in this paper. We present partial results from analysis of power consumption of selected house. These results were used as input data for energy concept evaluation and compared with potential energy production calculated from meteorological and climatological data gained from meteorological satellite data. Various possibilities to reach sufficient amount of available energy from PV system were discussed in this paper too. Keywords: photovoltaic power plant; energy concept; energy consumption; PAX system; solar radiation Available on request at various institutes of the ASCR
Posouzení energetické bilance fotovoltaického systému na základě meteorologických dat

V příspěvku je analyzován koncept energetické bilance pro domácnosti využívající fotovoltaické zdroje energie. Výsledky analýzy spotřeby energie pro vybranou domácnost pak byly využity jako vstup pro ...

Prokop, L.; Mišák, S.; Pelikán, Emil; Juruš, Pavel; Kasanický, Ivan
Ústav informatiky, 2013

Metody pro redukci dimenze v mnohorozměrné statistice a jejich výpočet
Kalina, Jan; Duintjer Tebbens, Jurjen
2013 - Czech
Keywords: redukce dimense; spektrální rozklad; numerická stabilita Available on request at various institutes of the ASCR
Metody pro redukci dimenze v mnohorozměrné statistice a jejich výpočet

Kalina, Jan; Duintjer Tebbens, Jurjen
Ústav informatiky, 2013

Soupis publikovaných prací paní RNDr. Věry Kůrkové, DrSc. zpracovaný v listopadu 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti životního jubilea autorky
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
2013 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací paní RNDr. Věry Kůrkové, DrSc. zpracovaný v listopadu 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti životního jubilea autorky

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
Ústav informatiky, 2013

Soupis publikovaných prací pana prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc. zpracovaný ke dni 24. dubna 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 65. narozenin autora
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
2013 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací pana prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc. zpracovaný ke dni 24. dubna 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 65. narozenin autora

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
Ústav informatiky, 2013

Popis modelu TDD, verze 3.4
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2013 - Czech
Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníkù s měřením typu"C". Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití TDD provozovatelem distribuční soustavy (PDS), popis aktualizace modelu TDD a popis předávaných souborů s parametry. Model je otestován na reálných datech ze zákaznického kmene distribuční společnosti RWE GasNet a na datech z mimořádných průběhových měření. Dokument zahrnuje stav ke dni 15.10.2013. Keywords: typové diagramy dodávky; zemní plyn; pravidla trhu s plynem; zemní plyn; modely Available at various institutes of the ASCR
Popis modelu TDD, verze 3.4

Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníkù s měřením typu"C". Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2013

Porovnání výstupů dvou posledních verzí modelu TDD za plynárenský rok 2012/2013
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2013 - Czech
Ve zprávě je porovnána přesnost dvou posledních verzí modelu TDD, a to verze 3.3 a 3.4 za plynárenský rok 2012/2013, tj. za období 1.10.2012 až 30.9.2013. Porovnání bylo provedeno dle metodiky popsané ve výzkumné zprávě č. 1138 s využitím kmenových dat distribuční společnosti RWE GasNet. Keywords: typové diagramy dodávky; zemní plyn; pravidla trhu s plynem; zemní plyn; plyny Available at various institutes of the ASCR
Porovnání výstupů dvou posledních verzí modelu TDD za plynárenský rok 2012/2013

Ve zprávě je porovnána přesnost dvou posledních verzí modelu TDD, a to verze 3.3 a 3.4 za plynárenský rok 2012/2013, tj. za období 1.10.2012 až 30.9.2013. Porovnání bylo provedeno dle metodiky popsané ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2013

Přírodou inspirované prohledávací algoritmy a jejich aplikace
Neruda, Roman
2013 - Czech
V příspěvku popisujeme základní principy evolučních algoritmů a genetického prohledávání prostorů parametrů. Jsou vysvětleny přístupy genetických algoritmů, evolučních strategií, evolučního programování, genetického programování, rojové algoritmy, a neuroevoluce. Publikováno ve sborníku Analýza dat 2013. Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice : TriloByte Statistical Software, 2013, s. 69-80. ISSN 1805-6903. Předneseno jako zvaná přednáška na konferenci Analýza dat 2013. Basic principles of evolutionary algorithms and genetic search of parameter spaces are described in this paper. We explain the approaches common for genetic algorithms, evolutionary strategies, evolutionary programming, genetic programming, swarm algorithms, and neuroevolution. Published in proceedings Analýza dat 2013. Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice : TriloByte Statistical Software, 2013, p. 69-80. ISSN 1805-6903. Presented as invited talk at the conference Analýza dat 2013. Keywords: evoluční algoritmy; genetické prohledáváni; rojové algoritmy; neuroevoluce Available at various institutes of the ASCR
Přírodou inspirované prohledávací algoritmy a jejich aplikace

V příspěvku popisujeme základní principy evolučních algoritmů a genetického prohledávání prostorů parametrů. Jsou vysvětleny přístupy genetických algoritmů, evolučních strategií, evolučního ...

Neruda, Roman
Ústav informatiky, 2013

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry
Konár, Ondřej
2012 - Czech
Keywords: smart metering; zemní plyn Available in a digital repository NRGL
Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry

Konár, Ondřej
Ústav informatiky, 2012

Hovory s informatiky 2012. Sborník studií
Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
2012 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hovory s informatiky 2012. Sborník studií

Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
Ústav informatiky, 2012

Soupis publikovaných prací pana prof. RNDr. Jiřího Rohna, DrSc. zpracovaný ke dni 19. června 2012 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 65. narozenin autora a doplněný citačním ohlasem a scientometrickými a statistickými daty
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
2012 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací pana prof. RNDr. Jiřího Rohna, DrSc. zpracovaný ke dni 19. června 2012 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 65. narozenin autora a doplněný citačním ohlasem a scientometrickými a statistickými daty

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
Ústav informatiky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases