Number of found documents: 185
Published from to

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Vojenský útvar 8407 za rok 2008
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2009 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Vojenský útvar 8407 za rok 2008

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2009

14CO2 v atmosféře
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Příspěvek je zaměřen na projevy Suessova efektu na regionální a globální úrovni. The article is aimed on Suess effect influencing on regional and global scale. Keywords: 14CO2; Suessův effect; activity concentration Available at various institutes of the ASCR
14CO2 v atmosféře

Příspěvek je zaměřen na projevy Suessova efektu na regionální a globální úrovni.


The article is aimed on Suess effect influencing on regional and global scale.

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Distribuce 14C a jeho uvolňování do plynných výpustí ETE
Světlík, Ivo; Janovský, D.
2008 - Czech
Keywords: 14C; NPP; technology parts Available at various institutes of the ASCR
Distribuce 14C a jeho uvolňování do plynných výpustí ETE

Světlík, Ivo; Janovský, D.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti SILESIA AIR, s.r.o. za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti SILESIA AIR, s.r.o. za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Travel Service, a.s. za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Travel Service, a.s. za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

Odběr vzorků atmosférického 14CO2
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší. A method of cumulated samples collection of 14CO2 from surface atmospheric layer. A volumetric routine of determination of atmospheric CO2 is described also. Keywords: 14CO2; atmosphere; sampling Available at various institutes of the ASCR
Odběr vzorků atmosférického 14CO2

Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Keywords: 14C; benzene; liquid scintillation spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu

Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobého trendu obsahu 14C v atmosféře. Je zde rovněž diskutován vliv spalování fosilních paliv na aktivitu radiouhlíku v životním prostředí. The article estimates long-term trends of 14C quantity in the atmosphere. Influencing from fossil fuel combustion on radiocarbon activity level in the environment is reported too. Keywords: 14C; Suessův effect; fossil fuel combustion Available at various institutes of the ASCR
Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí

Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobého trendu obsahu 14C v atmosféře. Je zde rovněž diskutován vliv spalování fosilních paliv na aktivitu radiouhlíku v životním prostředí....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ČSA a.s. za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ČSA a.s. za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Vojenský útvar 8407 za rok 2007
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2008 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Vojenský útvar 8407 za rok 2007

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases