Number of found documents: 85
Published from to

3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injekce
Kropáček, Martin
2006 - Czech
Interní předpis pro kontrolu kvality přípravku 3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injekce. Internal norm for the quality control of 3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injection. Keywords: 3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN; injection; quality control Available at various institutes of the ASCR
3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injekce

Interní předpis pro kontrolu kvality přípravku 3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injekce.


Internal norm for the quality control of 3´-DEOXY-3´-[18F]FLUOROTHYMIDIN, injection.

Kropáček, Martin
Ústav jaderné fyziky, 2006

Návrh vhodné směsi fluoridových solí pro transmutor PuF.sub.3./sub. a vyšších aktinidů
Valenta, Václav
2005 - Czech
V práci je uveden výběř fluoridových solí typu Li-Be-Na/F vhodných vlastností pro transmutor aktinidů provozovaný v rozmezí teplot 600-700.sup.o./sup.C. Jsou uvedeny rozpustnosti XF.sub.3./sub. v jednotlivých směsí solí od teplot 550-700.sup.o./sup.C a teplo-fyzikální vlastnosti (Teplota tavení, hustota, roztažnost, kinetická viskozita, tepelná kapacita, tepelná vodivost) pro soli bez palivové složky i s palivovou složkou (trifluoridy Pu, vyšších aktinidů a štěpných produktů) do 3%mol. ve směsi. The selection of fluorides salts of type Li-Be-Na/F with acceptable properties for actinides transmuter, where is operated in interval temperature 600-700.sup.o./sup.C, is mentioned in this work. Solubility of tri-fluorides XF.sub.3./sub. in individual fluoride salts mixture from temperature 550-700.sup.o./sup.C and thermo-physical properties (melting temperature, density, thermal expansibility, kinematic viscosity, heat capacity, thermal conductivity) for salts without fuel part and with fuel part with 3% mole of TRUF.sub.3./sub.(trifluorides of Pu, higher actinides and fission product) are showed. Keywords: higher actinides transmuter; fluoride salts Available at various institutes of the ASCR
Návrh vhodné směsi fluoridových solí pro transmutor PuF.sub.3./sub. a vyšších aktinidů

V práci je uveden výběř fluoridových solí typu Li-Be-Na/F vhodných vlastností pro transmutor aktinidů provozovaný v rozmezí teplot 600-700.sup.o./sup.C. Jsou uvedeny rozpustnosti XF.sub.3./sub. v ...

Valenta, Václav
Ústav jaderné fyziky, 2005

Stanovení 14C v roztoku chladiva primárního okruhu
Světlík, Ivo; Tomášková, Lenka
2005 - Czech
Keywords: 14C; VOC; DOC Available at various institutes of the ASCR
Stanovení 14C v roztoku chladiva primárního okruhu

Světlík, Ivo; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2005

Poznámky ke kaskádnímu uspořádání neutronového zdroje u urychlovačem řízených systémů
Valenta, Václav
2005 - Czech
Práce dává obecné řešení případu svázaných dvou podkritických zón a jejich využití jako kaskádního zdroje, kde multiplikací ve vnitřní zóně dochází k zesílení externího neutronového zdroje. The work give universal solution in case coupled two sub-critical cores and their using as cascade source, where by multiplication in inner core get amplify of external neutron source. Keywords: neutron source; sub-critical zone Available at various institutes of the ASCR
Poznámky ke kaskádnímu uspořádání neutronového zdroje u urychlovačem řízených systémů

Práce dává obecné řešení případu svázaných dvou podkritických zón a jejich využití jako kaskádního zdroje, kde multiplikací ve vnitřní zóně dochází k zesílení externího neutronového zdroje....

Valenta, Václav
Ústav jaderné fyziky, 2005

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ČSA a.s. za rok 2004
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2005 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ČSA a.s. za rok 2004

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2005

50 let Ústavu jaderné fyziky AV ČR - 1955-2005: Vzpomínky pamětníků
Těšínská, Emilie; Brabec, Vlastislav; Dittrich, Jaroslav
2005 - Czech
Historie dnešního Ústavu jaderné fyziky AV ČR. The history of the present Nuclear Physics Institute of Adademy of Science of the Czech Republic. Keywords: nuclear physics-history; Řež Available at various institutes of the ASCR
50 let Ústavu jaderné fyziky AV ČR - 1955-2005: Vzpomínky pamětníků

Historie dnešního Ústavu jaderné fyziky AV ČR.


The history of the present Nuclear Physics Institute of Adademy of Science of the Czech Republic.

Těšínská, Emilie; Brabec, Vlastislav; Dittrich, Jaroslav
Ústav jaderné fyziky, 2005

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Fischer air, s.r.o. za rok 2004
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2005 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti Fischer air, s.r.o. za rok 2004

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2005

3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injekce
Procházka, Libor
2005 - Czech
Interní výrobní předpis přípravku 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injekce. Internal production prescription of the 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injection. Keywords: 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin; production technology Available at various institutes of the ASCR
3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injekce

Interní výrobní předpis přípravku 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injekce.


Internal production prescription of the 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin, injection.

Procházka, Libor
Ústav jaderné fyziky, 2005

Problémy řešení bilancí aktinidů a štěpných produktů při provozu reaktorů s proudícím palivem a jeho čištěním
Valenta, Václav
2005 - Czech
Práce se zabývá matematickým řešením rovnic vyhoření i čištění paliva od štěpných produktů pro reaktor s proudící palivo-chladivovou směsí fluoridových solí. Formulace rovnic čištění a bilancí byla provedena v práci(1). Work is engaged in mathematical method of solution equations for burn-up and purging fuel from fission products for reactor with flowing fuel-cooling fluoride salts mixture. Formulation of equation for burn-up and purging was carry out in report(1). Keywords: reactor flowing fuel; burn up an purging; fluorid salts Available at various institutes of the ASCR
Problémy řešení bilancí aktinidů a štěpných produktů při provozu reaktorů s proudícím palivem a jeho čištěním

Práce se zabývá matematickým řešením rovnic vyhoření i čištění paliva od štěpných produktů pro reaktor s proudící palivo-chladivovou směsí fluoridových solí. Formulace rovnic čištění a bilancí byla ...

Valenta, Václav
Ústav jaderné fyziky, 2005

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABA air, s.r.o. za rok 2004
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2005 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABA air, s.r.o. za rok 2004

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases