Number of found documents: 206
Published from to

Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity
Cílek, Václav
2007 - Czech
Keywords: landscape and industry; cities; revitalization; Kladno, Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2007

Jizerské hory Mountains - geology and morphology
Živor, Roman
2007 - English
Basic geological and morphological outlines of the Jizerské hory mountains and their vicinity are depicted. The main regional geology units of area – Krkonoše-Jizera Crystalline Complex and Krkonoše-Jizera pluton – are described. V příspěvku je podána základní geologická a geomorfologická charakteristika Jizerských hor a jejich okolí. Jsou popsány hlavní regionálně geologické jednotky oblasti – krkonošsko-jizerské krystalinikum a krkonošsko-jizerský pluton. Keywords: Jizerské hory Mountains; geology; morphology Available at various institutes of the ASCR
Jizerské hory Mountains - geology and morphology

Basic geological and morphological outlines of the Jizerské hory mountains and their vicinity are depicted. The main regional geology units of area – Krkonoše-Jizera Crystalline Complex and ...

Živor, Roman
Geologický ústav, 2007

Analýza specií rtuti v modelových vzorcích
Rohovec, Jan; Hojdová, Maria; Navrátil, Tomáš
2006 - Czech
Speciace rtuti v modelových vzorcích oxyhydroxidů železa, hliníku a ve vrstevnatých materiálech (montmorillonit) byla studována technikou ICP-EOS-TD. Získané TD křivky slouží k interpretaci dat získaných na přírodních vzorcích. Mercury speciation on model samples of iron oxyhydroxides, aluminum oxyhydroxides and layered materials (montmorillonite) was studied using ICP-EOS-TD technique. The TD curves obtainedare used for interpretation of data measured on real samples. Keywords: mercury; speciation analysis; ICP EOS Available at various institutes of the ASCR
Analýza specií rtuti v modelových vzorcích

Speciace rtuti v modelových vzorcích oxyhydroxidů železa, hliníku a ve vrstevnatých materiálech (montmorillonit) byla studována technikou ICP-EOS-TD. Získané TD křivky slouží k interpretaci dat ...

Rohovec, Jan; Hojdová, Maria; Navrátil, Tomáš
Geologický ústav, 2006

Problematic points in ichntaxonomy: taphoseries, "photoseries" and "graphoseries"
Mikuláš, Radek
2006 - English
The probability of misidentification of trace fossils is extremely high if the authors did not see the original material but used only published photographs. Clearly, it is impracticable to visit all the collections containing the revised material and impossible to visit all type localities, but further caution against the use of photos or drawings must be done here. Photographed material can result in the effect named here “photoseries”: just the method of illumination of the object can make it classifiable as two different ichnotaxa. Diffuse light enables an annulate tunnel to be featured as Rhabdoglyphus, but raking light depicts instead “invaginated segments” of Fustiglyphus of idealized drawings is obviously even more problematic, as shown by nice “graphoseries” if we consider the original specimen, the method of its preparation, and the published figure. Tafosérie jsou daleko rozšířenějším problémem v ichnotaxonomii, než bylo předpokládáno autory koncepce. Lze doložit, že jejich rozpoznání je téměř nemožné, když pracujeme pouze s literárními prameny, nikoliv s reálným, neselektivně sbíraným materiálem. Keywords: Ichnofossils; taxonomy; type material; taphonomy Available at various institutes of the ASCR
Problematic points in ichntaxonomy: taphoseries, "photoseries" and "graphoseries"

The probability of misidentification of trace fossils is extremely high if the authors did not see the original material but used only published photographs. Clearly, it is impracticable to visit all ...

Mikuláš, Radek
Geologický ústav, 2006

Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
Cílek, Václav; Adamovič, Jiří; Vařilová, Zuzana
2006 - Czech
Na vzniku Pravčické brány se podílelo tektonické porušení pískovcového skalního masivu a vznik exfoliačních puklin, dnešní morfologii dotvářejí skalní římsy podmíněné slepencovými polohami. Z geologického hlediska jsou skalní brány přechodným jevem. The origin of the Pravčická brána Arch was controlled by tectonic deformation of the sandstone rock massif and the formation of exfoliation scales. The present morphology is contributed by rock ledges at levels of conglomerate beds. From geological viewpoint, arches are temporary phenomena. Keywords: natural arch; Pravčická brána; sandstone; rock fall Available at various institutes of the ASCR
Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran

Na vzniku Pravčické brány se podílelo tektonické porušení pískovcového skalního masivu a vznik exfoliačních puklin, dnešní morfologii dotvářejí skalní římsy podmíněné slepencovými polohami. Z ...

Cílek, Václav; Adamovič, Jiří; Vařilová, Zuzana
Geologický ústav, 2006

Speciace rtuti v lesních půdách
Hojdová, Maria; Rohovec, Jan; Navrátil, Tomáš
2006 - Czech
V práci byla detailněji studována distribuce Hg v půdních profilech 2 lokalit, které dle předchozích studiích měly rozdílné obsahy Hg v nadložním humusu. Na lokalitě s nižším obsahem Hg v humusu byl sice nalezen nižší obsah Hg v organických horizontech, ale studium celého půdních profilu ukázalo, že v hlubších minerálních horizontech je obsah Hg vyšší než na lokalitě s vyšším obsahem Hg v humusu. Termodesorpční analýza prokázala podobné výsledky pro půdy z obou odběrových lokalit. Většina Hg byla v lesních půdách vázaná na organickou hmotu. Menší část byla pak zřejmě vázaná na oxihydroxidy Fe. We compared distribution of Hg in soil profiles with different level of Hg content in forest floor humus. Detailed study of soil profiles revealed that at the locality with lower Hg content in humus was higher Hg content in mineral horizons in comparison to locality with higher content in organic horizons. Most of the Hg in forest soils was bound to organic matter. Keywords: mercury; speciation; soil Available at various institutes of the ASCR
Speciace rtuti v lesních půdách

V práci byla detailněji studována distribuce Hg v půdních profilech 2 lokalit, které dle předchozích studiích měly rozdílné obsahy Hg v nadložním humusu. Na lokalitě s nižším obsahem Hg v humusu byl ...

Hojdová, Maria; Rohovec, Jan; Navrátil, Tomáš
Geologický ústav, 2006

Člověk v knihovně aneb Potřebují vědci informační výchovu?
Škvorová, Václava; Lechnýřová, Kateřina; Kulhavá, Lenka
2006 - Czech
V příspěvku se snažíme o reflexi svých dosavadních poznatků i omylů v hledání cesty k účinným a flexibilním metodám informační výchovy, přizpůsobené profesním zájmům a rozdílné úrovni informační gramotnosti jednotlivých uživatelů. Právě potřeba individuálního přístupu a současně značně omezená kapacita vlastního fondu nás vedla k myšlence otevřít svým uživatelům cestu ke „konkurenci“, tedy mnohem důsledněji a důrazněji než dosud propagovat služby dalších, zejména velkých odborných knihoven. Nejvýraznější odezvu mezi našimi uživateli vyvolala možnost doplnit si elektronické informační zdroje, dostupné v našem ústavu, o další online dokumenty prostřednictvím své osobní čtenářské registrace v knihovnách, které poskytují vzdálený přístup do svých licencovaných databází. Jaká je perspektiva využívání těchto služeb do budoucna? Může být rizikem v prostředí konsorciálních nákupů licencí k EIZ? The intention of the article is to give a summary of the communication and the interpersonal relations between library users and librarians in a small special library. We discussed special aspects of this kind of society, specially individual approaches to our users. Keywords: interpersonal communication; individual approaches to users; special libraries; information education Available at various institutes of the ASCR
Člověk v knihovně aneb Potřebují vědci informační výchovu?

V příspěvku se snažíme o reflexi svých dosavadních poznatků i omylů v hledání cesty k účinným a flexibilním metodám informační výchovy, přizpůsobené profesním zájmům a rozdílné úrovni informační ...

Škvorová, Václava; Lechnýřová, Kateřina; Kulhavá, Lenka
Geologický ústav, 2006

Labe: krajina, lidé a povodně
Cílek, Václav
2006 - Czech
Keywords: Labe River; hydraulic structures; floodgates Available at various institutes of the ASCR
Labe: krajina, lidé a povodně

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2006

Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
Cílek, Václav
2006 - Czech
Práce se zabývá dvoufázovým vývojem vzniku pískovcového reliéfu, ve kterém některé formy vznikají na povrchu, ale jiné pod půdním nebo sedimentárním pokryvem. The paper deals with a two-phase geomorphological model of the origin of sandstone relief, where some of the geomorphological features develop above surface while other ones under soil or loose sediment cover. Keywords: rock cities; Bohemian Paradise Available at various institutes of the ASCR
Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model

Práce se zabývá dvoufázovým vývojem vzniku pískovcového reliéfu, ve kterém některé formy vznikají na povrchu, ale jiné pod půdním nebo sedimentárním pokryvem....

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2006

Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
Kubínová, Petra
2006 - Czech
Cílem práce bylo odhadnout výskyt chemických forem vybraných prvků (Fe, Ni) v povrchové vodě malého zalesněného povodí ve středních Čechách na základě modelového programu PhreeqC, verze 2.4.2. Na příkladu krátkého sledovaného období se podařilo potvrdit zásadní předpoklady výskytu sledovaných prvků v povrchových vodách. Byl potvrzen předpokládaný výskyt převážně dvojmocných forem prvků železa a niklu ve vodách lesního potoka na Černokostelecku. Zároveň se prokázala závislost formy výskytu na oxidačně-redukčních podmínkách prostředí. The paper is focused on the evaluation of the possible chemical forms of occurrence of the elements iron and nickel in the surface waters in the experimental catchment Lesní potok (Černokostelecko region). The program PhreeqC (version 2.4.2.) was used for the speciation calculations. There is used the time period from November 2005 to May 2006 as the input data in the evaluation. The redox conditions markedly influence the content of the individual chemical forms of studied elements. Studied elements are present mainly in their mobile (divalent) state during the year. In the extreme case, i.e. during the snow melt, the values of redox potential are considerably higher and the concentration of trivalent state of iron (and nickel) is increasing. Keywords: Fe; Ni; forest; ecosystem; water; PhreeqC Available at various institutes of the ASCR
Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému

Cílem práce bylo odhadnout výskyt chemických forem vybraných prvků (Fe, Ni) v povrchové vodě malého zalesněného povodí ve středních Čechách na základě modelového programu PhreeqC, verze 2.4.2. Na ...

Kubínová, Petra
Geologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases