Number of found documents: 146
Published from to

Metody pro řešení systému "textilní vlákno-strojní zařízení-textilie"
Eliška Chrpová
2003 -
Keywords: textilie; textilní materiály; textilní vlákna; strojní zařízení Available to registered users in the Library of TUL
Metody pro řešení systému "textilní vlákno-strojní zařízení-textilie"

Eliška Chrpová
Technická univerzita v Liberci, 2003

Interačné riešenie rozsiahlych sústav sedlového bodu v matematickom modelovaní
Miroslav Rozložník
2003 -
Keywords: lineární rovnice; matematika-rovnice; algebraické rovnice Available to registered users in the Library of TUL
Interačné riešenie rozsiahlych sústav sedlového bodu v matematickom modelovaní

Miroslav Rozložník
Technická univerzita v Liberci, 2003

Environmentální aspekty při zavádění nových technologií ve strojírenství
František Stuchlík
2003 -
Keywords: ISO 14000 (normy jakosti); strojírenská výroba; strojírenské technologie Available to registered users in the Library of TUL
Environmentální aspekty při zavádění nových technologií ve strojírenství

František Stuchlík
Technická univerzita v Liberci, 2003

Vybrané finanční problémy restrukturalizace podniků
Liběna Tetřevová
2003 -
Práce je věnována třem závažným a aktuálním problémům, jejichž význam sílí (zejména v České republice) v souvislosti s rozšiřování Evropské unie. The dissertation is dedicated to three important and current problems, the importance of which is growing (particularly in Czech Republic) in relation to the expansion of the European Union. Keywords: finančnictví; ekonomie; podniková ekonomika Available to registered users in the Library of TUL
Vybrané finanční problémy restrukturalizace podniků

Práce je věnována třem závažným a aktuálním problémům, jejichž význam sílí (zejména v České republice) v souvislosti s rozšiřování Evropské unie....

Liběna Tetřevová
Technická univerzita v Liberci, 2003

Systémy majoritního zálohování v automatickém řízení a jejich spolehlivost
Miroslav Koucký
2003 -
Keywords: automatické řízení; teorie spolehlivosti Available to registered users in the Library of TUL
Systémy majoritního zálohování v automatickém řízení a jejich spolehlivost

Miroslav Koucký
Technická univerzita v Liberci, 2003

Příspěvek k automatizaci provozních měření
Petr Tůma
2003 -
Keywords: mikropočítače; počítače; obrazové informace; přenos dat Available to registered users in the Library of TUL
Příspěvek k automatizaci provozních měření

Petr Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2003

Fraktografie polymerních materiálů jako důležitý zdroj informací o struktuře a mechanických vlastnostech
František Lednický
2003 -
Práce je komentovaným souborem autorových prací, jež se zabývají morfologií lomových ploch a jejím využitím při studiu nadmolekulární struktury a vlastností polymerů. Na podkladě vytvořené klasifikace polymerních systémů podle fázového složení a podle základních mechanických vlastností se podává obraz o možnostech, jaké fraktografické studium polymerů poskytuje. Keywords: mechanické vlastnosti; polymerní materiály; polymery; vlastnosti materiálů; fraktografie Available to registered users in the Library of TUL
Fraktografie polymerních materiálů jako důležitý zdroj informací o struktuře a mechanických vlastnostech

Práce je komentovaným souborem autorových prací, jež se zabývají morfologií lomových ploch a jejím využitím při studiu nadmolekulární struktury a vlastností polymerů. Na podkladě vytvořené klasifikace ...

František Lednický
Technická univerzita v Liberci, 2003

Termická analýza polyesterových vláken
Jiří Vaníček
2002 -
Keywords: polyesterová vlákna; syntetická vlákna Available to registered users in the Library of TUL
Termická analýza polyesterových vláken

Jiří Vaníček
Technická univerzita v Liberci, 2002

Testování Altmanova modelu jako metody hodnocení finanční situace podniků v podmínkách české ekonomiky
Olga Hasprová
2002 -
Práce s snaží odpovědět na otázky praktických finančních analytiků, nakolik je důvěryhodná vypovídací schopnost jednoho z komplexních ukazatelů používaných pro hodnocení a predikaci finanční situace podnikatelských subjektů. Toto hodnocení nabývá na významu v krizových okamžicích, tzn. kdy podniky jsou ohroženy bankrotem a navíc jsou situovány v jiných ekonomických a právních podmínkách, než byly ty podmínky, ve kterých komplexní ukazatel vznikal. Keywords: finanční hodnocení; finanční analýza Available to registered users in the Library of TUL
Testování Altmanova modelu jako metody hodnocení finanční situace podniků v podmínkách české ekonomiky

Práce s snaží odpovědět na otázky praktických finančních analytiků, nakolik je důvěryhodná vypovídací schopnost jednoho z komplexních ukazatelů používaných pro hodnocení a predikaci finanční situace ...

Olga Hasprová
Technická univerzita v Liberci, 2002

Metody pro hodnocení textilních struktur
Aleš Linka
2002 -
Práce je souhrnem uveřejněných vědeckých a odborných prací doplněných komentářem. Některé z uvedených prací se týkají teoretického popisu a základních vlastností modelů a metod, jiné aplikují tyto poznatky na konkrétní problémy, zpravidla v oblasti textilního materiálového výzkumu. Přílohy k práci obsahují 7 vybraných recenzovaných publikací uveřejněných v časopisech a sbornících a 1 publikaci v zahraničním sborníku z konference. Uvedené práce se přímo týkají analýzy a hodnocení textilních struktur nebo metody v nich studované lze přímo či po jisté modifikaci v této oblasti aplikovat. Keywords: vlastnosti textilií; netkané textilie; textilní vlákna; plošné textilie; textilní materiály Available to registered users in the Library of TUL
Metody pro hodnocení textilních struktur

Práce je souhrnem uveřejněných vědeckých a odborných prací doplněných komentářem. Některé z uvedených prací se týkají teoretického popisu a základních vlastností modelů a metod, jiné aplikují tyto ...

Aleš Linka
Technická univerzita v Liberci, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases