Number of found documents: 12915
Published from to

Měření valgózního postavení dětských pat pomocí 3D skeneru
Ryba, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: měření; 3D skener; valgozita; measuring; 3D scanner; valgus Available in the ZČU Library.
Měření valgózního postavení dětských pat pomocí 3D skeneru

Ryba, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou
Bednářová, Monika; Bursíková, Jaroslava
2016 - Czech
Příspěvek vychází z bakalářské práce, která se zabývá problematickými oblastmi ošetřovatelské péče u hospitalizovaných monstrózně obézních pacientů. Práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, který byl zaměřen na subjektivní pocity obézních pacientů během hospitalizace a zkušenosti zdravotnických pracovníků s ošetřováním monstrózně obézních. Keywords: obezita; komplikace; ošetřovatelská péče; psychika; obesity; complication; nursery care; psyche Available in the ZČU Library.
Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou

Příspěvek vychází z bakalářské práce, která se zabývá problematickými oblastmi ošetřovatelské péče u hospitalizovaných monstrózně obézních pacientů. Práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, ...

Bednářová, Monika; Bursíková, Jaroslava
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev
Šula, Michal; Kozák, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: Monte Carlo; reaktivní magnetronové naprašování; plyn; Monte Carlo; reactive magnetron sputtering; gas Available in the ZČU Library.
Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev

Šula, Michal; Kozák, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Aerodynamický tunel
Draxal, Luboš
2016 - Czech
Tato práce popisuje výrobu aerodynamického tunelu pro využití v zájmovém kroužku Letecký modelář, v hodinách pracovních činností a v hodinách fyziky. Na výrobu aerodynamického tunelu byly použity různé materiály, součástky a techniky výroby. This seminar paper describes the production of an aerodynamic tunnel for the use of model aircraft club and of Technologies and Physics lessons. Various materials, components and work techniques have been used in the proces of creating the aerodynamic tunnel. Keywords: aerodynamický tunel; výuka; wind tunnel; teaching Available in the ZČU Library.
Aerodynamický tunel

Tato práce popisuje výrobu aerodynamického tunelu pro využití v zájmovém kroužku Letecký modelář, v hodinách pracovních činností a v hodinách fyziky. Na výrobu aerodynamického tunelu byly použity ...

Draxal, Luboš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Inteligentní světelná křižovatka
Kavlík, Richard
2016 - Czech
Uvedená aplikace obsahuje návrh a realizaci křižovatky, kterou lze využít například jako učební pomůcku k výuce programování a dopravní výchovy na Základní škole. Křižovatka je řízena signalizačním zařízením. Model křižovatky je koncipován tak, aby její realizaci zvládl učitel s běžně dostupnými prostředky. This application includes the design and realization of the intelligent traffic lights which can be used for example as an instructional tool for teaching programming and traffic education at primary schools. The intelligent traffic lights is controlled by a signalling device. The model of the intelligent traffic lights is designed so that every teacher can manage to realize it with available devices. Keywords: křižovatka; model; crossing; modelling Available in the ZČU Library.
Inteligentní světelná křižovatka

Uvedená aplikace obsahuje návrh a realizaci křižovatky, kterou lze využít například jako učební pomůcku k výuce programování a dopravní výchovy na Základní škole. Křižovatka je řízena signalizačním ...

Kavlík, Richard
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Robotika ve výuce na 1. stupni ZŠ
Kupilíková, Martina
2016 - Czech
Příspěvek představuje příležitost využití robotiky ve výuce na 1. stupni základních škol. Popisuje aktuální aplikace pro roboty Dash and Dot. Zaměřuje se na popis obou robotů, který je doplněný fotografiemi. Na závěr jsou ukázány možnosti využití v běžné výuce. The article introduce usage of robotics in education at primary schools. It describes the actual applications for robots Dash and Dot. It focuses on description of both robots. The description is extended by photos. At the end are shown examples of usage in education Keywords: robotika; výuka; základní škola; robotics; teaching; primary school Available in the ZČU Library.
Robotika ve výuce na 1. stupni ZŠ

Příspěvek představuje příležitost využití robotiky ve výuce na 1. stupni základních škol. Popisuje aktuální aplikace pro roboty Dash and Dot. Zaměřuje se na popis obou robotů, který je doplněný ...

Kupilíková, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Testování možností IndoorGML pro modelování vnitřních prostorů pro navigační účely
Jůna, Václav
2016 - Czech
Keywords: testování; IndoorGML; navigace; testing; IndoorGML; navigation Available in the ZČU Library.
Testování možností IndoorGML pro modelování vnitřních prostorů pro navigační účely

Jůna, Václav
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Metoda 3D lokalizace volných částí v primáním okruhu JE
Künkel, Sven
2016 - Czech
Keywords: lokalizace; primární okruh; jaderná elektrárna; localization; primary circuit; nuclear power plant Available in the ZČU Library.
Metoda 3D lokalizace volných částí v primáním okruhu JE

Künkel, Sven
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Neuronové sítě v úloze identifikace tématu z textu
Lehečka, Jan
2016 - Czech
Keywords: neuronové sítě; identifikace tématu; text; neural networks; topic identification; text Available in the ZČU Library.
Neuronové sítě v úloze identifikace tématu z textu

Lehečka, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Inteligentní domácnost s interaktivním hlasovým ovládáním
Nedvěd, Jakub
2016 - Czech
Keywords: hlasové ovládání; domácnost; voice control; household Available in the ZČU Library.
Inteligentní domácnost s interaktivním hlasovým ovládáním

Nedvěd, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases