Number of found documents: 320
Published from to

The electrochemical redox processes in methacrylate-based polymer electrolytes – study on microelectrodes
Nádherná, Martina; Reiter, Jakub
2008 - English
In our recent project we have investigated electrochemical behaviour of ferrocene in liquid and polymer aprotic electrolytes using various electrochemical methods. The apparent diffusion coefficients were determined for propylene carbonate and poly(ethyl methacrylate)-propylene carbonate medium. Thank to optimised electrolyte composition, the polymerisation lowers the mobility of ferrocene only by 15 – 50 times contrary to previously studied PMMA-PC (Superacryl-based) electrolytes, where approx. three order decrease of diffusion coefficients was found. V tomto projektu jsme studovali elektrochemické chování ferrocenu v kapalných a v polymerních aprotických elektrolytech s využitím různých elektrochemickým metod. Hodnoty difúzních koeficientů ferrocenu byly stanoveny pro propylenkarbonát a pro polymerní elektrolyt poly(ethyl methakrylát)-propylen karbonát. Díky optimalizaci složení elektrolytu, polymerizace snížila mobilitu ferrocenu jen 15 – 50krát ve srovnání s dříve používaným PMMA-PC elektrolytem (na bázi Superakrylu), kde byl pokles difúzního koeficientu asi o tři řády. Keywords: polymer aprotic electrolytes Available at various institutes of the ASCR
The electrochemical redox processes in methacrylate-based polymer electrolytes – study on microelectrodes

In our recent project we have investigated electrochemical behaviour of ferrocene in liquid and polymer aprotic electrolytes using various electrochemical methods. The apparent diffusion coefficients ...

Nádherná, Martina; Reiter, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

Presence of hyrogen peroxide in SnO2 thin films preparation
Macalík, M.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
2008 - English
Tin dioxide, SnO2, is a semiconductor exhibiting good electric conductivity, optical transparency and reflectivity in infrared irradiation. Good transparency is connected to the 3 eV width of the band gap. Přídavek peroxidu vodíku při přípravě tenkých vrstev SnO2. Keywords: nanosized or layered material Available at various institutes of the ASCR
Presence of hyrogen peroxide in SnO2 thin films preparation

Tin dioxide, SnO2, is a semiconductor exhibiting good electric conductivity, optical transparency and reflectivity in infrared irradiation. Good transparency is connected to the 3 eV width of the band ...

Macalík, M.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Carbon based electrode materials for supercapacitors
Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2008 - English
Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles. Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory. Keywords: special electrochemical components Available at various institutes of the ASCR
Carbon based electrode materials for supercapacitors

Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles.


Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory.

Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2008

Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition
Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
2008 - English
Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and gama. Přídavek kobaltu do hydroxidů niklu připravených elektrodeposicí. Keywords: accumulators Available at various institutes of the ASCR
Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition

Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and ...

Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Spolehlivost analytických metod
Plzák, Zbyněk
2008 - Czech
Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat pozornost. Analytical laboratories are nowadays forced to apply quality assurance procedures such as method validation, quality control, metrological traceability, evaluation of measurement uncertainty under systematic quality management to have quality of their measurement results under control. Keywords: analytical method; environment Available at various institutes of the ASCR
Spolehlivost analytických metod

Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2008

Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic
Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
2008 - Czech
Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou. Available at various institutes of the ASCR
Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic

Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou.

Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes
Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
2008 - English
New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with 2-ethoxyethyl methacrylate (EOEMA) and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (EGMEMA) as pure cationically conducting Li+ or H+ electrolytes and covalently bonded carboxylic group. For the conductivity improvement, a set of electrolytes with embedded aprotic solvent (propylene carbonate PC or N,N-dimethylformamide DMF) was prepared. Přímou radikálovou síťující polymerizací byly připraveny nové polymerní elektrolyty s kovalentně vázanými anionty na bázi methakrylátů, kopolymery kyseliny methakrylové (MA) nebo methakrylanu lithného (LiMA) s 2-ethoxyethylmethakrylátem (EOEMA) nebo s ethylenglykolmethylether methakrylátem (EGMEMA), jako čistě iontové vodiče s pohyblivými H+ nebo Li+ ionty a kovalentně vázaným karboxylovým aniontem. Pro zvýšení vodivosti těchto binárních kopolymerů byla připravena řada elektrolytů s ukotveným aprotickým rozpouštědlem (propylenkarbonát, PC nebo N,N-dimethylformamid, DMF). Keywords: electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes

New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with ...

Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes
Krejza, O.; Špičák, P.; Sedlaříková, M.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří
2008 - English
Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes. Různorodost PMMA-pc základních gel-elektrolitů. Keywords: gel electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes

Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes.


Různorodost PMMA-pc základních gel-elektrolitů.

Krejza, O.; Špičák, P.; Sedlaříková, M.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes
Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Bartušek, Karel; Novák, V.; Vondrák, Jiří
2008 - English
T2 relaxation is complex phenomenon, but at its most fundamental level, it corresponds to a decoherence of the transverse nuclear spin magnetization. Určení rozdílů relaxačních časů T2 u PMMA gelových elektrolytů. Keywords: gel electrolytes; PMMA Available at various institutes of the ASCR
Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes

T2 relaxation is complex phenomenon, but at its most fundamental level, it corresponds to a decoherence of the transverse nuclear spin magnetization....

Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Bartušek, Karel; Novák, V.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries
Jirák, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2008 - English
The article treats of electrode materials for lithium secondary batteries, concretely nanostructured Li4Ti5O12. Nanokompositní elektrodové materiály se spinelovou strukturou pro lithno-iontové baterie. Keywords: accumulators; nanocomposite electrode materials Available at various institutes of the ASCR
Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries

The article treats of electrode materials for lithium secondary batteries, concretely nanostructured Li4Ti5O12....

Jirák, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases