Number of found documents: 565
Published from to

Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.
Stavárek, Petr
2017 - Czech
Keywords: microreactor; process intesification; hydrogenations Available in a digital repository NRGL
Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.
Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
2017 - Czech
Keywords: breakage; anisotropic particle shape; uniaxial compression Available in a digital repository NRGL
Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.

Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
Ústav chemických procesů, 2017

Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.
Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
2017 - Czech
Keywords: modeling; fractionation; curcuma Available in a digital repository NRGL
Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý.

Topiař, Martin; Sovová, Helena; Sajfrtová, Marie
Ústav chemických procesů, 2017

Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.
Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
2017 - Czech
Keywords: bubble; surfactant; coalescence Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů.

Orvalho, Sandra; Štiková, L.; Stanovský, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.
Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; biochar Available in a digital repository NRGL
Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.

Příspěvek se zabývá materiálovou a energetickou bilancí pyrolýzy suchého stabilizovaného čistírenského kalu a základními vlastnostmi a složením pyrolýzních produktů.

Moško, Jaroslav; Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Brynda, Jiří; Larkhayeva, K.; Zach, Boleslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2017

Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
2017 - Czech
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme. Polypores can serve as long-term bioindicators of air pollution by heavy metals. The aim of this work was to investigate their potential to monitor concentration of mercury species in the air. Keywords: mercury; speciation analysis Available in a digital repository NRGL
Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.

Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který ...

Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2017

Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány na prvkové složení (PIXE) a vzorky z let 2009/2010 také na iontové složení (IC). K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM2.5 byl použit model Positive Matrix Factorization (PMF). Pokles koncentrací téměř všech prvků za sledované období je zřejmý. Mírný nárůst koncentrací K odpovídá nárůstu spotřeby biomasy k domácímu vytápění. Výsledkem modelu bylo pět faktorů pro období let 1993/94/95 a 6 faktorů pro období let 2009/2010. Pět faktorů pro období let 1993/94/95 bylo určeno jako spalování hnědého uhlí, spalování topného oleje/ropy/nafty, prach z dálkového transportu, resuspendovaný prach/půda a spalování černého uhlí. Pro období let 2009/2010 bylo určeny faktory sírany, dusičnany, domácí spalování, průmysl, resuspendovaný prach a smíšený faktor mořský aerosol a prach z dálkového transportu. Hlavní zdroje, industriální zdroje regionálního původu, spalující uhlí/olej/ropu/naftu v devadesátých letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu.\n The objective of this study is to compare the PM2.5 chemical composition and sources at a rural background site in Central Europe between the years 1993/1994/1995 and 2009/2010. Chemical analysis of PM2.5 for 29/26 elements by PIXE and water-soluble inorganic ions by IC (2009/2010) was performed. The Positive Matrix Factorization (PMF) was applied to the chemical composition of PM2.5 to identify its sources. The results of chemical analysis and source apportionment have been compared. The decrease in time of almost all elements concentrations especially the metals regulated by the EU Directive are evident. The median ratios show significant improvement in levels of analysed elements in PM2.5. Slight increase of K levels points to rise in the residential wood combustion. The apportioned sources in the years 1993/94/95 were brown coal combustion, oil combustion, dust – long-range transport, re-suspended dust/soil and black coal combustion. The industrial combustion of brown/black coal and oil of the regional origin dominated. The six factors in the years 2009/2010 were assigned as sulphate, nitrate, residential heating, industry, re-suspended dust, sea salt + dust/soil – LRT. The secondary sulphate from coal combustion and residential biomass burning of the local origin dominated. Keywords: chemical composition; rural background site; metals Available in a digital repository NRGL
Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.

Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Krejčí, R.; Swietlicki, E.; Havránek, Vladimír; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.
Vejražka, Jiří
2017 - Czech
Keywords: turbulent flow; bubbles; drops Available in a digital repository NRGL
Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.

Vejražka, Jiří
Ústav chemických procesů, 2017

Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů.
Cerhová, Marie; Sajfrtová, Marie; Matějová, L.; Dřínek, Vladislav; Daniš, S.; Jandová, Věra
2017 - Czech
Keywords: aerogel; crystallization; anatase Available in a digital repository NRGL
Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů.

Cerhová, Marie; Sajfrtová, Marie; Matějová, L.; Dřínek, Vladislav; Daniš, S.; Jandová, Věra
Ústav chemických procesů, 2017

Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin.
Hanika, Jiří; Šolcová, Olga; Rousková, Milena; Topiař, Martin; Hajšlová, J.; Kaštánek, P.
2017 - Czech
Keywords: biorefinering; natural resources; bio-waste Available in a digital repository NRGL
Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům: izolace látek z bio-odpadů a rostlin.

Hanika, Jiří; Šolcová, Olga; Rousková, Milena; Topiař, Martin; Hajšlová, J.; Kaštánek, P.
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases