Number of found documents: 116
Published from to

Dvě strategie v ekosystému stojatých vod
Hrbáček, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: ekosystémy; strategie Available at various institutes of the ASCR
Dvě strategie v ekosystému stojatých vod

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni - srovnání s údolní nádrží
Matěna, Josef; Slavík, O.; Pichlová, R.; Karaová, L.; Korotvička, M.
2000 - Czech
Keywords: biologie; půdní biologie Available at various institutes of the ASCR
Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni - srovnání s údolní nádrží

Matěna, Josef; Slavík, O.; Pichlová, R.; Karaová, L.; Korotvička, M.
Hydrobiologický ústav, 2000

Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže
Devetter, Miloslav; Seďa, Jaromír
2000 - Czech
Keywords: preference; hydrologie jezer Available at various institutes of the ASCR
Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže

Devetter, Miloslav; Seďa, Jaromír
Hydrobiologický ústav, 2000

Vztah změn podílu perlooček > 0.7 mm v jejich celkové biomase k změně koncentrace chlorofylu, biomasy a druhovému složení fytoplanktonu
Hrbáček, Jaroslav
2000 - Czech
Keywords: změny; biomasa Available at various institutes of the ASCR
Vztah změn podílu perlooček > 0.7 mm v jejich celkové biomase k změně koncentrace chlorofylu, biomasy a druhovému složení fytoplanktonu

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2000

Může dravá perloočka Leptodora kindtii významným způsobem ovlivnit společenstvo zooplanktonu?
Pichlová, Radka
2000 - Czech
Keywords: pospolitost; biocenózy Available at various institutes of the ASCR
Může dravá perloočka Leptodora kindtii významným způsobem ovlivnit společenstvo zooplanktonu?

Pichlová, Radka
Hydrobiologický ústav, 2000

Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Růžička, Martin
2000 - Czech
Keywords: vodárenské nádrže; pitná voda Available at various institutes of the ASCR
Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Růžička, Martin
Hydrobiologický ústav, 2000

Vliv protozoální predace na dynamiku a složení bakteriálních společenstev v nádrži Římov
Šimek, Karel; Horňák, Karel; Mašín, Michal; Nedoma, Jiří
2000 - Czech
Keywords: dynamika; složení Available at various institutes of the ASCR
Vliv protozoální predace na dynamiku a složení bakteriálních společenstev v nádrži Římov

Šimek, Karel; Horňák, Karel; Mašín, Michal; Nedoma, Jiří
Hydrobiologický ústav, 2000

Biodiverzita plůdkových společenstev v údolních nádržích a řekách
Matěna, Josef; Slavík, O.; Kubečka, Jan
2000 - Czech
Keywords: údolní nádrže; vodní toky Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita plůdkových společenstev v údolních nádržích a řekách

Matěna, Josef; Slavík, O.; Kubečka, Jan
Hydrobiologický ústav, 2000

Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov
Vašek, M.; Čech, M.; Draštík, V.; Dušek, D.; Hladík, M.; Kubečka, Jan; Matěna, Josef; Peterka, J.; Pokorný, P.; Prchalová, M.; Štafa, P.
2000 - Czech
Keywords: nádrže; kolísání napětí Available at various institutes of the ASCR
Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov

Vašek, M.; Čech, M.; Draštík, V.; Dušek, D.; Hladík, M.; Kubečka, Jan; Matěna, Josef; Peterka, J.; Pokorný, P.; Prchalová, M.; Štafa, P.
Hydrobiologický ústav, 2000

Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi
Vrba, Jaroslav; Kopáček, Jiří; Fott, J.; Šantrůčková, Hana; Veselý, J.; Vicena, I.
2000 - Czech
Keywords: výzkum; management Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi

Vrba, Jaroslav; Kopáček, Jiří; Fott, J.; Šantrůčková, Hana; Veselý, J.; Vicena, I.
Hydrobiologický ústav, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases