Number of found documents: 6846
Published from to

Detailed Investigation of Human Galectins -1 and -3 by employing selectively deoxyfluorinated N-acetyllactosamines
Kurfiřt, Martin
2023 - English
This work is focused on a detailed investigation of supramolecular recognition events between human galectins -1 and -3 and monodeoxyfluorinated N-acetyllactosamine probes, which were previously prepared in our laboratory. The recognition was studied using a combination of X-ray crystallography, isothermal titration calorimetry and several advanced NMR techniques, such as 19F T2-filter, 1H–1H STD, 1H–15N CSP or 19F EXSY. These techniques provided insight into the thermodynamics and kinetics of recognition and enabled us to uncover of subtle differences between both investigated galectins. Such differences could be potentially exploited in the selective targeting of individual galectins with important implications for the galectins-focused\npharmaceutic industry. Keywords: galectins; NMR techniques; pharmaceutic industry Available in a digital repository NRGL
Detailed Investigation of Human Galectins -1 and -3 by employing selectively deoxyfluorinated N-acetyllactosamines

This work is focused on a detailed investigation of supramolecular recognition events between human galectins -1 and -3 and monodeoxyfluorinated N-acetyllactosamine probes, which were previously ...

Kurfiřt, Martin
Ústav chemických procesů, 2023

The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by a two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamics
Harrandt, Václav
2023 - English
This contribution deals with a new theory describing mass transport in the vicinity of the measuring two-segment strip probe. Analytical formulas for the mass transfer coefficients of the front and the rear electrodes were derived. At the same time, the correctness of these formulas was confirmed by the numerical solution of the convectiondiffusion transport equation. Keywords: transport phenomena; electrodes; wall shear stress Available in a digital repository NRGL
The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by a two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamics

This contribution deals with a new theory describing mass transport in the vicinity of the measuring two-segment strip probe. Analytical formulas for the mass transfer coefficients of the front and ...

Harrandt, Václav
Ústav chemických procesů, 2023

(NE)ZÁVISLOST AKTIVACE AEROSOLU NA POZICI V OBLAKU
Zíková, Naděžda; Pokorná, Petra; Sedlák, Pavel; Sokol, Zbyněk; Ždímal, Vladimír
2023 - Czech
Na hoře Milešovka v České republice bylo provedeno pět in situ kampaní zaměřených na interakci aerosolu s oblakem, jejichž cílem bylo získat více informací o aktivaci aerosolu a její závislosti na meteorologických parametrech, především vertikální rychlosti proudění vzduchu a poloze v oblaku. Aktivovaná frakce byla vypočtena z rozdílu koncentrací naměřených za vtokem celého vzduchu a za vtokem PM2,5 . Obsah kapalné vody (LWC) byl vypočten z dohlednosti, poloha základny mraku byla odhadnuta z údajů ceilometru. Vertikální rychlost proudění vzduchu byla odhadnuta z radarového měření oblačnosti. Nebyla zjištěna žádná silná závislost mezi dohledností a vertikální rychlostí, což naznačuje, že oblačnost na stanici je většinou advekčního nebo inverzního původu. Viditelnost i LWC závisí na poloze v oblaku, přičemž nejvyšší hodnoty LWC byly zjištěny, když se stanice nacházela ve výšce 100 až 400 m nad základnou oblaku, nezávisle na skutečné hodnotě. Five in situ campaigns focused on aerosol-cloud interactions were conducted at Mount Milešovka in the Czech Republic to gain more insight into aerosol activation and its dependence on meteorological parameters, mainly vertical air velocity and position within the cloud. The activated fraction was calculated from the difference of concentrations measured behind the whole air inlet and the PM2.5 inlet. The liquid water content (LWC) was calculated from visibility, cloud base position was estimated from ceilometer data. Vertical air velocity was estimated from cloud radar. No strong dependence was found between visibility and vertical velocity, suggesting that the clouds at the station are mostly of advection or inversion origin. Both visibility and LWC depend on the position within the cloud, with the highest LWC values found when the station was between 100 and 400 m above the cloud base, independently of the actual value. Keywords: atmospheric aerosols; activation; cloud base Available in a digital repository NRGL
(NE)ZÁVISLOST AKTIVACE AEROSOLU NA POZICI V OBLAKU

Na hoře Milešovka v České republice bylo provedeno pět in situ kampaní zaměřených na interakci aerosolu s oblakem, jejichž cílem bylo získat více informací o aktivaci aerosolu a její závislosti na ...

Zíková, Naděžda; Pokorná, Petra; Sedlák, Pavel; Sokol, Zbyněk; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2023

3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis
Šikula, M.; Vaněčková, Eva; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam
2023 - English
Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, \nreported designs still rely on conventional optical components (windows and cuvettes). In this \nwork, we apply bi-material FDM 3DP combining electrically conductive and optically \ntranslucent filaments to manufacture a fully integrated microfluidic SEC device. Employing cyclic \nvoltammetric measurements with redox probes, we demonstrate that the platform allows SEC sensing of \nreactants, intermediates, and products of charge transfer reactions in an oxygen- free \nenvironment. Developed approaches pave the way for SEC d vices with dramatically\nreduced costs compared to currently available commercial platforms.\n Keywords: spectroelectrochemistry; three-dimensional printing; fused deposition modeling Available on request at various institutes of the ASCR
3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis

Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, ...

Šikula, M.; Vaněčková, Eva; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes
Kocábová, Jana; Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Valášek, M.; Hromadová, Magdaléna
2023 - English
This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold bead electrode and provides a comparison with SAM based on\n[Os(terpy)2]2+ tripodal molecules without diluting terpyridine tripodal molecules. It is shown\nthat both arrangements enable reproducible preparation of well-defined compact films. The\nelectron transfer rate constant for mixed SAM was determined from cyclic voltammograms\naccording to Laviron’s analysis and compared with the rate constant obtained previously for\nSAM containing only [Os(terpy)2]2+ tripod. Keywords: transition metal complexes; terpyridine; tripodal anchor Available on request at various institutes of the ASCR
Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes

This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold ...

Kocábová, Jana; Nováková Lachmanová, Štěpánka; Vavrek, František; Valášek, M.; Hromadová, Magdaléna
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Elimination Voltammetry with Linear Scan: Advantages and Disadvantages
Navrátil, Tomáš; Trnková, L.; Hrdlička, Vojtěch; Li, X.
2023 - English
Elimination voltammetry with linear scan (EVLS) represents an almost traditional\nmathematical method that helps to obtain additional and detailed information about the recorded\nelectrochemical signals and therefore, to better understand the analyzed systems. Although it\nhas been substantially developed and expanded during its existence of more than a quarter of a\ncentury and has found many areas of application, like any other mathematical and experimental\nmethod, it exhibits several advantages and disadvantages. In this contribution, we summarize\nits strengths, weaknesses, opportunities, as well as threats.\n Keywords: elimination voltammetry with linear scan; advantages; disadvantages Available on request at various institutes of the ASCR
Elimination Voltammetry with Linear Scan: Advantages and Disadvantages

Elimination voltammetry with linear scan (EVLS) represents an almost traditional\nmathematical method that helps to obtain additional and detailed information about the recorded\nelectrochemical ...

Navrátil, Tomáš; Trnková, L.; Hrdlička, Vojtěch; Li, X.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Interpretace spekter EI
Polášek, Miroslav
2023 - Czech
Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter. Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci. Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace různých tříd organických sloučenin, které bude probíhat v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků. Introduction to the interpretation of mass spectra. Basic mechanisms of fragmentation reactions in electron ionization. An intensive exercise on selected examples of mass spectra of electron ionization of different classes of organic compounds, which will be carried out in the spirit of the elementary didactic principle of progression from simple to complex with maximum emphasis on the independent work of the participants.\n\n Keywords: mass spectrometry; EI; data analysis Available at various institutes of the ASCR
Interpretace spekter EI

Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter. Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci. Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ...

Polášek, Miroslav
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže.
Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
2023 - Czech
Pro hlavní přítok do vodárenské nádrže Římov byly vyhodnoceny dlouhodobé a sezónní změny koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a jejich příčiny v letech 1969–2021. Long-term and seasonal changes in dissolved organic carbon (DOC) concentration and their causes in the years 1969–2021 were evaluated for the main tributary to the Římov water supply reservoir. Keywords: water; dissolved organic matter; reservoir Available at various institutes of the ASCR
Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže.

Pro hlavní přítok do vodárenské nádrže Římov byly vyhodnoceny dlouhodobé a sezónní změny koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a jejich příčiny v letech 1969–2021....

Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
Biologické centrum, 2023

Influence of recreational activities on the distribution of forest wild boar rooting
Drimaj, J.; Balková, M.; Špoula, J.; Kamler, J.; Mikulka, O.; Plhal, R.; Homolka, Miloslav
2023 - English
The wild boar is a widely distributed and locally very numerous animal. The same is true in the conditions of Central Europe. Outside the growing season, it concentrates in forests, where it also actively searches for food sources. During this activity, it disturbs the soil surface, thereby significantly affecting the dynamics of the ecosystem. From an economic point of view, it limits the natural renewal of tree species, but from an ecological point of view, it changes habitat conditions and thus helps to increase biodiversity. Factors influencing the distribution of rooting across forest stands may be different. In this paper, we focused on the human factor and its influence on the rooting activity of wild boar in the Hodonínská Dúbrava, National natural monuments. Keywords: animal activity; disturbance; diversity; soil surface; wildlife Fulltext is available at external website.
Influence of recreational activities on the distribution of forest wild boar rooting

The wild boar is a widely distributed and locally very numerous animal. The same is true in the conditions of Central Europe. Outside the growing season, it concentrates in forests, where it also ...

Drimaj, J.; Balková, M.; Špoula, J.; Kamler, J.; Mikulka, O.; Plhal, R.; Homolka, Miloslav
Ústav biologie obratlovců, 2023

Forest springs, a safe source of drinking water?
Mikuška, Pavel; Alexa, Lukáš; Kouřilová, S.; Cigánková, Hana; Křůmal, Kamil; Itterheimová, Petra; Kubáň, Petr; Matoušek, Tomáš; Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin
2023 - English
Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but bacteriological results indicate faecal pollution of water in majority studied springs. Keywords: spring; forest; chemical pollution; bacteriological contamination Available in digital repository of the ASCR
Forest springs, a safe source of drinking water?

Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but ...

Mikuška, Pavel; Alexa, Lukáš; Kouřilová, S.; Cigánková, Hana; Křůmal, Kamil; Itterheimová, Petra; Kubáň, Petr; Matoušek, Tomáš; Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin
Ústav analytické chemie, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases