Number of found documents: 184
Published from to

Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
Střeštík, Jaroslav
2007 - Czech
Byly zkoumány střednědobé změny v délkách slunečních cyklů na základě publikovaných dat slunečních skvrn od r. 1500 a odhadů minim a maxim slunečních cyklů až k r. 200 před Kr. Data publikovaná různými autory se značně liší a to tím více, čím dále do minulosti zasahují. In the published data of anuual sunspot numbers since 1500 and less reliable guesses of positions of minima and maxima of solar cycles since 200 B.C. middle-term changes in the cycle lenghts have been investigated. Data published by different authors differ considerably, the more the further to the past they go. Keywords: solar cycles; middle-term changes; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity

Byly zkoumány střednědobé změny v délkách slunečních cyklů na základě publikovaných dat slunečních skvrn od r. 1500 a odhadů minim a maxim slunečních cyklů až k r. 200 před Kr. Data publikovaná ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2007

Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005
Zedník, Jan; Hudová, Zuzana
2007 - Czech
Dne 25. října 2005 v 10:58 SELČ udeřilo na Hronovsku tektonické zemětřesení o velikosti 3.3 na Richterově stupnici. Hloubka ohniska se odhaduje na 5 km. Otřes byl pocítěn ve 31 obcích v oblasti a způsobil mírné škody na několika budovách blízko epicentra. The Hronov region was hit by a moderate size earthquake of magnitude 3.3 on October 25, 2005. The depth of the hypocenter was estimated to 5 km. The shaking was felt by many people in 31 towns and villages in the region and caused minor damage on several buildings close to the epicenter. Keywords: earthquake; Hronov-Porici fault zone; seismological stations Available at various institutes of the ASCR
Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005

Dne 25. října 2005 v 10:58 SELČ udeřilo na Hronovsku tektonické zemětřesení o velikosti 3.3 na Richterově stupnici. Hloubka ohniska se odhaduje na 5 km. Otřes byl pocítěn ve 31 obcích v oblasti a ...

Zedník, Jan; Hudová, Zuzana
Geofyzikální ústav, 2007

Symbolical Numeric Process for error transformation
Kolář, Petr
2007 - English
A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been developed. Rozklad MT je rutinní avšak nelineární postup, který nedovoluje aplikovat standardní vzorce pro šíření chyb. Proto byl vyvinut nový symbolicko numerický postup. Keywords: MATLAB program; Symbolical Numeric Processes; moment tensors Available at various institutes of the ASCR
Symbolical Numeric Process for error transformation

A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2007

Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
Čech, J.; Střeštík, Jaroslav
2007 - Czech
Je diskutována sekulární sluneční perioda o délce cca 1172 let a její souvislost s heliocentrickými souřadnicemi poloh nejvěžších planet sluneční soustavy. A secular period of solar activity lasting about 1172 years and its connection to heliocentric coordinates of the positions of the biggest planets of the solar system is being discussed. Keywords: solar cycles; planets; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy

Je diskutována sekulární sluneční perioda o délce cca 1172 let a její souvislost s heliocentrickými souřadnicemi poloh nejvěžších planet sluneční soustavy....

Čech, J.; Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2007

Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.
2007 - Czech
V univerzitním objektu Klementinum v Praze se měří teploty vzduchu každý den od r. 1775 bez přerušení. Jasný je pravidelný růst průměrné teploty vzduchu od poloviny 19. století do dneška a pokles teploty vzduchu v první polovině 19. století. In the University campus Klementinum in Prague air temperatures have been recorded every day since 1775 till now without interruption. The regular increase of the average air temperature starting in the middle of the 19th century and lasting till now is clear, and the decrease in the first half of the 19th century as well. Keywords: climatic change; air temperature; seasonal differences Available at various institutes of the ASCR
Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let

V univerzitním objektu Klementinum v Praze se měří teploty vzduchu každý den od r. 1775 bez přerušení. Jasný je pravidelný růst průměrné teploty vzduchu od poloviny 19. století do dneška a pokles ...

Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.
Geofyzikální ústav, 2007

Interaktivní prohlížeč seismických signálů "OP"
Kolář, Petr
2006 - Czech
Prezentujeme nový interaktivní prohlížeč digitálních seismických signálů. Prohlížeč je primárně určen pro detailní analýzy záznamů vybraných seismických jevů, důraz je kladen na široké možnosti zpracování dat, jakož i na uživatelsky přátelské grafické ovládání. We introduce a new interactive viewer of digital seismic signals. The viewer is designated for detailed analysis of records of selected seismic events; numerous numerical tools as well as interactive user friendly graphical controls are available. Keywords: seismic signals; seismograms; MATLAB program Available at various institutes of the ASCR
Interaktivní prohlížeč seismických signálů "OP"

Prezentujeme nový interaktivní prohlížeč digitálních seismických signálů. Prohlížeč je primárně určen pro detailní analýzy záznamů vybraných seismických jevů, důraz je kladen na široké možnosti ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2006

Seismologická stanice Úpice
Zedník, Jan
2006 - Czech
Seismologická stanice Úpice byla zřízena Geofyzikálním ústavem na hvězdárně v Úpici v r. 1986. V r. 2003 byla stanice modernizována digitální registrací. Data jsou přes Internet nepřetržitě přenášena do Geofyzikálního ústavu v Praze a vyhodnocována společně s ostatními stanicemi České regionální seismické sítě. Seismological station Úpice was established by the Geophysical Institute ASCR at the Astronomical observatory in Úpice in 1986. Digital acquisition system was installed in the station in 2003. Data are transmitted in real time by Internet to the Geophysical Institute in Prague for a joint analysis with other stations of the Czech Regional Seismic Network. Keywords: seismological station; Úpice; seismic network Available at various institutes of the ASCR
Seismologická stanice Úpice

Seismologická stanice Úpice byla zřízena Geofyzikálním ústavem na hvězdárně v Úpici v r. 1986. V r. 2003 byla stanice modernizována digitální registrací. Data jsou přes Internet nepřetržitě přenášena ...

Zedník, Jan
Geofyzikální ústav, 2006

Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou
Střeštík, Jaroslav
2006 - Czech
V souvislosti s klimatickou změnou, která se projevuje především globálním oteplením, vyvzstává také otázka, zda se podnebí u nás, případně na jiných místech na Zemi, stává více kontinentálníim či více přímořským. In connection with the long-term climatic change, manifested especially by the global warming, a question appears, whether the climate in our country, or in Europe in general, is going to be more continental or more oceanic. Keywords: climatic change; global warming; continentality Available at various institutes of the ASCR
Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou

V souvislosti s klimatickou změnou, která se projevuje především globálním oteplením, vyvzstává také otázka, zda se podnebí u nás, případně na jiných místech na Zemi, stává více kontinentálníim či ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2006

Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
Střeštík, Jaroslav; Verö, J.
2006 - Czech
Délky letorostů vinné révy změřené dne 24. dubna každého roku počínaje 1740, archivované v městském muzeu v Köszegu, byly porovnány s teplotami vzduchu v březnu a v dubnu pozorovanými na blízkých stanicích. Hodnoty korelačních koeficientů dosahují více než 0,6 a klesají se vzdáleností stanice od Köszegu. Také dlouhodobý chod teploty vzduchu v jarních měsících a délek letorostů si vcelku odpovídají. Korelace byly vyšší při porovnání teploty s logaritmem nebo druhou odmocninou délky letorostů. Korelace délky letorostů s jinými veličinami byly slabé. Výsledky potvrzují, že v období 1740 až 1780 byly jarní teploty většinou poměrně vysoké, určitě vyšší než v 19. století. Lengths of grapevine sprouts measured on the 24th April since 1740 and archived in the town museum in Köszeg have been compared with air temperatures observed in March and April at different station in the vicinity. Correlation coefficients reach more than 0.6 and decrease with the increasing distance from Köszeg. Also the long-term course of spring temperature and grapevine sprouts corresponds to each other. Correlation was higher when temperatures were compared with logarithms or square roots of the grapevine lengths. Correlations of the lengths with other quantities were poor. These results confirm that during 1740 to 1780 spring temperatures were relatively high, surely higher than those in the 19th century. Keywords: grapevine sprouts; spring air temperatures; Hungary Available at various institutes of the ASCR
Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století

Délky letorostů vinné révy změřené dne 24. dubna každého roku počínaje 1740, archivované v městském muzeu v Köszegu, byly porovnány s teplotami vzduchu v březnu a v dubnu pozorovanými na blízkých ...

Střeštík, Jaroslav; Verö, J.
Geofyzikální ústav, 2006

Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Horáček, Josef
2006 - Czech
Byla shromážděna data týkající se slunečních energetických eventů publikovaná v letech 1996-2004 v denních zprávách USAF/NOAA. Analýza jednotlivých typů těchto eventů ukázala, že míra jejich geoefektivity závisí jak na jejich mohutnosti, tak na místě jejich výskytu na slunečnínm disku. Výsledky jsou shrnuty do tabulek a rozptylových grafů. Data concerning solar energetic events published in the years 1996-2004 by the USAF/NOAA in the form of their daily reports were collected. Analysis of individual event types shows that the degree of their geoeffectivness depends both on their size and on their solar disc location. The results are summed up in tables and scatter graphs. Keywords: solar energetic events; geoeffectivness; USAF/NOAA Available at various institutes of the ASCR
Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity

Byla shromážděna data týkající se slunečních energetických eventů publikovaná v letech 1996-2004 v denních zprávách USAF/NOAA. Analýza jednotlivých typů těchto eventů ukázala, že míra jejich ...

Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Horáček, Josef
Geofyzikální ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases