Number of found documents: 107
Published from to

Didaktická hra Stavíme dům
Roubíček, Filip
2003 - Czech
V článku je popsána aktivita zaměřená na rozvoj některých geometrických dovedností,jako jsou modelování a zobrazování trojrozměrných objektů a komunikačních dovedností ve vyučování geometrii. In the paper is described an activity focused on developing some geometric skills, such as modelling and representing three-dimensional objects, and communication skills in the teaching of geometry. Keywords: teaching of geometry; communication Available on request at various institutes of the ASCR
Didaktická hra Stavíme dům

V článku je popsána aktivita zaměřená na rozvoj některých geometrických dovedností,jako jsou modelování a zobrazování trojrozměrných objektů a komunikačních dovedností ve vyučování geometrii....

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2003

Metoda sdružených gradientů
Křížek, Michal; Segeth, Karel
2003 - Czech
V článku je představena základní myšlenka metody sdružených gradientů pro řešení velkých soustav lineárních algebraických rovnic. The paper introduces the main idea of the conjugate gradient method for solving large systems of linear algebraic equations. Keywords: direct methods; iterative methods; conjugate gradients Available at various institutes of the ASCR
Metoda sdružených gradientů

V článku je představena základní myšlenka metody sdružených gradientů pro řešení velkých soustav lineárních algebraických rovnic....

Křížek, Michal; Segeth, Karel
Matematický ústav, 2003

Zdokonalování kultury vyučování matematice cestou kolektivní reflexe učitelů
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2003 - Czech
Příspěvek je založen na příkladech reflexí,(sebereflexí) a kolektivních reflexí učitelů. Vychází z přesvědčení, že kultivace učitelovy sebereflexe a systematické provádění kolektivní reflexe může změnit charakter a zvýšit kulturu matematického vzdělání. Contribution is based on the samples of reflections (selfreflections) and collective reflections of teachers starting point is belief that the cultivation of selfreflection and systematical realisation of collective reflection can change character and improve quality of mathematics education. Keywords: selfreflection; collective reflection; mathematic education Available on request at various institutes of the ASCR
Zdokonalování kultury vyučování matematice cestou kolektivní reflexe učitelů

Příspěvek je založen na příkladech reflexí,(sebereflexí) a kolektivních reflexí učitelů. Vychází z přesvědčení, že kultivace učitelovy sebereflexe a systematické provádění kolektivní reflexe může ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2003

Tvorba úloh pro Matematickou olympiádu
Šimša, Jaromír
2003 - Czech
Příspěvek je věnován osobnímu pohledu autora na historii a současný stav výběru úloh pro Matematickou olympiádu v České republice. The contribution presents the authorďs personal view of the history and present state of the selection of problems for the Mathematical Olympiad in the Czech republic. Keywords: mathematical contents; problem solving Available at various institutes of the ASCR
Tvorba úloh pro Matematickou olympiádu

Příspěvek je věnován osobnímu pohledu autora na historii a současný stav výběru úloh pro Matematickou olympiádu v České republice....

Šimša, Jaromír
Matematický ústav, 2003

Kolektivní reflexe ve vyučování matematice
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2003 - Czech
V příspěvku je ukázáno, jak skupina učitelů-elementaristů chápe a hodnotí své kompetence v průběhu přípravy, realizace, analýzy a hodnocení několika vyučovacích experimentů. Je naznačen růst oborově-didaktické kompetence učitelů. Podkladem pro napsání článku jsou videozáznamy vyučovacích hodin. The contribution is based on analysis of several video-tapes of mathematics lessons. It is shown how the group of elementary teachers understands and evaluates their competences in the course of preparation, realisation and assessmentseveral teaching experiments. Improvement of their subject-didactical competence is outlined. Keywords: action research; collective reflection; competences Available on request at various institutes of the ASCR
Kolektivní reflexe ve vyučování matematice

V příspěvku je ukázáno, jak skupina učitelů-elementaristů chápe a hodnotí své kompetence v průběhu přípravy, realizace, analýzy a hodnocení několika vyučovacích experimentů. Je naznačen růst ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2003

Matematické a numerické modelování polovodičové součástky
Segeth, Karel
2002 - Czech
Matematické a numerické modelování funkce polovodičové součástky je úloha velkého praktického a strategického významu. Proto bylo tomuto modelování v posledních letech věnováno ve světě mnoho teoretického i praktického úsilí. Mathematical and numerical modeling of the function of a semiconductor device is a problem of great practical as well as strategical importance. Recently, this modeling has been devoted much theoretical as well as practical effort in the world. Keywords: mathematical model of a semiconductor device; numerical modeling Available at various institutes of the ASCR
Matematické a numerické modelování polovodičové součástky

Matematické a numerické modelování funkce polovodičové součástky je úloha velkého praktického a strategického významu. Proto bylo tomuto modelování v posledních letech věnováno ve světě mnoho ...

Segeth, Karel
Matematický ústav, 2002

Rychlé přímé metody
Práger, Milan
2002 - Czech
V článku je stručný přehled standardních rychlých metod pro řešení soustav vzniklých při numerickém řešení eliptických okrajových úloh. Je stručně ukázáno, jak tyto metody použít k řešení obecnějších úloh. Jsou nalezeny všechny polygony a čtyřstěny, na nichž lze okrajové úlohy řešit pomocí rychlých metod. A short survey of standard fast methods for the solution of algebraic systems arising when solving elliptic boundary value problems. It is shown how these methods can be used for the solution of more general problems. AAll polygons and tetrahedra are found where boundary problems can be transformedby reflection and solved with fast methods. Keywords: poisson equation; boundary value problems; fast direct solver Available at various institutes of the ASCR
Rychlé přímé metody

V článku je stručný přehled standardních rychlých metod pro řešení soustav vzniklých při numerickém řešení eliptických okrajových úloh. Je stručně ukázáno, jak tyto metody použít k řešení obecnějších ...

Práger, Milan
Matematický ústav, 2002

Zajímavé geometrické úlohy
Šimša, Jaromír
2002 - Czech
V příspěvku jsou vyloženy tematicky propojené extremální úlohy z geometrie, které lze řešit metodami přístupnými žákům základních škol. We consider a set of thematically connected extremal geometric problems which are solvable by methods known to junior-school pupils. Keywords: extremal geometric problems; Torricelli point of a triangle Available at various institutes of the ASCR
Zajímavé geometrické úlohy

V příspěvku jsou vyloženy tematicky propojené extremální úlohy z geometrie, které lze řešit metodami přístupnými žákům základních škol....

Šimša, Jaromír
Matematický ústav, 2002

Geometrický výběr
Saxl, Ivan; Beneš, V.
2002 - Czech
Objektem statistického hodnocení bývají stále častěji data popisující objekty nejrůznějšího druhu rozmístěné v prostoru. Předmětem zkoumání jsou jednak objekty samotné, resp. jejich prostorové rozmístění, jednak jejich vnitřní struktura, rozmístění jejích komponent příp. jejich interakce. The laws of geometric sampling objects in 2D and 3D are presented and discussed. Keywords: geometric sampling Available at various institutes of the ASCR
Geometrický výběr

Objektem statistického hodnocení bývají stále častěji data popisující objekty nejrůznějšího druhu rozmístěné v prostoru. Předmětem zkoumání jsou jednak objekty samotné, resp. jejich prostorové ...

Saxl, Ivan; Beneš, V.
Matematický ústav, 2002

Výpočetní složitost (rychlost výpočtu)
Práger, Milan
2002 - Czech
Práce pojednává o krátkém základním popisu problémů výpočetní složitosti pro neodbornou veřejnost. Na jednoduchých příkladech je vzato číslo aritmetických operací (vymezující rychlost výpočtu) a možné cesty jeho redukce jsou ukázány. Např. dyadická redukce, která je použita k sestavení FFT. A short elementary description of the problems of computing complexity for nonspecialists. On simple examples the number of arithmetic operations (determining the speed of the computation) is considered and possible ways of its reduction are shown. E.g. the dyadic reduction that is used to the construction of FFT. Keywords: computing complexity; dyadic reduction; fast Fourier transform Available at various institutes of the ASCR
Výpočetní složitost (rychlost výpočtu)

Práce pojednává o krátkém základním popisu problémů výpočetní složitosti pro neodbornou veřejnost. Na jednoduchých příkladech je vzato číslo aritmetických operací (vymezující rychlost výpočtu) a možné ...

Práger, Milan
Matematický ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases