Number of found documents: 66
Published from to

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zedková, Irena
2011 - Czech
Keywords: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; výzkumné instituce; dopravní výzkum; doprava; dopravní infrastruktura; bezpečnost silničního provozu; Transport Research Centre; transport institutions; transport research; transport; transport infrastructure; road safety; doprava; dopravní infrastruktura; dopravní bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Zedková, Irena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Představení Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a výzkumných programů Dopravního VaV Centra (CDV Plus)
Zedková, Irena
2011 - Czech
Keywords: Centrum dopravního výzkumu; projekt CDV Plus; dopravní výzkum; výzkumné programy; Transport Research Centre; CDV Plus Project; transport research; research programs; výzkumné programy Available in a digital repository NRGL
Představení Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a výzkumných programů Dopravního VaV Centra (CDV Plus)

Zedková, Irena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu
Drápela, Emil; Schmeidler, Karel
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; humanitní vědy; psychologie; sociologie; pedagogika; urbanismus; pěší infrastruktura; transport; transport research; humanities science; psychology; sociology; pedagogy; urbanism; pedestrian infrastructure; doprava; psychologie; sociologie; pedagogika; urbanismus Available in a digital repository NRGL
Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu

Drápela, Emil; Schmeidler, Karel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010
Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; celostátní sčítání dopravy; dopravní výkon; dopravní proud; intenzita dopravy; výsledky sčítání; transport; traffic; traffic count; traffic flow; doprava; silniční provoz; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010

Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu
Huzlík, Jiří
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; životní prostředí; alternativní paliva; modelování dopravy; hluková zátěž; transport; research; environment; alternative fuels; transport modeling; noise pollution; doprava; výzkum; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu

Huzlík, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: doprava; inteligentní dopravní systémy; ITS; financování; projekt P3ITS; transport; ITS; funding; project P3ITS; doprava; dopravní telematika Available in a digital repository NRGL
Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie; transport; research; road traffic; safety; traffic accidents; transport infrastructure; environment; transport psychology; doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)
Mikulík, Josef
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; hloubková analýza dopravních nehod; HADN; road transport; traffic; accidents; safety; analysis; HADN; silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; dopravní provoz; nehody; analýza Available in a digital repository NRGL
Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)

Mikulík, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Hloubková analýza dopravních nehod - technická část
Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; hloubková analýza dopravních nehod; bezpečnost; sběr dat; HADN; road transport; traffic; accidents; HADN; safety; data collection; silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; bezpečnost; sběr dat; nehody Available in a digital repository NRGL
Hloubková analýza dopravních nehod - technická část

Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu
Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; humanitní vědy; aplikace; transport; transport research; humanities science; application; doprava; aplikace Available in a digital repository NRGL
Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu

Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases