Number of found documents: 224
Published from to

Zpráva o inflaci
Česká národní banka
2014 - Czech
Zpráva popisuje novou čtvrtletní makroekonomickou prognózu ČNB a zhodnocení uplynulého hospodářského a makroekonomického vývoje. Keywords: currency; forecasting; inflation; payment balance; inflace; měna; platební bilance; prognostika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o inflaci

Zpráva popisuje novou čtvrtletní makroekonomickou prognózu ČNB a zhodnocení uplynulého hospodářského a makroekonomického vývoje.

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - srpen 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vývoj a struktura zaměstnání na kratší pracovní dobu v evropském srovnání". Analýza přináší evropské srovnání využívání částečných úvazků, ze kterého mimo jiné vyplývá, že v krizovém období 2008 - 2013 byl částečné úvazky nejvíce aplikovány v zemích s vysokým růstem nezaměstnanosti a v demografických skupinách nejvíce ohrožených ztrátou zaměstnání, což pomohlo alespoň dílčím způsobem zmírnit dopady hospodářské krize na trh práce Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exch ange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the evolution and structure of part - time employment. We present a European comparison of the use of part - time employment. It reveals, among other things, that in the crisis period of 2008 – 201 3, part - time employment was most frequently used in countries with high unemployment growth and in demographic groups most at risk of redundancy. This helped to lessen – at least partly – the impacts of the economic crisis on the labour market. Keywords: inflace; hrubý domácí produkt; úroková míra; komodita; pracovní doba; trh práce Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - srpen 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vývoj a struktura zaměstnání na kratší pracovní ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - září 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Konkurenceschopnost a růst vývozu zboží ve vybraných středoevropských zemích", ve které je mimo jiné dokumentována například vyšší současná závislost zemí střední a jihovýchodní Evropy na světové poptávce v porovnání s posledními předkrizovými léty. The September issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also analyse the competitiveness and dynamics of goods exports from Central European EU member states. We find, among other things, that the current dependence of Central and South-Eastern European countries on global demand is higher than in the final pre-crisis years. Keywords: Evropská unie; Střední Evropa; European union; Central Europe; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; měnový kurz; vývoz; mezinárodní obchod Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - září 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Konkurenceschopnost a růst vývozu zboží ve ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - duben 2014
Komárek, Luboš; Babecká Kucharčuková, Oxana; Adam, Tomáš; Novotný, Filip; Klíma, Milan; Benecká, Soňa; Dušperk Raková, Marie; Hošek, Jan
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Heterogenita finančních podmínek v zemích eurozóny. Keywords: HDP; gross domestic product; GDP; inflation; interest rate; commodity; hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; komodita Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - duben 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Heterogenita finančních podmínek v zemích ...

Komárek, Luboš; Babecká Kucharčuková, Oxana; Adam, Tomáš; Novotný, Filip; Klíma, Milan; Benecká, Soňa; Dušperk Raková, Marie; Hošek, Jan
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - červen 2014
Komárek, Luboš; Babecká Kucharčuková, Oxana; Adam, Tomáš; Novotný, Filip; Klíma, Milan; Benecká, Soňa; Hošek, Jan
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu". Keywords: HDP; gross domestic product; inflation; interest rate; commodity; GDP; hrubý domácí produkt; komodita; úroková míra; inflace Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červen 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu".

Komárek, Luboš; Babecká Kucharčuková, Oxana; Adam, Tomáš; Novotný, Filip; Klíma, Milan; Benecká, Soňa; Hošek, Jan
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - únor 2014
Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Je hrozba deflace v eurozóně reálná?". Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Keywords: HDP; commodity; gross domestic product; inflation; interest rate; hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; komodita Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - únor 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Je hrozba deflace v eurozóně reálná?". Cílem ...

Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - březen 2014
Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip; Žďárek, Václav
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Dopady finanční krize na vývoj cenových úrovní v zemích Visegrádské skupiny. Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Keywords: HDP; commodity; gross domestic product; inflation; interest rate; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - březen 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Dopady finanční krize na vývoj cenových úrovní v ...

Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip; Žďárek, Václav
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - červenec 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Budoucnost zemního plynu", a to v souvislosti s rostoucí těžbou břidlicového plynu v USA a jejími dopady do cen plynu a uhlí v jednotlivých regionech světa. Keywords: břidlicový plyn; shale gas; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; zemní plyn Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červenec 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Budoucnost zemního plynu", a to v souvislosti s ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - říjen 2014
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2014 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Změny v přílivu přímých zahraničních investic a jejich výnosnosti v ČR a v zemích Střední Evropy. The October issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also analyse the changes in FDI inflows and FDI returns in the Czech Republic and Central European countries. FDI returns have been much higher (especially since 2008) in the Czech Republic than in the other Central European countries. This is due to the structure of FDI, the absence of additional tax measures reducing FDI earnings and to differences in the scale and sectoral effects of the economic and financial crisis. Keywords: hrubý domácí produkt; úroková míra; inflace; komodita; zahraniční kapitál; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - říjen 2014

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Změny v přílivu přímých zahraničních investic a ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2014

Globální ekonomický výhled - leden 2014
Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip
2014 - Czech
Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Zaměřuje se na výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Forward guidance - jako další nástroj centrálního bankovnictví?". Tato analýza se zabývá signalizací budoucí měnové politiky (FW - forward guidance), novodobým fenoménem centrálního bankovnictví. Keywords: HDP; commodity; exchange rate; gross domestic product; inflation; interest rate; hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2014

Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická ...

Adam, Tomáš; Babecká, Oxana; Benecká, Soňa; Duršpek Raková, Marie; Hošek, Jan; Klíma, Jan; Komárek, Luboš; Novotný, Filip
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases