Number of found documents: 72
Published from to

Sociální transformace bývalých uzavřených měst v Estonsku. Případová studie Paldiski a Sillamae
Batorova, Darima; Švec, Luboš; Šír, Jan
2010 - Russian
The project will focus on analytical and comparative studies of social and economical structure transformations in "closed cities" (ZATO) and in the former military cities in Estonia. The main subjects of this comparative study are former Paldiski and Sillamae. Closed cities were characterized by limited communication with outside environment and by the lack of exchange of information. The state institutions, such as police or Public Prosecutor's Office, had extended legal power there. These and other restrictive boundaries were offset by state benefits and by better abundant supplies for the city. The risk factor of local economy was the military focus in exchange for self sustainability. After the collapse of the USSR and the loss of state fundings these cities fell into a deep social and economical crisis, which is needed to overcome until now The main question of that project is if the post-soviet development of those cities has different or common elements and if in a specific way of transformation of those cities exist. Projekt se soustředí na analýzu a komparaci transformace sociálně-ekonomické struktury bývalých vojenských měst a ZATO (Zavřená autonomní teritoria) v Estonsku po roce 1991 do roku 2009. Hlavními objekty studie jsou bývalá Paldiski a Sillamae, ve kterých se nacházely sovětské atomové objekty. Uzavřená města se lišila především existencí speciálních vojenských institucí s rozšířenou pravomocí, omezeným kontaktem obyvatel s vnějškem a pohybem informací. Tato a další omezení se kompenzovala státními dávkami a lepším zásobováním měst, rizikovým faktorem však byla redukce místní ekonomiky na vojenskou výrobu. Po pádu SSSR a se ztrátou státního financování tato města propadla do hluboké sociálně-ekonomické krize, kterou se postupně snaží překonat až do současnosti. Základní otázkou projektu je to, zda sociální transformace uplatňované v případě těchto měst vykazují spíše společné nebo rozdílné rysy, na základě čehož se dá mluvit o zvláštním způsobu transformce měst. Available in a digital repository NRGL
Sociální transformace bývalých uzavřených měst v Estonsku. Případová studie Paldiski a Sillamae

The project will focus on analytical and comparative studies of social and economical structure transformations in "closed cities" (ZATO) and in the former military cities in Estonia. The main ...

Batorova, Darima; Švec, Luboš; Šír, Jan
Univerzita Karlova, 2010

SLOVNÍ ZÁSOBA KŘESŤANSTVÍ V RUSKÉM JAZYCE
Rabová, Romana; Nazarenko, Liliya; Žofková, Hana
2009 - Russian
Available in a digital repository NRGL
SLOVNÍ ZÁSOBA KŘESŤANSTVÍ V RUSKÉM JAZYCE

Rabová, Romana; Nazarenko, Liliya; Žofková, Hana
Univerzita Karlova, 2009

SLOVNÍ ZÁSOBA KŘESŤANSTVÍ V RUSKÉM JAZYCE
Rabová, Romana; Žofková, Hana; Nazarenko, Liliya
2009 - Russian
Available in a digital repository NRGL
SLOVNÍ ZÁSOBA KŘESŤANSTVÍ V RUSKÉM JAZYCE

Rabová, Romana; Žofková, Hana; Nazarenko, Liliya
Univerzita Karlova, 2009

Venedikt Jerofejev. Z Moskvy až na konečnou", aneb putování svatého blázna s postmoderním podtextem
Klevcova Pilařová, Julie; Chlaňová, Tereza; Ulbrechtová, Helena
2009 - Russian
Moscow to the end of the Line by Venedikt Jerofejev is frequently mentioned among those literary works that are enumerated while pointing at issue of Russian postmodern literature formation. This novel has become the main topic of a whole number of literary papers that are being analyzed in the first, introductory, chapter of this thesis. Special attention is paid to those works that are dealing with the motifs of the Holy Fool and wandering in the novel. Part one also analyzes various peculiarities of Venedikt Jerofejev's biography and diary, which influenced the novel-writing. Although the novel, which is being analyzed by us, still carries some features of a traditional realistic discourse, it can be discussed from a postmodern point of view due to such features as its hypertextuality, «the death of the author», the usage of «the author's mask», a real language replacement by the «overlanguage» of simulating order, changes that take place in subject-object relationship etc, which are typical for the period when the novel appeared. Those aspects that are characteristic for primary understanding of postmodernism and for its «Eastern» modification are being discussed in the second part. In addition to this, this part analyzes the above mentioned postmodern features of Moscow to the End of the Line. It is... Available in a digital repository NRGL
Venedikt Jerofejev. Z Moskvy až na konečnou", aneb putování svatého blázna s postmoderním podtextem

Moscow to the end of the Line by Venedikt Jerofejev is frequently mentioned among those literary works that are enumerated while pointing at issue of Russian postmodern literature formation. This ...

Klevcova Pilařová, Julie; Chlaňová, Tereza; Ulbrechtová, Helena
Univerzita Karlova, 2009

Venedikt Jerofejev. Z Moskvy až na konečnou", aneb putování svatého blázna s postmoderním podtextem
Klevcova Pilařová, Julie; Ulbrechtová, Helena; Chlaňová, Tereza
2009 - Russian
Moscow to the end of the Line by Venedikt Jerofejev is frequently mentioned among those literary works that are enumerated while pointing at issue of Russian postmodern literature formation. This novel has become the main topic of a whole number of literary papers that are being analyzed in the first, introductory, chapter of this thesis. Special attention is paid to those works that are dealing with the motifs of the Holy Fool and wandering in the novel. Part one also analyzes various peculiarities of Venedikt Jerofejev's biography and diary, which influenced the novel-writing. Although the novel, which is being analyzed by us, still carries some features of a traditional realistic discourse, it can be discussed from a postmodern point of view due to such features as its hypertextuality, «the death of the author», the usage of «the author's mask», a real language replacement by the «overlanguage» of simulating order, changes that take place in subject-object relationship etc, which are typical for the period when the novel appeared. Those aspects that are characteristic for primary understanding of postmodernism and for its «Eastern» modification are being discussed in the second part. In addition to this, this part analyzes the above mentioned postmodern features of Moscow to the End of the Line. It is... Available in a digital repository NRGL
Venedikt Jerofejev. Z Moskvy až na konečnou", aneb putování svatého blázna s postmoderním podtextem

Moscow to the end of the Line by Venedikt Jerofejev is frequently mentioned among those literary works that are enumerated while pointing at issue of Russian postmodern literature formation. This ...

Klevcova Pilařová, Julie; Ulbrechtová, Helena; Chlaňová, Tereza
Univerzita Karlova, 2009

Aluze ve vybraných dílech současných ruských autorů
Gaponenkova, Julia; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Radka
2009 - Russian
The thesis is dedicated to the question of literary allusion in selected works of modern Russian writers. In the first part of the thesis the author explores the concept of allusion from the theoretical point of view. She defines and characterizes allusion, specifies basic notions, i.e. presupposition, denotator, and marker. The process of "encoding - perceiving - decoding" is also taken into consideration. The author describes various stages of mental processes of a writer while creating an allusion and of a reader while perceiving and understanding it. Literary allusions are classified into 10 main groups according to their themes. Allusion is explored from the practical point of view by analyzing such literary works as The holy book of the werewolf by Viktor Pelevin, Russian beauty by Viktor Jerofejev and Grandparents by Dmitry Lipskerov. In order to deeply understand the writers' creative work, the author presents several biographical facts. Diplomová práce je věnována otázce literární aluze ve vybraných dílech současných ruských prozaiků. V první části práce autorka zkoumá koncept aluze z hlediska teorie. Udává definici a charakteristiku aluze, vymezuje základní pojmy, tj. presupozice (kulturní předpoklad), denotát (text-pramen) a marker, neboli reprezentant (element odkazující na určitý pramen). Je zohledněn proces "kódování-vnímání-dekódování" a popisují se stádia rozumových činností autora díla při tvorbě aluze a čtenáře při jejím vnímání a pochopení. V diplomové práci se také uvádí tematická klasifikace literárních aluzí na 10 základních typů. Aluze se zkoumá z praktického hlediska při analýze takových děl, jako jsou Posvátná kniha vlkodlaka Viktora Pelevina, Ruská krasavice Viktora Jerofejeva a Rodiče Dmitrije Lipskerova. Pro hlubší pochopení jejich spisovatelské tvorby autorka uvádí některá důležitá životní fakta. Available in a digital repository NRGL
Aluze ve vybraných dílech současných ruských autorů

The thesis is dedicated to the question of literary allusion in selected works of modern Russian writers. In the first part of the thesis the author explores the concept of allusion from the ...

Gaponenkova, Julia; Hlaváček, Antonín; Hříbková, Radka
Univerzita Karlova, 2009

Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke
Lednická, Xenie; Žofková, Hana; Fenclová, Marie
2009 - Russian
The main objectives of the work was to study the extralingvistic reasons for borrowing, extention and persistence of the French words in the Russian language, to create a dictionnary of french lexical borrowings taken on russian language system (available as supplement of the thesis, volume two) and on the basis of comparison of the french words and their russian equivalents to generalize the rules of assimilation of french lexical borrowings into the Russian language from the different linguistic points of view - phonetic, graphic, morphological, semantic. KEYWORDS: Lexical borrowing, french borrowings, etymology, russain-french contacts, wordcreation changes, formative changes, semantic changes Základními cíli práce bylo studovat extralingvistické příčiny přejímání, rozšíření a životnosti fracouzských slov v ruském jazyce, vytvořit slovník francouzských vypůjček přejatých do ruského jazykového systému (dostupný jako příloha, díl II. DP) a na základě porovnání francouzských slov a jejich ruských ekvivalentů zobecnit pravidla pro začleňování francouzských vypůjček v ruském jazyce z jazykových hledisek: fonetického, grafického, morfologického a sémantického. KLIČOVÁ SLOVA: Lexikální přejímání, francouzská vypůjčka, etymologie, rusko-francouzské kontakty, slovotvorné změny, tvaroslovné změny, sémantické změny Available in a digital repository NRGL
Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke

The main objectives of the work was to study the extralingvistic reasons for borrowing, extention and persistence of the French words in the Russian language, to create a dictionnary of french lexical ...

Lednická, Xenie; Žofková, Hana; Fenclová, Marie
Univerzita Karlova, 2009

Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke
Lednická, Xenie; Žofková, Hana; Fenclová, Marie
2009 - Russian
The main objectives of the work was to study the extralingvistic reasons for borrowing, extention and persistence of the French words in the Russian language, to create a dictionnary of french lexical borrowings taken on russian language system (available as supplement of the thesis, volume two) and on the basis of comparison of the french words and their russian equivalents to generalize the rules of assimilation of french lexical borrowings into the Russian language from the different linguistic points of view - phonetic, graphic, morphological, semantic. KEYWORDS: Lexical borrowing, french borrowings, etymology, russain-french contacts, wordcreation changes, formative changes, semantic changes Základními cíli práce bylo studovat extralingvistické příčiny přejímání, rozšíření a životnosti fracouzských slov v ruském jazyce, vytvořit slovník francouzských vypůjček přejatých do ruského jazykového systému (dostupný jako příloha, díl II. DP) a na základě porovnání francouzských slov a jejich ruských ekvivalentů zobecnit pravidla pro začleňování francouzských vypůjček v ruském jazyce z jazykových hledisek: fonetického, grafického, morfologického a sémantického. KLIČOVÁ SLOVA: Lexikální přejímání, francouzská vypůjčka, etymologie, rusko-francouzské kontakty, slovotvorné změny, tvaroslovné změny, sémantické změny Available in a digital repository NRGL
Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke

The main objectives of the work was to study the extralingvistic reasons for borrowing, extention and persistence of the French words in the Russian language, to create a dictionnary of french lexical ...

Lednická, Xenie; Žofková, Hana; Fenclová, Marie
Univerzita Karlova, 2009

Ruština jako cizí jazyk. Metodologie a praxe
Zacharova, Alla; Lendělová, Věra; Balandová, N.
2007 - Russian
Available in a digital repository NRGL
Ruština jako cizí jazyk. Metodologie a praxe

Zacharova, Alla; Lendělová, Věra; Balandová, N.
Univerzita Karlova, 2007

Ruština jako cizí jazyk. Metodologie a praxe
Zacharova, Alla; Lendělová, Věra; Balandová, N.
2007 - Russian
Available in a digital repository NRGL
Ruština jako cizí jazyk. Metodologie a praxe

Zacharova, Alla; Lendělová, Věra; Balandová, N.
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases