Number of found documents: 8092
Published from to

Vliv projektu PŠD na postoje žáků základní školy k inregraci dětí s postižením do školní tělesné výchovy v porovnání České republiky a Austrálie
KLIMEŠOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin; ČÍHÁKOVÁ, Radka
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv projektu PŠD na postoje žáků základní školy k inregraci dětí s postižením do školní tělesné výchovy v porovnání České republiky a Austrálie

KLIMEŠOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin; ČÍHÁKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Srovnávání dotazníkových forem Three factor rating questionnaire TFEQ - 51 a Three factor rating questionnaire TFEQ - R18
KAROLČÍKOVÁ, Tatiana; KLIMEŠOVÁ, Iva; DRBOŠALOVÁ, Veronika
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Srovnávání dotazníkových forem Three factor rating questionnaire TFEQ - 51 a Three factor rating questionnaire TFEQ - R18

KAROLČÍKOVÁ, Tatiana; KLIMEŠOVÁ, Iva; DRBOŠALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Pohybová intervence jako součást léčení obezity
PODĚBRADSKÁ, Radana; STEJSKAL, Pavel
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Pohybová intervence jako součást léčení obezity

PODĚBRADSKÁ, Radana; STEJSKAL, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Institut osvojení romského dítěte
KADLECOVÁ, Darina; MATUŠKOVÁ, Linda
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku osvojení romských dětí. Teoretická část seznamuje s historií a identitou romského etnika. Dále se věnuje procesu osvojení, vlivu dědičnosti ve výchově a formování identity romského dítěte v neromské rodině. Případným zájemcům o osvojení i samotným osvojitelům má odpovědět na základní otázky týkající se osvojení romského dítěte. V praktické části jsou, prostřednictvím anamnézy a rozhovoru, pro doplnění teoretické části, uspořádány stěžejní informace o chlapci vyrůstajícím v adoptivní rodině. Bachelor's thesis is focused on adoption of Romany children. The theoretical part introduces history and identity of Romany ethnic group. Further, process of adoption, influence of heredity on upbringing and identity forming of Romany child in non-Romany family is described. It should answer main questions about adoption of Romany children to eventual applicants of adoption and also adopters themselves. In practical part, by means of anamnesis and conversation to fill in the theoretical part, fundamental informations about a boy growing up in adoptive family are composed. Keywords: Romové; dítě; osvojení; rodina; výchova; dědičnost; identita; Romany; child; adoption; family; upbringing; heredity; identity Available in the UPOL Library.
Institut osvojení romského dítěte

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku osvojení romských dětí. Teoretická část seznamuje s historií a identitou romského etnika. Dále se věnuje procesu osvojení, vlivu dědičnosti ve výchově a ...

KADLECOVÁ, Darina; MATUŠKOVÁ, Linda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace
MACHÁČKOVÁ, Kateřina; OPAVSKÝ, Jaroslav; MAYER, Michal; TOŠNEROVÁ, Vlasta
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace

MACHÁČKOVÁ, Kateřina; OPAVSKÝ, Jaroslav; MAYER, Michal; TOŠNEROVÁ, Vlasta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management
WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management

WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen
PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen

PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880
BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880

BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Stanovení tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie u obézních dětí podstupujících šestitýdenní léčebně edukační pobyt ve státních lázních Bludov
SLUKA, Radek; RIEGEROVÁ, Jarmila
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Stanovení tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie u obézních dětí podstupujících šestitýdenní léčebně edukační pobyt ve státních lázních Bludov

SLUKA, Radek; RIEGEROVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie
NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie

NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases