Number of found documents: 31631
Published from to

Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku
Macková, Bára; Honková, Irena
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. Praktická část se skládá z představení podniku a následným popisem jeho účetní uzávěrky. Keywords: účetní uzávěrky; účetní jednotky; účty; inventarizace; rezervy; daň z příjmů; Closing the books; accounting units; accounts; inventory check; stockpile; income tax Available in digital repository of UPCE.
Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. ...

Macková, Bára; Honková, Irena
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie
Javorská, Darja; Češek, Břetislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde rozebírá, jaký vliv mají esenciální oleje na viry a bakterie. V poslední části se věnuje možnostem využití esenciálních olejů v lékařství a jejich antimikrobiálním účinkům. Keywords: esenciální oleje; viry; bakterie; antimikrobiální účinky; lékařství; essential oils; viruses; bacteria; antimicrobial effect; medicine Available in digital repository of UPCE.
Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie

Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde ...

Javorská, Darja; Češek, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2017

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu
Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
2017 - Czech
Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní. Keywords: regulace; arduino; sériová komunikace; uživatelská aplikace; Regulation; Arduino; Serial communication; User application Available in digital repository of UPCE.
Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní.

Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Životní styl u záchranářů ve směnném provozu
Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení pojmu zdravotnický záchranář, dále pak jednotlivým faktorům životního stylu a složkám výživy. Poté následuje výzkumná část. Ta je založena na výsledcích získaných z dotazníkového šetření, na základě ukazatelů životního stylu a výkonu povolání. Keywords: povolání; směnný provoz; výživa; zdravotnický záchranář; životní styl; lifestyle; medical rescuers; nutrition; occupation; shifts Available in digital repository of UPCE.
Životní styl u záchranářů ve směnném provozu

Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení ...

Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace
Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
2017 - Czech
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů komunikace České spořitelny a. s. a porovnání s konkurencí. V závěru jsou uvedena doporučení, týkající se komunikace se zákazníkem. Keywords: marketing; marketingový mix; marketingová komunikace; Česká spořitelna; marketing; marketing mix; marketing communication; Česká spořitelna Available in digital repository of UPCE.
Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace

Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů ...

Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Celiakie
Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
2017 - Czech
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato bakalářská práce nejprve popisuje počátky celiakie, kdy byla tato nemoc zaznamenána, dále je zaměřená na genetický vliv jedince, dědičnost,klinické projevy a diagnostiku. Bakalářská práce popisuje také komplikace celiakie, a to ať již díky přidruženým onemocněním, nebo při nedodržování bezlepkové diety. Poslední část této práce je věnována léčbě tohoto onemocnění a popisu běžných životních situací, se kterými se celiak v běžném životě setkává. Keywords: celiakie; autoimunitní onemocnění; genetika; diagnostiky; přidružená onemocnění; léčby; celiac disease; autoimmune disease; genetics; diagnosis; secondary disease; treatment Available in digital repository of UPCE.
Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato ...

Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví
Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. Keywords: stáří; aktivní stáří; demence; dobrovolník; volnočasové aktivity; Old age; active age; dementia; volunteer; free-time activities Available in digital repository of UPCE.
Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a ...

Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Aktuální problémy trhu práce
Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v konkrétním regionu, dále se zabývá personálními činnostmi konkrétního podniku v regionu a spoluprací tohoto podniku s Úřadem práce ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení účinnosti spolupráce. Keywords: trh práce; nabídka práce; poptávka po práci; úřady práce; spolupráce; labor market; labor supply; labor demand; labor offices; cooperation Available in digital repository of UPCE.
Aktuální problémy trhu práce

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v ...

Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech
Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
2017 - Czech
Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně. Keywords: bezpečnost; riziková analýza; tunely; tunel Radejčín; tunelová trouba; safety; risk analysis; tunnels; tunnel Radejčín; tunnel oven Available in digital repository of UPCE.
Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech

Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ...

Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině
Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
2017 - Czech
Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde popsány vybrané analytické metody, prostřednictvím kterých lze vitamin C stanovit. Praktická část je zaměřena na stanovení obsahu vitaminu C (kyseliny askorbové) v brokolici před a po tepelné úpravě metodou HPLC s UV detekcí. Keywords: vitamin C; kyselina askorbová; obsah; tepelná úprava; HPLC/UV; vitamin C; ascorbic acid; content; thermal processing; HPLC/UV Available in digital repository of UPCE.
Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině

Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde ...

Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases