Number of found documents: 5449
Published from to

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
Pirklová, Kateřina; Krupař, Milan
2009 - Czech
Bakalářská práce pojednává o odpovědnosti za škodu ve veřejné správě podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Popisuje zejména základy právní odpovědnosti, veřejné správy včetně správního práva. Vysvětluje současnou situaci v České republice danou tímto zákonem. Keywords: legal responsibility; Public Administration; administrative law; laws; injury; právní odpovědnost; správní právo; zákony; škody; veřejná správa Available in the UPCE Library.
Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Bakalářská práce pojednává o odpovědnosti za škodu ve veřejné správě podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním ...

Pirklová, Kateřina; Krupař, Milan
Univerzita Pardubice, 2009

Příspěvkové organizace
Kubínová, Martina; Šmíd, Martin
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá příspěvkovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí našeho života, protože stát je zakládá s určitým zájmem pro společnost. Příspěvkové organizace vykonávají činnosti, kde nepůsobí nebo nechce působit sektor ziskový, z důvodu nízkých příjmů. Práce je zaměřena na účetnictví, daně , financování a nevyřešené problémy těchto organizací. Keywords: allowance organisations; nonprofit sector; accounting; Taxes; Economy; příspěvkové organizace; neziskový sektor; účetnictví; Daně; hospodaření Available in the UPCE Library.
Příspěvkové organizace

Bakalářská práce se zabývá příspěvkovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí našeho života, protože stát je zakládá s určitým zájmem pro společnost. Příspěvkové organizace vykonávají činnosti, ...

Kubínová, Martina; Šmíd, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza zaměstnaneckých jízdních výhod ve společnosti České dráhy, a.s.
Pospíšil, Evžen; Ježek, Jindřich; Pěchouček, Jakub
2009 - Czech
Obsahem práce je představení podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnanecké jízdní výhody. Práce se věnuje obecným zákonným podmínkám pro poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod, i konkrétním podmínkám v Českých drahách, a.s. Jsou porovnávána aktuální statistická data držitelů jízdních výhod Českých drah, a.s. Keywords: Public passenger transport; travel benefits; the Czech Railways joint stock company; Employees; veřejná doprava osob; jízdní výhody; České dráhy, a.s.; zaměstnanci Available in the UPCE Library.
Analýza zaměstnaneckých jízdních výhod ve společnosti České dráhy, a.s.

Obsahem práce je představení podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnanecké jízdní výhody. Práce se věnuje obecným zákonným podmínkám pro poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod, i konkrétním ...

Pospíšil, Evžen; Ježek, Jindřich; Pěchouček, Jakub
Univerzita Pardubice, 2009

Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy
Adámková, Radka; Prokůpek, Luboš
2009 - Czech
V rámci této bakalářské práce byla vypracována rešerše na téma modifikace epoxidových pryskyřic jak anorganickými, tak organickými nanosystémy. Keywords: epoxidové pryskyřice; nanočástice; epoxy resin; nanoclay Available in the UPCE Library.
Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy

V rámci této bakalářské práce byla vypracována rešerše na téma modifikace epoxidových pryskyřic jak anorganickými, tak organickými nanosystémy.

Adámková, Radka; Prokůpek, Luboš
Univerzita Pardubice, 2009

Termomechanická analýza vybraných oxidových skel
Uko, Jaroslav; Tichá, Helena
2009 - Czech
Tato práce se zabývá tepelnými vlastnostmi vybraných fosfátových skel. Je stanovena dilatometrická teplota skelné transformace a koeficient teplotní roztažnosti. U sledovaných skel bylo zjištěno, že obě vlastnosti závisí na obsahu PbO nemonotónně, změna ve směrnici kompozičních závislostí nastává při obsahu asi 5-8 mol. % PbO. Pro takové chování byla navržena představa změny struktury skel vyvolaná působením vnášeného PbO. Keywords: sklo; transformační teplota; teplotní roztažnost; termomechanická analýza; Glass; glass temperature dilatation; glass transition temperature; thermomechanical analysis Available in the UPCE Library.
Termomechanická analýza vybraných oxidových skel

Tato práce se zabývá tepelnými vlastnostmi vybraných fosfátových skel. Je stanovena dilatometrická teplota skelné transformace a koeficient teplotní roztažnosti. U sledovaných skel bylo zjištěno, že ...

Uko, Jaroslav; Tichá, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

Výukový program "Šití v polygrafické výrobě"
Karlová, Kateřina; Hejduk, Jiří; Vališ, Jan
2009 - Czech
Tato bakalářská práce je koncipována jako výukový program pro danou oblast dokončujícího zpracování polygrafické výroby. Keywords: výukový program; knižní vazba; tutorial program; book binder; postpress Available in the UPCE Library.
Výukový program "Šití v polygrafické výrobě"

Tato bakalářská práce je koncipována jako výukový program pro danou oblast dokončujícího zpracování polygrafické výroby.

Karlová, Kateřina; Hejduk, Jiří; Vališ, Jan
Univerzita Pardubice, 2009

Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny
Kousalová, Jana; Pytela, Oldřich
2009 - Czech
Byla provedena rešerše zaměřená na amidy vinné kyseliny a související témata. Byly navrženy možné postupy přípravy bisamidů odvozených od vinné kyseliny a 2 amino 1\kur{H} imidazolu. (4\kur{R},5\kur{R})-dimethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarboxylát byl jako výchozí látka a bylo vyzkoušeno několik syntetických cest k přípravě (4\kur{R},5\kur{R})-\kur{N},\kur{N}'-bis(1\kur{H}-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbox-amidu. Požadovaný produkt se však nepodařilo připravit. Keywords: Vinná kyselina; imidazol; amid vinné kyseliny; enantioselektivní katalýza; Tartaric acid; imidazole; tartaric amide; enantioselective catalysis Available in the UPCE Library.
Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny

Byla provedena rešerše zaměřená na amidy vinné kyseliny a související témata. Byly navrženy možné postupy přípravy bisamidů odvozených od vinné kyseliny a 2 amino 1\kur{H} imidazolu. ...

Kousalová, Jana; Pytela, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2009

Sjednocení protikladů v indoevropských mýtech
Flašar, Jakub; Štampach, Ivan; Titz, Pavel
2009 - Czech
Hlavním tématem práce je jednota protikladů, což značí hlavní religionistické téma, neboť vyjadřuje vycházení čehokoliv z numinózní transcendence, a tedy vazbu čehokoliv na numinózní transcendenci. A to ve vztahu k mýtům, které jsou přímo produktem této vazby na transcendenci, protože mýty vyjadřují podněty či děje, ve kterých se život setkává s transcendencí. A podle toho, jaká bude vazba - religio k numinózní transcendenci, takové budou i mytické příběhy, jež zase utvářejí život společnosti i jedince. Keywords: vazba - religio; imanence; transcendence; potenciál; religio - attachment; immanence; transcendence; potencionality Available in the UPCE Library.
Sjednocení protikladů v indoevropských mýtech

Hlavním tématem práce je jednota protikladů, což značí hlavní religionistické téma, neboť vyjadřuje vycházení čehokoliv z numinózní transcendence, a tedy vazbu čehokoliv na numinózní transcendenci. A ...

Flašar, Jakub; Štampach, Ivan; Titz, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Křesťanství v obci Tanvald
Fráňa, Marek; Maiello, Giuseppe; Pabian, Petr
2009 - Czech
Práce se věnuje stručnému popisu významu náboženství v jednotlivých oblastech života věřícího člověka. Je zaměřena na jejich názory na víru samotnou, její předávání, vliv na výběr sociálního okolí a názory na ně nevěřící většinu. Kromě toho se také pokouší odpovědět na otázku, zda se život věřících lidí výrazněji odlišuje od většinové ateistické populace Keywords: Religion; CHRISTIANITY; atheism; coexistence; comunities; Náboženství; KŘESŤANSTVÍ; ateismus; soužití; komunity Available in the UPCE Library.
Křesťanství v obci Tanvald

Práce se věnuje stručnému popisu významu náboženství v jednotlivých oblastech života věřícího člověka. Je zaměřena na jejich názory na víru samotnou, její předávání, vliv na výběr sociálního okolí a ...

Fráňa, Marek; Maiello, Giuseppe; Pabian, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny
Zemanová, Jarmila; Pabian, Petr; Trousil, Michal
2009 - Czech
Předmětem této práce jsou nerovné vzdělanostní šance z hlediska postavení rodiny. Sledovanými faktory jsou dosažené vzdělání rodičů a prestiž jejich profese. První část je věnována proběhlým výzkumům, dále jsou vymezeny základní pojmy a teoretikové zabývající se vzdělanostními nerovnostmi ve společnosti. Cílem práce je zjistit, zda vzdělání rodičů a prestiž jejich profese ovlivňuje vzdělanostní aspirace a motivaci dítěte. Druhá část obsahuje průběh a závěry dotazníkového šetření. Keywords: Family; unequal opportunities; Education; Motivation; prestige; Rodina; nerovnosti; vzdělání; Motivace; prestiž Available in the UPCE Library.
Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny

Předmětem této práce jsou nerovné vzdělanostní šance z hlediska postavení rodiny. Sledovanými faktory jsou dosažené vzdělání rodičů a prestiž jejich profese. První část je věnována proběhlým ...

Zemanová, Jarmila; Pabian, Petr; Trousil, Michal
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases