Number of found documents: 57
Published from to

Metodika naplňování systému Tritius - zámecké knihovny
Hájek, Pavel
2014 - Czech
Metodika podrobně popisuje způsob naplňování polí a podpol í systému Tritius – zámecké knihovny. Metodika je podrobným návodem k obsluze systému ve vazbě na Metodiku tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Keywords: Tritius; zámecké knihovny; manuál; katalogizace Available in a digital repository NRGL
Metodika naplňování systému Tritius - zámecké knihovny

Metodika podrobně popisuje způsob naplňování polí a podpol í systému Tritius – zámecké knihovny. Metodika je podrobným návodem k obsluze systému ve vazbě na Metodiku tvorby rozšířeného ...

Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2014

Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Veselý, Jan; Hodač, Jindřich; Kypta, Jan; Peřina, Ivan; Podroužek, Kamil; Semerád, Matouš; Sýkora, Milan; Vidman, Jiří
2014 - Czech
Tato publikace přináší ucelený přehled principů a užívaných metod měřické dokumentace, seznamuje se základními pravidly terénní práce, zpracování i posuzování výsledných výstupů, poskytuje vzory základních forem dokumentace. Věnuje se však také zaměřování staveb v minulosti, používaným metodám a nástrojům. Klade si za cíl pomoci pracovníkům památkové péče kvalifikovaně formulovat požadavky na nově vznikající dokumentaci, posuzovat kvalitu odevzdávaných výstupů a v nezbytných případech také měřickou dokumentaci „svépomocí“ provádět. Architektům, stavebním inženýrům, ale zejména geodetům chce metodika přiblížit, co je z hlediska dokumentování historických staveb důležité a čím se práce v tomto kontextu odlišuje od práce v prostředí dnešní stavební produkce. Keywords: plošný průzkum; stavebněhistorický průzkum; parportizace; lidová architektura; vesnice Fulltext is available at external website.
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči

Tato publikace přináší ucelený přehled principů a užívaných metod měřické dokumentace, seznamuje se základními pravidly terénní práce, zpracování i posuzování výsledných výstupů, poskytuje vzory ...

Veselý, Jan; Hodač, Jindřich; Kypta, Jan; Peřina, Ivan; Podroužek, Kamil; Semerád, Matouš; Sýkora, Milan; Vidman, Jiří
Národní památkový ústav, 2014

Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů
Schubert, Alfréd
2014 - Czech
Tato metodická publikace se věnuje průzkumu, dokumentaci a inventarizaci památkově hodnotných výplní okenních, dveřních a vjezdových otvorů (dřevěná a kovová okna a okenice, dveře a různá dvířka, vrata, výkladce, mříže atp.). V dalším textu se pro zjednodušení zpravidla hovoří jen o oknech a dveřích, případně o výplních okenních a dveřních otvorů. Keywords: dokumentace; památková péče; okna; dveře; vrata; výkladce Fulltext is available at external website.
Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů

Tato metodická publikace se věnuje průzkumu, dokumentaci a inventarizaci památkově hodnotných výplní okenních, dveřních a vjezdových otvorů (dřevěná a kovová okna a okenice, dveře a různá dvířka, ...

Schubert, Alfréd
Národní památkový ústav, 2014

Metodika datování a interpretace portrétů 16.–18. století pomocí historické módy
Vaňková, Lenka; Pilná, Veronika
2013 - Czech
Keywords: mobiliární fondy; historické oděvy; metody; portréty; oděvy; historické metody; obecná historie; renesance; baroko; rokoko Available in a digital repository NRGL
Metodika datování a interpretace portrétů 16.–18. století pomocí historické módy

Vaňková, Lenka; Pilná, Veronika
Národní památkový ústav, 2013

Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
Bobek, Karel; Bydžovská, Ilona; Cichrová, Kateřina; Jančo, Milan; Jerie, Pavel; Kadlec, Miloš; Křížová, Květa; Kubů, Naděžda; Lukášová, Eva; Novotný, Jaromír; Sedláková, Marta; Slavko, Pavel; Štulc, Josef; Weiss, Petr
2011 - Czech
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje. Keywords: instalace; reinstalace; hrady; zámky; památková péče; interiéry Fulltext is available at external website.
Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací

Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových ...

Bobek, Karel; Bydžovská, Ilona; Cichrová, Kateřina; Jančo, Milan; Jerie, Pavel; Kadlec, Miloš; Křížová, Květa; Kubů, Naděžda; Lukášová, Eva; Novotný, Jaromír; Sedláková, Marta; Slavko, Pavel; Štulc, Josef; Weiss, Petr
Národní památkový ústav, 2011

Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků
Vlčková, Jitka; Kučová, Věra; Beneš, Michal
2011 - Czech
Keywords: UNESCO; světové dědictví; indikativní seznam; mimořádná univerzální hodnota; monitoring světového dědictví; světové kulturní dědictví; Seznam světového kulturního a přírodního dědictví; Outstanding Universal Value; World Heritage monitoring; World Heritage; World Heritage monitoring; World Heritage List; Management Plan; památková péče Fulltext is available at external website.
Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků

Vlčková, Jitka; Kučová, Věra; Beneš, Michal
Národní památkový ústav, 2011

Mikroklima v historických interiérech
Černý, Václav; Němeček, Miroslav
2011 - Czech
Sepsáním této publikace autoři přibližují čtenáři přístupnou formou problematiku řešení vnitřního ovzduší (mikroklimatu) památkových interiérů. Popisují jen základy přístupu k mikroklimatologii, které mají naznačit, jak je celá problematika zajímavá a zároveň ve své podstatě nesmírně složitá. Současně je cílem publikace seznámit čtenáře s terminologií používanou v tomto oboru. Tomu by také měla napomoci početná obrazová příloha, kresby, grafy, fotografi e a reprodukce historických vyobrazení interiérů zámků a bytů 19. století, umožňující lepší pochopení sledované problematiky. Pro představení škod způsobených přítomným vlhkým vzduchem, nevhodným větráním, nevětráním a prudkými výkyvy teploty během roku, vyvolávajícími kondenzaci vody na podchlazených zdech nebo nadměrné vysušování s degradací povrchů zdí. Pro upozornění na další možná rizika ohrožující památkové interiéry a jejich mobiliární náplň byly zcela záměrně vybrány historické fotografi e z fotoarchivu NPÚ dokumentující památkové interiéry krátce po roce 1948 – zámky Doudleby nad Orlicí a Jezeří – kde z důvodu změny politických poměrů v roce 1948 a následných konfiskací došlo k přetržení kontinuity i té nejzákladnější péče o ně. S následky tohoto jed- nání, vedoucího k těžkým poškozením historických interiérů a jejich náplně, je nutné se vypořádávat dodnes. Další soubor historických fotografi í, dokumentující interiéry Kostelce nad Orlicí a Opočna, byl zařazen, aby upozornil na neuralgická místa památkových interiérových instalací z hlediska problematiky, které se tato práce věnuje. Keywords: komínový efekt; sorpční izometry; chimmey like draugh; sorption isotherms; vlhkost vzduchu; proudění vzduchu; přenos tepla Fulltext is available at external website.
Mikroklima v historických interiérech

Sepsáním této publikace autoři přibližují čtenáři přístupnou formou problematiku řešení vnitřního ovzduší (mikroklimatu) památkových interiérů. Popisují jen základy přístupu k mikroklimatologii, ...

Černý, Václav; Němeček, Miroslav
Národní památkový ústav, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases