Number of found documents: 91
Published from to

Zpráva o laboratorním průzkumu - Sv.Anna od K. Sambacha (1754). Kostel Panny Marie bolestné ve Sloupě - olej na plátně
Hradilová, J.; Hradil, David
2002 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-section of fragments with the aim to identifly pigments and to describe the statigraphy of re-paints involving to choose the restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Sv.Anna od K. Sambacha (1754). Kostel Panny Marie bolestné ve Sloupě - olej na plátně

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2002

Zpráva o laboratorním průzkumu - Ptačí zahrada (19. stol.). Japonská malba na papíře (akvarel)
Hradilová, J.; Hradil, David
2002 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-section of fragments with the aim to identifly pigments and to describe the statigraphy of re-paints involving to choose the restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; paintings layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu - Ptačí zahrada (19. stol.). Japonská malba na papíře (akvarel)

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá metod optické a elektronické mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2002

Restaurování moderního a současného umění. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu výzkumu a vývoje v oboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií
Konvalinková, D.; Hradilová, J.; Hradil, David; Šácha, P.; Casadiego, B.; Novotná, M.; Denderová, M.; Vernerová, I.; Vojtíšková, M.; Joudová, T.; Hřebíčková, B.; Popová, T.; Helfertová, L.; Michálková, J.
2002 - Czech
V relativně širokém rozsahu jsou zkoumána malířská díla moderních autorů, jmenovitě Edvarda Muncha a Františka Kupky. Účelná kombinace restaurátorského a materiálového průzkumu obrazu a barevných vrstev zde přináší komplexní pohled na malířskou techniku těchto autorů. V laboratorním průzkumu jsou použity hlavně metody optické a elektronové mikroskopie k analýze nepatrných fragmentů malby zalitých v polaesterové pryskyřici a vybroušených v příčném řezu. In relatively wide range, paintings of the modern authors - namely Edvard Munch and František Kupka wereinvestigated. The effective combination of the evalution by restorers and the materials research of the colour layers bring a very complex view on electron microscopy is used to analyse these less than one millimetre thick fragments of paintinds moulded in polyester resin and polished in cross-sections. Keywords: restoration; materials research Available at various institutes of the ASCR
Restaurování moderního a současného umění. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu výzkumu a vývoje v oboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií

V relativně širokém rozsahu jsou zkoumána malířská díla moderních autorů, jmenovitě Edvarda Muncha a Františka Kupky. Účelná kombinace restaurátorského a materiálového průzkumu obrazu a barevných ...

Konvalinková, D.; Hradilová, J.; Hradil, David; Šácha, P.; Casadiego, B.; Novotná, M.; Denderová, M.; Vernerová, I.; Vojtíšková, M.; Joudová, T.; Hřebíčková, B.; Popová, T.; Helfertová, L.; Michálková, J.
Ústav anorganické chemie, 2002

Struktura a morfologie diamantových lešticích prášků
Bezdička, Petr; Grygar, Tomáš; Bakardjieva, Snejana; Petřina, Antonín; Augustová, Ivana
2001 - Czech
Byly studovány vztahy mezi strukturou a morfologií diamantových leštících prášků. We studied structure and morphology of diamond based polishing powders. Keywords: diamond; polishing; powders Available at various institutes of the ASCR
Struktura a morfologie diamantových lešticích prášků

Byly studovány vztahy mezi strukturou a morfologií diamantových leštících prášků.


We studied structure and morphology of diamond based polishing powders.

Bezdička, Petr; Grygar, Tomáš; Bakardjieva, Snejana; Petřina, Antonín; Augustová, Ivana
Ústav anorganické chemie, 2001

Zpráva o laboratorním průzkumu. Petr Brandl: Sv. Jan Nepomucký (olej na plátně). Kostel Panny Marie Vítězné, Praha 1
Hradilová, J.; Hradil, David
2001 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron)analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-pts involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu. Petr Brandl: Sv. Jan Nepomucký (olej na plátně). Kostel Panny Marie Vítězné, Praha 1

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2001

Ověření podmínek pro omezení vylučování síranu vápenatého
Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
2001 - Czech
Byla provedena rešerše v patentové a další odborné literatuře týkající se inhibitorů vylučování inkrustací síranu vápenatého při odpařování koncentrovaných kyselých roztoků obsahujících síran hlinitoamonný při odsolování důlních vod po chemické těžbě uranu. Byla navržena metodika pro ověření účinnosti vybraných inhibitorů v laboratorním měřítku. A survey of the patents and other relevant literature was conducted concerning inhibitors of calcium sulphate incrustation under the conditions of evaporation of ammonium aluminium sulphate solutions in desalination of mine waters after underground uranium leaching. A procedure was proposed to test the selected inhibitors on a laboratory scale. Keywords: calcium sulphate incrustation; ammonium aluminium sulphate solution; inhibitors Available at various institutes of the ASCR
Ověření podmínek pro omezení vylučování síranu vápenatého

Byla provedena rešerše v patentové a další odborné literatuře týkající se inhibitorů vylučování inkrustací síranu vápenatého při odpařování koncentrovaných kyselých roztoků obsahujících síran ...

Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
Ústav anorganické chemie, 2001

Zpráva o laboratorním průzkumu. Kostel Sv. Anny. Nástěnná malba
Hradilová, J.; Hradil, David
2001 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-nts involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu. Kostel Sv. Anny. Nástěnná malba

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2001

Zpráva o laboratorním průzkumu. Petr Brandl: Panna Marie předávající škapulíř Šimonu Štockovi (olej na plátně). Kostel Panny Marie Vítězné, Praha 1
Hradilová, J.; Hradil, David
2001 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních přičných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke spráné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou oužity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-nts involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu. Petr Brandl: Panna Marie předávající škapulíř Šimonu Štockovi (olej na plátně). Kostel Panny Marie Vítězné, Praha 1

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních přičných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2001

Zpráva o laboratorním průzkumu. Ch. A. Coypel: Armida přihlíží zkáze paláce (olej na plátně). Galerie výtvarných umění v Ostravě
Hradilová, J.; Hradil, David
2001 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-nts involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu. Ch. A. Coypel: Armida přihlíží zkáze paláce (olej na plátně). Galerie výtvarných umění v Ostravě

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2001

Zpráva o laboratorním průzkumu. Panna Marie Ochranitelka (gotická deska). Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Hamsík, J.; Krejča, J.; Holcová, K.
2001 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke spráné volbě restaurátorského postupu. Další, zejména mikrochemické a histochemické, metody jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-nts involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. microchemical and histochemical tests) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu. Panna Marie Ochranitelka (gotická deska). Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Hamsík, J.; Krejča, J.; Holcová, K.
Ústav anorganické chemie, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases