Number of found documents: 156
Published from to

Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně
Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2006

Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?
Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
2006 - Czech
V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. Popularita jednoho z nich, Neapolské žluti, je omezena obdobím od.17 do 19. století, a v průběhu této doby se její složení měnilo. Především její cín obsahující varieta, Pb2Sb2-xSnxO7-x/2, s jasně žlutým až citronovým odstínem, by se měla odlišovat od Neapolské žluti Pb2Sb2O7, která má tmavší, žloutkový odstín. Jejich odlyšný výskyt by mohl přispět k odhadu provenience malířského díla. Ověřujeme metody identifikace těchto dvou různých pigmentů a poprvé popisujeme použití Pb-Sb-Sn žluti ve středoevropské malbě, jednou v obraze z františkánského kostela v Kadani, a pak v polovině 19. století v obrazech dvou autorů z vídeňské Akademie. Several Pb-containing yellow pigments were used in traditional European painting. Recipes for their production were probably adapted by those for yellow glass and enamel, having been known from antiquity. The popularity of one of them, Naples yellow, PB2Sb2O7, is strictly limited to the period from 17th to 19th century and its actual composition chanced within this period. Keywords: Naples Yellou Available at various institutes of the ASCR
Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?

V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. ...

Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Patsch, J.
2005 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Patsch, J.
Ústav anorganické chemie, 2005

Distribuce bublin v tavicích kanálech se skelnou taveninou
Cincibusová, P.; Němec, Lubomír
2005 - Czech
Modely tavicích kanálů a jednoduše definovaným tokem skloviny jsou vhodné při hledání optimálních podmínek nebo nových koncepcí separace bublin. Equations were derived describing bubble distribution in horizontal and vertical channels with glass melt. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Distribuce bublin v tavicích kanálech se skelnou taveninou

Modely tavicích kanálů a jednoduše definovaným tokem skloviny jsou vhodné při hledání optimálních podmínek nebo nových koncepcí separace bublin....

Cincibusová, P.; Němec, Lubomír
Ústav anorganické chemie, 2005

Nové způsoby tavení křemičitých skel
Němec, Lubomír; Jebavá, Marcela
2005 - Czech
Pro zavádění nových způsobů tavení existují v současnosti dvě základní cesty např. homogenizace skloviny nebo změna typu či uspořádání ohřevu. Dále je nutné analyzovat proces a nalézt optimální podmínky jednotlivých dílčích dějů. The analysis of the melting process provides some non-traditional opportunities when intersifying the main homogenization processes. Keywords: glassmelting Available at various institutes of the ASCR
Nové způsoby tavení křemičitých skel

Pro zavádění nových způsobů tavení existují v současnosti dvě základní cesty např. homogenizace skloviny nebo změna typu či uspořádání ohřevu. Dále je nutné analyzovat proces a nalézt optimální ...

Němec, Lubomír; Jebavá, Marcela
Ústav anorganické chemie, 2005

Referenční materiály - použití a možnosti v laboratorní medicíně
Plzák, Zbyněk
2005 - Czech
Referenční materiály jsou jak pro oblast chemické analýzy tak i laboratorní medicíny klíčovou položkou k zajištění náraznosti výsledků a tedy jejich porovnatelnosti. Reference materials proside a tool for achieving of results and therefore their mutual comparability both in chemical analysis and laboratory medicine. Keywords: mutual comparability Available at various institutes of the ASCR
Referenční materiály - použití a možnosti v laboratorní medicíně

Referenční materiály jsou jak pro oblast chemické analýzy tak i laboratorní medicíny klíčovou položkou k zajištění náraznosti výsledků a tedy jejich porovnatelnosti....

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2005

Chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou
Tonarová, V.; Němec, Lubomír
2005 - Czech
Pro odstraňování bublin je jejich separace od skelné taveniny důležitější než jejich případné ozpouštění. Tato práce přináší základní vztahy řídící chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou . Bubble removing during glass melting may be a slow process if only the gravitatiuonal force determines its rate. This wwork brings derivation of relations governing the one and multicomponent bubble behavior in a rotating cylindr. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou

Pro odstraňování bublin je jejich separace od skelné taveniny důležitější než jejich případné ozpouštění. Tato práce přináší základní vztahy řídící chování bublin v rotujícím válci se skelnou ...

Tonarová, V.; Němec, Lubomír
Ústav anorganické chemie, 2005

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II
Hradilová, J.; Hradil, David; Kučková, Štěpánka; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr
2005 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Kučková, Štěpánka; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2005

Oxidačně-redukční rovnováhy síry ve skelných taveninách
Kloužek, Jaroslav; Němec, Lubomír; Arkosiová, Miroslava
2005 - Czech
Chemické čeření zprostředkované přídavky několika typů čeřicích činidel je dosud nejběžnějším způsobem odstrańování bublin z tavenin skel. Mezi čeřicími činidly používanými v současnosti hrají významnou roli sírany alkalických kovů či kovů alkalických zemin, které jśou téměř výhradně používány pro čeření základních průmyslových tzpů sodnovápenatokřemičitých skel - plochého, obalového a ve značné míře i užitkového. The combination of experimental and computational methods used for the study of redox equilibria of sulphur in glassmelts makes possible to reveal mechanism and time sequence of redox phenomena taking place during melting process. Both methods were applied for the optimization of sc. reducing sulphate refining realized by the addition of sulphate and reducing agent to the glass batch. The results of experiments supported by the model calculation showed that proper combination of both components at the same time improves homogenization and refining of glass melt and suppresses unwanted bubble nucleation at maximal melting temperatures. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Oxidačně-redukční rovnováhy síry ve skelných taveninách

Chemické čeření zprostředkované přídavky několika typů čeřicích činidel je dosud nejběžnějším způsobem odstrańování bublin z tavenin skel. Mezi čeřicími činidly používanými v současnosti hrají ...

Kloužek, Jaroslav; Němec, Lubomír; Arkosiová, Miroslava
Ústav anorganické chemie, 2005

Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
2005 - Czech
Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu. Nanodispersive mixed oxides and hydroxides prepared alkaline titanate methods. Keywords: nanodispersive mixed oxides Available at various institutes of the ASCR
Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu

Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu.


Nanodispersive mixed oxides and hydroxides prepared alkaline titanate methods.

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
Ústav anorganické chemie, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases