Number of found documents: 267
Published from to

Carbon based electrode materials for supercapacitors
Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2008 - English
Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles. Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory. Keywords: special electrochemical components Available at various institutes of the ASCR
Carbon based electrode materials for supercapacitors

Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles.


Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory.

Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2008

Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition
Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
2008 - English
Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and gama. Přídavek kobaltu do hydroxidů niklu připravených elektrodeposicí. Keywords: accumulators Available at various institutes of the ASCR
Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition

Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and ...

Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes
Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
2008 - English
New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with 2-ethoxyethyl methacrylate (EOEMA) and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (EGMEMA) as pure cationically conducting Li+ or H+ electrolytes and covalently bonded carboxylic group. For the conductivity improvement, a set of electrolytes with embedded aprotic solvent (propylene carbonate PC or N,N-dimethylformamide DMF) was prepared. Přímou radikálovou síťující polymerizací byly připraveny nové polymerní elektrolyty s kovalentně vázanými anionty na bázi methakrylátů, kopolymery kyseliny methakrylové (MA) nebo methakrylanu lithného (LiMA) s 2-ethoxyethylmethakrylátem (EOEMA) nebo s ethylenglykolmethylether methakrylátem (EGMEMA), jako čistě iontové vodiče s pohyblivými H+ nebo Li+ ionty a kovalentně vázaným karboxylovým aniontem. Pro zvýšení vodivosti těchto binárních kopolymerů byla připravena řada elektrolytů s ukotveným aprotickým rozpouštědlem (propylenkarbonát, PC nebo N,N-dimethylformamid, DMF). Keywords: electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes

New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with ...

Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes
Krejza, O.; Špičák, P.; Sedlaříková, M.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří
2008 - English
Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes. Různorodost PMMA-pc základních gel-elektrolitů. Keywords: gel electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes

Heterogeneity of PMMA-pc based gel electrolytes.


Různorodost PMMA-pc základních gel-elektrolitů.

Krejza, O.; Špičák, P.; Sedlaříková, M.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes
Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Bartušek, Karel; Novák, V.; Vondrák, Jiří
2008 - English
T2 relaxation is complex phenomenon, but at its most fundamental level, it corresponds to a decoherence of the transverse nuclear spin magnetization. Určení rozdílů relaxačních časů T2 u PMMA gelových elektrolytů. Keywords: gel electrolytes; PMMA Available at various institutes of the ASCR
Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes

T2 relaxation is complex phenomenon, but at its most fundamental level, it corresponds to a decoherence of the transverse nuclear spin magnetization....

Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Bartušek, Karel; Novák, V.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries
Jirák, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2008 - English
The article treats of electrode materials for lithium secondary batteries, concretely nanostructured Li4Ti5O12. Nanokompositní elektrodové materiály se spinelovou strukturou pro lithno-iontové baterie. Keywords: accumulators; nanocomposite electrode materials Available at various institutes of the ASCR
Nanocomposite electrode materials with spinel structure for lithium-ion batteries

The article treats of electrode materials for lithium secondary batteries, concretely nanostructured Li4Ti5O12....

Jirák, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2008

Mesoporous nickel-nickel oxide for the fuel cell catalyst
Barath, Peter; Uhlířová, Tereza; Reiter, Jakub
2008 - English
Nanostructured (mesoporous) nickel-nickel oxide was prepared from the medium of the lyotropic liquid crystals. The electrochemical properties of the material deposited in thin layers were studied, especially the hydrogen oxidation reaction. The catalyst exhibits remarkable catalytic activity. Z prostředí lyotropních kapalných krystalů byl připraven nanostrukturní (mezoporézní) materiál nikl-oxid nikelnatý v podobě tenkých vrstev a byly studovány jeho elektrochemické vlastnosti, především oxidace vodíku. Materiál vykazuje značnou katalytickou aktivitu. Keywords: fuel cell catalyst Available at various institutes of the ASCR
Mesoporous nickel-nickel oxide for the fuel cell catalyst

Nanostructured (mesoporous) nickel-nickel oxide was prepared from the medium of the lyotropic liquid crystals. The electrochemical properties of the material deposited in thin layers were studied, ...

Barath, Peter; Uhlířová, Tereza; Reiter, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

Polymer electrolytes for lithium-ion batteries operating at elevated temperatures
Reiter, Jakub; Dominko, R.; Jakubec, Ivo; Michálek, J.
2008 - English
Methacrylate-based polymer electrolytes with lithium perchlorate or lithium bis(oxalato)borate were prepared and studied as perspective materials for lithium-ion batteries operating at elevated temperatures (70 – 80 °C) and exibiting higher electrochemical and chemical stability towards oxidation. The accesible potential window on gold electrode was found to be 4.9 – 5.1 V vs. Li/Li+. The ionic conductivity at 70 °C is 1.9 – 2.4 mS/cm. Byly studovány polymerní elektrolyty s chloristanem lithným nebo bis(oxalato)boritanem lithným pro lithno-iontové baterie pracující za vyšších teplot (70 – 80 °C), které vykazují vyšší elektrochemickou a chemickou stabilitu vůči oxidaci. U těchto elektrolytů bylo zjištěno dostupné potenciálové okno na zlatě až do 4,9 – 5,1 V vs. Li/Li+. Iontová vodivost při 70 °C je 1,9 – 2,4 mS/cm. Keywords: polymer electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Polymer electrolytes for lithium-ion batteries operating at elevated temperatures

Methacrylate-based polymer electrolytes with lithium perchlorate or lithium bis(oxalato)borate were prepared and studied as perspective materials for lithium-ion batteries operating at elevated ...

Reiter, Jakub; Dominko, R.; Jakubec, Ivo; Michálek, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Natural graphite after oxidative treatment for Li-ion batteries
Makovička, J.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
2008 - English
In the last decades,many kinds of carbon materials have been investigated as anode materials for Li-ion batteries. Among them, natural graphite appears as a promising candidate due to its advantages such as high capacity at low electrode potential relative to lithium metal. Přírodní grafit po oxidačním zpracování pro lithiové baterie. Keywords: Li-ion batteries Available at various institutes of the ASCR
Natural graphite after oxidative treatment for Li-ion batteries

In the last decades,many kinds of carbon materials have been investigated as anode materials for Li-ion batteries. Among them, natural graphite appears as a promising candidate due to its advantages ...

Makovička, J.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance
Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Vondrák, Jiří; Novák, V.; Krejza, O.; Bartušek, Karel
2008 - English
Mixture of liquid MMA and PC displays significantly longer relaxation times T1 and T2 than clear solution of NaClO4 in PC. Possibly reason is that the presence of MMA release solvatation of ions Na+ by propylencarbonate. Studium gelových elektrolytů na bázi PMMA a obsahujících ionty Na+ pomocí nukleární magnetické rezonance. Keywords: gel electrolytes Available at various institutes of the ASCR
A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance

Mixture of liquid MMA and PC displays significantly longer relaxation times T1 and T2 than clear solution of NaClO4 in PC. Possibly reason is that the presence of MMA release solvatation of ions Na+ ...

Vognar, J.; Macalík, M.; Špičák, P.; Vondrák, Jiří; Novák, V.; Krejza, O.; Bartušek, Karel
Ústav anorganické chemie, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases